Vikinger93
Topic Author
Posts: 1
Joined: Wed 01 Sep 2021, 18:52

Bärsärk + Sköldkamp i samband med frislag

Wed 01 Sep 2021, 18:58

Om en karaktär har bärsärk pa novis och skölkamp pa gesäll, antar jag att 1T6 extra skada händer ocksa pa sköld-attacken, eller?

Händer sköldattacken ocksa pa en frislag da?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests