Mork
Topic Author
Posts: 6
Joined: Wed 22 Jul 2020, 09:13

Dränerande glyf

Tue 10 Aug 2021, 20:11

"En livsföraktande vortex som suger åt sig fiendens livskraft", beskrivs den som. Men livskraft och vandöda rimmar ju inte så bra. Så frågan är om Dränerande glyf kan användas på vandöda, vad säger ni andra?
Tanken aktualiserades när jag förberedde inför ett spelmöte där rollpersonerna anländer "Kejsarpalatset" i Mörkrets moder. Där stöter ju RP på mängder av vandöda, men inte någonstans skriver spelkonstruktörerna att en metod att lösa situationen vore att någon av rollpersonerna som behärskar Dränerande glyf, kan sätta sig på murkrönet och göra slut på allesammans. För det bör ju inte vara svårt för den som behärskar Dränerande glyf!
Men vandöda har ju inget liv, så en glyf som dränerar livskraft bör ju inte bita på dem, eller? Symbolismen har ju dessutom annan kraft mot just vandöda - Fördrivande sigill. Skulle vara intressant att höra vad spelkonstruktörerna säger om saken??

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest