User avatar
Krinox
Topic Author
Posts: 19
Joined: Thu 28 Jan 2016, 18:07
Location: I närheten av Nowa Warszawa

Gesällnivå i Teurgi

Wed 26 May 2021, 08:10

Har upptäckt att det finns en skillnad mellan den svenska och engelska upplagan av Symbaroum på Gesällnivå för Teurgi.

I den svenska versionen så står det följande (p125 GB):
Gesällen har också lärt sig att vila teurgins krafter och ritualer mot trons fundament så pass väl att de inte ger någon temporär Korruption då de kastas.

I den engelska står följande (p124 CB):
The adept theurg has also learned to rest the powers and rituals of Theurgy on a foundation of faith so that the theurg now only suffers one (1) temporary Corruption when casting them.

Finns det något officiellt om vilken av dessa som är korrekt?
Jag antar att den engelska är korrekt, då den går i samma led som såväl Ordensmagi som Häxkrafter på Gesällnivå.

Edit: Fann en post på Rollspel.nu där det bekräftas att även Teurgi på gesällnivå i den svenska utgåvan ska spegla reglerna i den engelska utgåvan, men att det ännu inte uppdaterats i den svenska versionen.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests