User avatar
baylox
Topic Author
Posts: 176
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Re: Korruption

Mon 29 Oct 2018, 20:02

Fast dödande är fortfarande naturligt. Om en jakaar dödar ett rådjur, en kelder paralyserar ett byte och suger näring ur det, eller en människa dödar en annan människa tror jag inte Rasa bryr sig.
Jag håller med om att dödande är naturligt, som du beskriver det, men som jag läser Alstra är det en rent skapande kraft och (för mig) är dödandet inte en del av det. 

Men det är en bra poäng om vi ser Alstra som ett mer allmänt (vanligt?) naturligt väsen - eller ja, dödandet är väl i sådana fall kanske mer en aspekt av Tukta? Men det ger ju inte korruption i vilket fall som helst i sådana fall.
En del i den här diskursen som jag tror är väldigt viktig att lyfta är det faktum att Davokar är en magisk skog. Rasas ursinne i Davokar stammar i grund och botten från Symbaroums magiska brott mot naturen, och korruptionen som forsade ut ur Symbaroums ruiner var explosionsartad. Det är därför skogen tycks hämna övertramp - varje träd och bäck och gudom är en del av täcket som knappt håller korruptionen på plats, och om de dödas så bubblar Rasa upp till ytan.
Detta håller jag helt med om, skogen planterades som jag förstår det av alverna för att binda korruptionen i marken.
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker
 
Karrgoot
Posts: 16
Joined: Wed 03 Jan 2018, 18:39
Location: Sala
Contact:

Re: Korruption

Sun 03 Nov 2019, 18:15

Enligt regelboken fås temporär korruption framförallt vid användandet av mystiska krafter och artefakter (men även viss skada och att spendera tid i mörka Davokar), men personligen skulle jag även se att rollpersoners handlande kan ge temporär korruption. Har någon här kört något sådant redan och vilka handlingar skulle i sådana fall kunna ge korruption tycker ni? Själv har jag funderat på dödande anfall av civiliserad varelse (men som inte är paria för anfallaren?) och grymma handlingar, som tortyr eller giftförsök mot omedvetet offer.
Jag anser att man bör låta korruption vara som det är, det du beskriver påminner om nidnings poäng i drakar och demoner eller mörker poäng i Star wars spel. Att bestraffa handlingar på ett sådant sett är inte adekvat set om man nu som SL inte tycker om sådant handlingar. Rollspel är ingen etik o moral simulator det är en strukturerad lek och ska inte tas på blodigt allvar. Vill man rollspela att man är en elak jävel så låt gruppen andra rollperoner reflektera och besluta om det accepterar det som händer eller inte. Eller säg i det här äventyret ska ni spela "goda" karaktärer.

Sen kanse du inte har problem med sådana handlingar när du SL:ar, men man ska nog en då låta korruption vara som det är.
Jä äh odödig!
 
User avatar
baylox
Topic Author
Posts: 176
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Re: Korruption

Mon 04 Nov 2019, 14:44

För mig handlar det inte om att straffa spelarna och det har inget med riktig etik och moral att göra (det är inte en fråga om att göra rätt eller fel), utan att rollpersonerna på ett eller annat sätt våldför sig på aspekter av Alstra* och det anser jag borde ha konsekvenser då dessa krafter är faktiskt närvarande i spelvärlden (på ett sätt som går utöver etik och moral). Det handlar dessutom om temporär korruption, så är rollpersonerna måttliga i sitt agerande så kommer de också kunna komma undan med det. Spela en elak jävel (det har jag som spelledare inga problem med), men räkna med att världen kanske inte tycker det är ok - och då inte bara SLP eller andra rollpersoner, utan den faktiska spelvärlden, i form av Rasa i det här fallet.

* Att döda är ju rent krasst en våldshandling mot just Alstra och jag har svårt att få in det under Tukta (när det inte sker för egen överlevnad, t.ex. i form av att få näring från bytet - samtidigt så är Alstra helt frånkopplat från etik och moral, som sagt, så motiv borde inte spela någon roll -  och då återstår bara Rasa.

I grund och botten var min originalfråga bara ett försök att hitta rimliga sätt att utsätta andra än mystiker för korruptionens faror, då de kan leva och agera i princip utan att fundera över det i dagsläget och det känns... tråkigt för mig, eftersom korruptionen är en så stor del av spelet i övrigt. Meningen var inte att ändra hur ni andra uppfattar korruption, utan för att få input hur jag skulle kunna använda korruption på ett utökat sätt i vårt spel.

Tack för alla synpunkter (och fortsätt gärna kommentera om ni har mer att bidra med)!
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest