Page 1 of 1

MUA regler

Posted: Wed 06 Feb 2019, 15:32
by Karrgoot
Med tanke på att ni har fått fett med deg på för den här kickstarten kan ni lite vara hyvens och säga att det blir MUA regler tillsammans med År noll regler! ni har nästan fått en miljon, för pörsjkans!

Re: MUA regler

Posted: Wed 06 Feb 2019, 15:52
by BrotherB
Det kommer ju en konverterar så man kan köra år noll motor i UA och tvärtom. Tyckte jag det stod.

Re: MUA regler

Posted: Thu 07 Feb 2019, 19:11
by Tomas
Alla SLP:er osv i Gryningens beskyddare och Mutant: Hindenburgs grundbok kommer att även att få BRP-stats (alltså MUA-stats). Själva MUA-reglerna finns ju redan i den nytryckta MUA-boken. :)

Re: MUA regler

Posted: Mon 15 Apr 2019, 22:49
by Shads
KING!
Jag velar fortfarande men jag tyckte väldigt mycket om det gamla systemet.
Men fanns mycket o-smidigt med det också!
Tack för att ni ser över dem båda två, måste vara mycket  extra arbete!

men det uppskattas!