User avatar
kjw1
Posts: 129
Joined: Sun 22 May 2011, 05:33

Stretch

Wed 30 Jan 2019, 00:42

Önskemål om passande stretch goal:
1). Nytryck av och framförallt 2). fortsättning på Henrik Örnebrings Blodsmak!
Det enda ex som Stockholms Stadsbibliotek har håller på att falla i bitar!
Vill höra mer om Senja Maler :-)
[kJw1]
prudentia nostra constatia
GZIP: Off