User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Att skrofa eller skrofas...

Tue 29 Jan 2019, 13:15

Det här är törhända en tjockbenad dumfråga, men skall förhärligheten skrivas på styltig gammalsvensk forntunga, eller på plastic-purt, klart klangande skrofmål - Hindengrändernas egna moders-snack och vernikulingo!
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Måns
Posts: 112
Joined: Mon 11 Apr 2011, 10:21

Re: Att skrofa eller skrofas...

Wed 30 Jan 2019, 12:46

Har kejsaren monokel? 
Kopparhavets hjältar - Välkomna till en ny värld!
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Att skrofa eller skrofas...

Wed 30 Jan 2019, 13:23

Har kejsaren monokel? 
Det heter väl "skiter befrielseälgen i zonen"? ;)
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Måns
Posts: 112
Joined: Mon 11 Apr 2011, 10:21

Re: Att skrofa eller skrofas...

Wed 30 Jan 2019, 13:33

För de som inte begreppar vad vi jiddrar om kommer här...

Adelia fon Hartmans glosbok

En ingalunda fullfjädrig betäckning av skrofmål, sydpyrisk jidder, grötvälska och lägre mellanmål:

Automat- robot
Balett:hela baletten = hela sällskapet.
Basse= dräng, assistent, ofta som ändelse. Ex. bagarbasse, slaktarbasse.
Baklås - att tveka“Jag gick helt i baklås, hann inte ens ducka”
Batting- barn, småtting.
Blask - alkoholfri dryck.
Blaskig- mesig.
BOBB- robotserie, ex. Lingo-BOBB, Bistro-BOBB, Butler-BOBB, Gigolo-BOBB
Boss= chef
Bult= person, man eller kvinna, som sysslar med något. “Timmerbult”, “hackebult”, “fyllebult”, “skeppsbult”, “farmarbult”, “snokarbult”, “karavanbult”, “slingerbult” o.s.v.
Bärplockare- Halvgalna zonfarare med näsa för ätliga bär.
Cheff- chef
Chelloveck- Person
Cigaryl- flottare rökdon
Cigg- forntida rökdon
Dagens- Maträtt med okänt innehåll, ofta en suspekt gryta bestående av seg sumpvarg.
Dama - kvinna
Darr- Rädd, rädsla.“Du var svin-äte-mig en darrig typ!”
Drabant - Stort hårlöst djur, med liten slokande snabel. Inte sällan 5m mankhöjd. Vanligt karavandjur.
Drickat- stort vattendrag, sjö eller hav.
Dritton= många“Det är dritton rubbitar på åkern!”
Drugg- vän
Drulle- Mutanten på gatan.
Dubbla- Att skynda“Jag dubblar mig!”
Dunsta- Ge sig av
Dux- mystifik zonperson
Dystergran- glädjedödande barrträd med psioniska egenskaper.
Fallfrukt- skräp (på gator), som inte sällan plockas upp och sparas.
Fajt= strid, slagsmål
Fejs- Ansikte
Fimp- Samlingsnamn för rökdon som cigg och rökkorv
Firre= fisk
Flabba- skratta
Foderlucka= Mun
Framfall- Att anfalla rakt på, attack“Håll gubbar! Vänta! Vääänta! Nuu! FRAAAMFAAALL!!!!”
Fräsa- steka
Fräsare- kock eller sorgelös individ. Även förstärkande ändelse som indikerar status eller pondus. -fräsare (ex. skrotfräsare, rubbitfräsare)
Fullfjädrad= påklädd, komplett
Gloppig- korkad
Jeppe= person“Inte vet jag vem det var. Någon jeppe bara.”
Jiddra= tala
Jos - dryck, vanligtvis alkoholhaltig. Kallas även tokjos efter lustiga bieffekter vid inmundigande. Även bränsle.
Rövfläsk: kasta rövfläsk= Beröm, Berömma
Gluffa= äta.
Gluggar= ögon
Grunka= sak, pryl
Gojs= Mjuk mat eller trögflytande vätska
Gåsapåg- Fredligt gåsfolk, dessvärre välsignade med oslagbart mört kött
Gåsatåg- Pågarnas traditionella ringdans, även skämtsamt om gåsjakt“Vi ska ut på gåsatåg, haha!”
Joxa= knega
Jumbo- Stor, störst
Kajko- trasig
Kaka på kaka- Något alldeles extra bra!
Kartoffel - rotfrukt
Klotglotare- psioniker
Kraftpära- särdeles stor potatisliknande rotfrukt
Krake- dumdjur
Krumelur= bokstav
Kräfta- robotvirus (se även signalkräfta)
Kvark- liten gnagare med smak för zonfarares matsäck. Finner sin väg in i vilket skafferi som helst.  
Lingo- Språk, prat
Lobobster- stort, farligt kräftdjur som smakar förträffligt
Magtorsk- Parasit som lever som yngel i vattendrag, men växer i värdkropp tills den äter sig ut genom värdens mage, varpå den självdör.
Manick, manickel- apparat
Mojäng- grej, sak.
Mocka- kaffe.
Molocker- Större munkdjur, med krämig slaggmjölk
Munk- större insekt, ex.sorgmantlad avfallsmunk, äggamunkochvärre ringmunk. Gemensamt för dem alla är deras krämiga magsubstans ur vilken mjölk kan kramas. Mjölken ystas till delikatessen munkost.
Must - Klenare jos, ex. ölmust
Mäla= prata
Mök- unken, överlag dåligt. Vanlig förstärkning.“Förmökat! Här kommer en ilsken mökjeppe!”
Nuffra- siffra
Näggum- kraftfullt nej, nekande, inte, inget
Pamp- chef
Påve- chef, hövding
Plastic- Forntida material, hållbart och ofta färgglatt.
Plurret= vattnet
Pluska- plånbok
Puffra= skjutvapen
Pågatåg - intim manlig dans
Rubbit- Smakrik och krigisk kanin
Rubber- Rubbitarnas förträffliga tätningsmaterial
Signalkräfta- luftburet robotvirus
Skägglimpa- Barkbaserat bröd, bakas av Skäggekens mustiga bark
Slabba= otacksamt arbete
Slaf- säng, nattlogi
Slingerbult= någon som alltid tar sig ur knipor
Snarkofag= grav
Snicksnack= skitsnack
Snickelisnicksnack = kvalificerat skitsnack
Snuffa= döda
Socker- bollsport. Spelas i hela den kändavärlden. Lätt våldsamt och publikfriande.
Svin-äte-mig - Ta mig tusan
Storfräsare- person med hög status och/eller pondus.
Storskövlarsvin- stort svinaktigt och lömskt monster
Wobbler - vanlig båttyp
Ofjädrad- naken, ofärdig
Qvinns= kvinnor
Zonfarare - Skymningszonens hjältar och mytomspunna vandrare.
Åhl- Snokliknande södermal. Definerar sältternas kök med åhlamust, åhlaspäcka, åhlfrikassé m.m.
Älvsugga- båttyp och strandfolk
Kopparhavets hjältar - Välkomna till en ny värld!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest