User avatar
Skops
Topic Author
Posts: 8
Joined: Fri 13 Dec 2019, 18:05

Dubbelhänt/vapenhand/parad

Mon 27 Jul 2020, 16:16

Senaste sessionen så hade vi en diskussion kring talangen dubbelhänt.

"Du har ett primärvapen i din normala svärdshand och ett sekundärvapen i den andra handen.Du kan använda ditt sekundärvapen till att utföra en attack per runda, som en kort handling"

Som jag tolkar det så måste man definiera vad för vapen som är i vilken hand och att sekundärvapnet endast kan användas till att anfalla med. Några hade synpunkter på att när det kommer till parad, så kan man välja vilket vapen man vill att parera med, även sekundärvapnet om man så behagar.

Hur tolkar ni det hela?
 
myrsloken
Posts: 50
Joined: Tue 05 Mar 2019, 15:15

Re: Dubbelhänt/vapenhand/parad

Wed 29 Jul 2020, 11:57

Det finns ingenting i varken parerings- eller attackreglerna om vilken hand du måste hålla vapnet i. Men enligt dubbelhänttalangen och sunt förnuft verkar det ändå som att man har en normalhand som attackerar som lång handling och en sekundärhand som attackerar som kort handling (om man har talangen). Men när det gäller parader står det ingenting någonstans om vilken hand som parerar så där måste det verkligen vara tillåtet att använda vilken hand man vill.
 
Mr Oldtimer
Posts: 260
Joined: Sun 14 Apr 2019, 12:01

Re: Dubbelhänt/vapenhand/parad

Wed 29 Jul 2020, 22:49

Jag tolkar det också som så, att det är ok att parera med vilken hand man vill. Det talangen medför är att den korta handlingen kan nyttjas till en attack istället för en parad, och då med det andra vapnet. Det rör sig alltså fortfarande bara om två handlingar men som kan nyttjas för upp till två attacker.
 
User avatar
Skops
Topic Author
Posts: 8
Joined: Fri 13 Dec 2019, 18:05

Re: Dubbelhänt/vapenhand/parad

Thu 30 Jul 2020, 13:20

Stort tack för svar!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests