Page 1 of 3

Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 14:09
by Grimmar Bärse
Det var en himla massa ändringar i den nysläppta PDFen av grundspelet. Bra på ett sätt antar jag, men gör ju ens egen uppsättning böcker lite utdaterad. 

Vad tror ni, är det lika mycket i den svenska versionen eller är det till stor del språkliga översättningsmissar?


PLAYER'S HANDBOOK:
 • Page 44: Pushing a successful skill roll is only allowed if rolling additional sixes will increase the effect of the roll.
 • Page 46: The GM cannot gain Willpower Points.
 • Page 62: Clarifying that Inner Peace cannot regrow lost limbs.
 • Page 63: NPCs no longer need Willpower Points to activate kin talents and professional talents.
 • Page 63: The kin talent for goblins is changed to Nocturnal.
 • Page 78: Clarifying that a Melee Charge is a slow action.
 • Page 101, 103, 106: Prices for some weapons and armor have been modified.
 • Page 103: The ranges of some weapons have been modified.
 • Page 105: Cover is not degraded by damage.
 • Page 108: Clarifying that healing someone can be done in combat as a slow action, but not with an enemy at Arm's Length.
 • Page 113: Clarifying that poison has no effect on monsters.
 • Page 120: The base Power Level of a spell cast by an NPC is always equal to the NPC’s rank in the magic discipline.
 • Page 122: The effects of Bind Magic have been modified.
 • Page 124: Clarifying that Mend Wounds cannot regrow lost limbs.
 • Page 144: New art added.
 • Page 177: Clarifying the effect of PCs taking part in stronghold battles.
 • Page 168: The Garden can now also produce Herbs.
 • Page 180: The typical village healer now has Empathy 4.
 • Page 184: The effects of the cauldron and field kitchen have been modified.
 • Page 196, 198: Clarifying that slit throat and impaled neck kills after D6 rounds.
GAMEMASTER'S GUIDE
 • Page 72: Goblins no longer suffer damage from daylight.
 • Page 215: Several edits have been made to the Weatherstone adventure site.
LEGENDS & ADVENTURES BOOKLET
 • A table for the adventurer's home region has been added.
 • Some tables for Formative Events have been modified to better fit the game backstory with the recent lifting of the Blood Mist.

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 14:23
by Fenhorn
Jag känner igen de flesta av dessa saker så jag tror nog att de här felen, eller förtydligandena i vissa fall, är samma i bägge upplagorna. Överlag så gillar jag förändringarna. Speciellt då att KP-poolen försvinner. Det kanske fungerar i Mutant men det fungerar inte så mycket i Svärdets Sång.

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 15:09
by Davian
KP-poolen försvinner väl inte? Den kan bara inte fyllas på under spelets gång.

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 15:33
by Fenhorn
KP-poolen försvinner väl inte? Den kan bara inte fyllas på under spelets gång.
SLP använder inte längre KP så som spelare gör. I stället så kan varje SLP använda en släktes- eller yrke-talang varje runda i en strid (som om de spenderade en KP). SLP-magiker kan lägga en besvärjelse upp till sin nivå han har i besvärjelsens magi tradition. Så om en magiker har Blodsmagi 1 och Dödsmagi 2 så kan han använda Blodsmagi upp till E1 och Dödsmagi upp till E2, förutom eventuella bonusar för ras (halvalv) och för ingredienser).

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 20:10
by Jens go game
Det var en himla massa ändringar i den nysläppta PDFen av grundspelet. Bra på ett sätt antar jag, men gör ju ens egen uppsättning böcker lite utdaterad. 

Vad tror ni, är det lika mycket i den svenska versionen eller är det till stor del språkliga översättningsmissar?
Även jag är nyfiken på om det kommer uppdatering på svenska med en svensk pdf?

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 20:17
by Fenhorn
Det var en himla massa ändringar i den nysläppta PDFen av grundspelet. Bra på ett sätt antar jag, men gör ju ens egen uppsättning böcker lite utdaterad. 

Vad tror ni, är det lika mycket i den svenska versionen eller är det till stor del språkliga översättningsmissar?
Även jag är nyfiken på om det kommer uppdatering på svenska med en svensk pdf?
Det kommer det att bli, "lite senare" enligt FL (det kom en uppdatering på KS om detta).

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 22:28
by Mr Oldtimer
Ser att de inte rättat upp de saknade siffrorna i tabellerna, exempelvis för Magic mishap (sida 119), Leading the way mishap (sida 148, 149), Camp mishap (sida 154, 155), kritiska skador (sidor 196 - 200) i Players Handbook. Hoppas, hoppas, hoppas de kommer ihåg det till den svenska revideringen...! Ska exempelvis slagen 47 - 50 använda resultatet under, "Severed foot" eller resultatet över, "Bleeding gut" för kritiska huggskador på sidan 196. Stor skillnad i effekt. Likadant för stickvapen där resultatet 57 - 60 får enorm betydelse om det använder effekten över eller under i listan.

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 22:38
by Mr Oldtimer
I Gamemasters guide är det bara två av alla T66- tabeller som har korrekt numrering... 

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 23:14
by Fenhorn
Mr Oldtimer, får man fråga vilka saknade siffror. Jag har inte märkt några saknade siffror. Jag hänger inte riktigt med här måste jag säga  :?

Re: Många ändringar i engelsk nyutgåva

Posted: Thu 05 Sep 2019, 23:56
by Mr Oldtimer
Naturligtvis!
Jag var så inne på resultat som "46 - 51" att jag hela tiden har tänkt 1T100... och därigenom blivit frustrerad över att det saknats nummer i tabellen. Naturligtvis ska det vara glapp i tabellen... My bad!  :oops:
Jag tar tillbaka allt och hävdar motsatsen...
Tack för att du påpekade det (numer) uppenbara för mig!  :D