Page 1 of 1

Binda magi

Posted: Mon 17 Jun 2019, 17:35
by mselberg
Hej, har här ett lite scenario med efterföljande frågor jag skulle vilja ha svar på. 

Halvalven Kaellad är en helt nyskapad rollperson och vill starta med att göra ett ordentligt avtryck på världen. Efter att ha spelat ett tag så har han lyckats sparat ihop 10 kraftpoäng.
Han skaffade sig Blodets väg – Nivå 2 när han skapade rollpersonen och är fast besluten att skapa ett magiskt föremål som ska heta Kaellad’s Flamma.

Han lägger besvärjelsen Förbränna med hjälp av 5 kraftpoäng och använder en fackla som ingrediens. Han bestämmer sig för att binda denna besvärjelsen i ett föremål permanent så lägger han 5 ytterligare kraftpoäng. Detta betyder han måste chanskasta då Binda Magi ligger på nivå 3 under Allmänn Magi.
Kaellad kommer då att drabbas av ett automatiskt missöde.

Första kraftpoängen räknas som två på grund av halvalvens släktestalang så då är det lika med 6 kraftpoäng plus 5 kraftpoäng för Binda Magi permanent (10 betalas för jag antar att släktestalangen är ”gratis”).
Effektgraden på Förbränna blir 7 (5 för grunden, 1 för släktestalangen, 1 för ingrediensen)
Kaellad slår 11 tärningar (5 grunden, 1 talangen, 5 för Binda Magi). Han råkar ut för ett automatiskt missöde.

Den slutgiltiga effektgraden av Förbränna som binds i föremålet kommer att bli 7 + eventuella extra lyckade vid tärningsslåendet och föremålet går att aktivera en gång per dygn.

  1. Har jag som spelledare fattat reglerna korrekt i min beskrivning ovan?
  2. Kostar en besvärjelse som är bunden i ett föremål kraftpoäng vid aktiveringen eller är den redan betald vid skapandet av föremålet?
  3. Lyckas en aktivering automatiskt eller finns det risk för missöde?
  4. Vid ett missöde när besvärjelsen binds i föremålet innebär det att varje gång föremålet aktiveras att det även triggar ett nytt missöde?
 
Någonting annat jag missat eller är det ganska lätt att skapa mäktiga föremål redan från start? 

Känner jag mitt rollspelsgäng rätt så kommer detta att ske rätt snabbt efter vi kört vår första session :)

Re: Binda magi

Posted: Tue 18 Jun 2019, 00:52
by Blatifagus
1) Nja. Du har helt rätt fram till tärningsslagen. Det är onödigt att slå, eftersom det blir ett automatiskt missöde och du inte kan få extra effektgrader vid chanskastande.

2) Nej det kostar inga KP.

3) Ja det lyckas automatiskt.

4) Nej.

Re: Binda magi

Posted: Tue 18 Jun 2019, 15:15
by myrsloken
Jag håller med svaret ovan och vill bara tillägga att binda magi uppenbarligen är helt uppåt väggarna brutet. Jag gillar iden om att man som magiker med stora insatser och ett i stort sett garanterat missöde (även om man skulle vara nivå 3 är ju 11 tärningar så gott som garanterat) kan underlätta magi i framtiden. Men det behövs husregler här. Mitt förslag är att när man binder en magi permanent med 5 poäng måste man ändå spendera kraftpoäng för att aktivera föremålet. Förslagsvis att magin får en kraftnivå lika med hur många poäng man lägger in upp till maximum kraftnivån när magin bands.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att man måste ladda upp föremålet igen varje gång det använts, förslagsvis med lika många kraftpoäng som effektgraden i den bundna magin.

Re: Binda magi

Posted: Tue 18 Jun 2019, 16:56
by mselberg
Tack för två bra svar och håller nog med om att det känns lite brutet. Kommer nog att köra med en kostnad i kraftpoäng, antingen vid aktivering eller som uppladdning, men då utan risk för missöden.

Däremot tror jag att jag missat att man inte slår tärningar även när man chanskastar en en besvärjelse. Förstår det kanske är onödigt då det är ett garanterat missöde.
Står det uttryckligen i reglerna att man inte slår tärningar och att man inte kan få extra effektgrader? Kanske har missat det och kanske till och med låter vettigt med den begränsningen.

Re: Binda magi

Posted: Tue 18 Jun 2019, 17:05
by Fenhorn
Det står ingenting om att man inte skulle slå tärningarna när man chanskastar en besvärjelse. Det enda som chanskasta betyder är att besvärjelsen kan vara en nivå över din magitraditionnivå och att man automatiskt får ett missöde. Så varför skulle inte en chanskastad besvärjelse kunna överväxla.

Re: Binda magi

Posted: Tue 18 Jun 2019, 17:54
by Blatifagus
Du har rätt! Jag blandade ihop reglerna.
Att chanskasta kan också överladda besvärjelsen.

Re: Binda magi

Posted: Thu 20 Jun 2019, 16:18
by Mr Oldtimer
Och med det sagt borde det alltså kunna bli ytterligare missöde... Eftersom det fort blir väldigt mäktiga effekter redan för en ny RP vid chanskastande ger jag ett automatiskt slag på tabellen för magiskt missöde samt ytterligare ett om tärningarna skulle medföra en eller flera bane. Det ”värsta” eller för berättelsen mest lämpliga resultatet räknas.

Re: Binda magi

Posted: Thu 15 Aug 2019, 15:44
by Sick Nick
Jag har en fråga om magiska föremål. Om ovan nämnda artefakt används för att klippa till någon utan att utlösa magin, kan den då skada varelser som endast skadas av magiska vapen?

Re: Binda magi

Posted: Thu 15 Aug 2019, 16:47
by Fenhorn
Jag har en fråga om magiska föremål. Om ovan nämnda artefakt används för att klippa till någon utan att utlösa magin, kan den då skada varelser som endast skadas av magiska vapen?
Vilken klassisk fråga. Det krävs magi som är gjord för att skada. Så att slå någon med en Wand of Fireballs räknas inte.

Men, visst, det kanske finns spelledare som tillåter det.

Re: Binda magi

Posted: Tue 30 Jun 2020, 13:26
by Bonzzo15
Tolkat det så att övertändningen enbart hjälper med huruvida den varar ett dygn, en användning eller permanent.

Så har man tillit till tärningarna kan man lägga färre poäng, men med risk att formeln ej är permanent.