Page 1 of 1

FV över 5?

Posted: Tue 23 Apr 2019, 19:33
by Attackmack
I regelboken står det att en färdighet mäts i nivå 0-5, är detta en maxgräns som gäller även för framtida avancemang med ERF?

Jag frågar då den alternativa metoden för att skapa karaktärer enligt "Sägner och äventyrare" kan ge färdighetsvärden upp till 6 och över. Hur ska detta hanteras?

Re: FV över 5?

Posted: Wed 24 Apr 2019, 09:27
by Gangir
"Sägner och äventyrare" står det även att man ska omfördela värden över 3 dvs max startvärde = 3. 

Re: FV över 5?

Posted: Wed 24 Apr 2019, 14:02
by Fenhorn
"Sägner och äventyrare" står det även att man ska omfördela värden över 3 dvs max startvärde = 3. 
Så stod det i betan till Sägner och Äventyrare. Den texten är borttagen (alt. fallit bort). Dock så är 5 max i ett FV oavsett.

Så man kan göra som det stod i betan att ev. FV över 3 blir "fria" färdighetspoäng (som då får sättas ut enligt det yrke man har valt) eller helt enkelt låta personen starta med högre FV än 3. Det är osannolikt att man får högre än 5 i något värde, såvida man inte tillåter att en karaktär slår samma livshändelser flera gånger, men om det skulle ske så är nog det bästa lösningen att köra med att överstigande FV blir "fria" färdighetspoäng.

Re: FV över 5?

Posted: Wed 24 Apr 2019, 16:27
by Attackmack
"Sägner och äventyrare" står det även att man ska omfördela värden över 3 dvs max startvärde = 3. 
Så stod det i betan till Sägner och Äventyrare. Den texten är borttagen (alt. fallit bort). Dock så är 5 max i ett FV oavsett.

Så man kan göra som det stod i betan att ev. FV över 3 blir "fria" färdighetspoäng (som då får sättas ut enligt det yrke man har valt) eller helt enkelt låta personen starta med högre FV än 3. Det är osannolikt att man får högre än 5 i något värde, såvida man inte tillåter att en karaktär slår samma livshändelser flera gånger, men om det skulle ske så är nog det bästa lösningen att köra med att överstigande FV blir "fria" färdighetspoäng.
Aha okej tack för era svar!
Jag gillar hur man genererar karaktärer med "sägner och äventyrare" och vill bara försäkra mig om att jag inte missförstår/missar något. Att överstigande FV omvandlas till "fria" poäng låter som en bra ide! Det påminner mig lite om hur man skapar karaktärer i Traveller!

På tal om något helt annat så slås jag också av likheten mellan spelets avancerade stridsregler och reglerna för dueller i gamla Castle Falkenstein om någon spelat det! :)

Re: FV över 5?

Posted: Wed 24 Apr 2019, 16:31
by Gangir
Okattsingen jag har inte ens öppnat mitt pappers ex :-)