Vije
Posts: 38
Joined: Wed 11 Apr 2012, 15:42

Konvertering till DoD

Sat 06 Apr 2019, 18:33

Hej

Jag funderade på att göra konverteringsregler till min kampanj Mörkrets Zenit - alltså från Svärdets Sång till Drakar och Demoner Expert (den gamla typ från -87)
Slängde ihop ett utkast - vad skulle ni tro om något sådant här? (Det är kanske inte så aktuellt för någon annan (det är ju lite som att konvertera en Tesla till ett ånglok)  men kan kanske intressera andra regelfnulare ändå :)  )

GRUNDEGENSKAPER
 • Värdet för grundegenskaperna multipliceras med 3. (Detta är en något snål lösning, så du kan räkna med x4 också om du vill piffa upp någon karaktär lite extra). 
 • De fyra grundegenskaperna i Svärdets Sång – STY, SMI, INT och KAR – borde räcka bra, men om du vill ha värden för STO och FYS kan du använda STY-värdet och kanske modifiera lite om det exempelvis är fråga om en dvärg eller en väldigt fet person. Behöver du ett PSY-värde kan du använda FV i GENOMSKÅDA.
 • KP = STY
 
FÄRDIGHETER
 • Färdighetsvärdet räknas enligt följande:
                FV 1 = 10
                FV 2 = 12
                FV 3 = 14
                FV 4 = 16
                FV 5 = 18
 •      Detta kan återigen kännas ganska snålt, men tanken är att talangerna ger den boost som skickliga SLP skall ha.
 • Saknas FV i en färdighet räknas det okonverterade värdet i den korrelerande grundegenskapen som baschans att lyckas.
 • De existerande 12 färdigheterna täcker säkerligen alla tänkbara situationer, men behövs diversifiering för någon SLP är det bara att slänga in lite nya spetskunskaper.
 • Om ni spelar med specifika vapenfärdigheter för varje vapen kan du räkna med att en SLP har sitt FV i NÄRKAMP för alla de vapen hon bär.
 
TALANGER
Talanger för SLP kan användas lite som hjälteförmågor – dvs. egenskaper som vissa svårare SLP kan ha. Dessa kan då användas fritt, men SL bör begränsa dem till 1 talang per runda eller så att personen måste lyckas med ett grundegenskapsslag för att få använda talangen. Slaget blir i sådana fall kumulativt svårare med -5 per gång som talangen utförs i samma runda. 
Tanken är att talangerna i stora drag fungerar så som regeltexten i Svärdets Sång anger. Vid svårkonverterade lägen kan du ge +5 bonusar, tillåta extra färdighetsslag osv. Några specifika förhållningsregler:
 • Om extra skada utdelas gäller att 1 poäng = 1T3 poäng.
 • Om talangen tillåter att ignorera all rustning gäller att 1T6 poäng skydd får ignoreras.
 • Om talanger ger +1 gäller +4, om den ger en artefakttärning gäller +8.
 • Alla talangnivåer behöver inta ha regelteknisk effekt i den konverterade modellen – om t.ex. nivå 2 inte går att konvertera vettigt använder du bara nivå 1.
 • Exempelvis talangen Orädd skyddar med 1T6, tillåter omslag eller ger +5 beroende på omständighet.
Förslagsvis får också rollpersonerna några talanger även om de i övrigt skapas med reglerna för Drakar och Demoner.  
 
PENGAR OCH SKATTER
Konvertering av pengar är aningen svårt eftersom de två spelen har väldigt annorlunda ”kostnadskurvor” – i Svärdets Sång är ett svärd inte så mycket dyrare än en dolk eller en måltid på ett värdshus, medan skillnaden i Drakar och Demoner är väldigt stor. Här föreslås således en grov och enkel metod: Multiplicera alla skatter och angivna priser med 4, men ge vissa enstaka och särskilt sällsynta skatter en multipel på 10.
 
STRID
 • Ducka föreslås att införas som ett SMI-slag (med -5 om man vill förbli stående). Lyckas slaget får man dra av 1T6 poäng skada. Om du inte vill införa nya koncept i Drakar och Demoners regelverk kan du stryka alla omnämnanden av Ducka.
 • Rustningar och vapen använder Drakar och Demoners värden.
 • Initiativslag ersätter initiativkort
 
MAGI
 • SP = FV i GENOMSKÅDA (Det konverterade FV alltså)
 • Magitalangerna motsvarar alla varsin magiskola. Nivån i talangen x 6 = FV för alla besvärjelser inom skolan. Magikern kan dock inte formler med högre skolvärde än nivån x 6.
               Helande = Animism
               Hamnskifte = Animism
               Varseblivning =  Illusionsim eller Mentalism – välj endera eller båda så att den ena har FV -4. 
               Symbolism = Symbolism, Elementarism eller Mentalism – välj endera eller alla så att två skolor har FV -4 resp.-8.  
               Stensång = Elementarism
               Blodsmagi = Nekromanti eller Mentalism – välj endera eller båda så att den ena har FV -4. 
               Dödsmagi = Nekromanti
 
MONSTER
 • KP = STY x 3
 • Skydd är samma värde som angivet, men som ett fast värde.
 • FV för monstrets attacker är antal grundtärningar + 5
 • Skadan för monsterattackerna är ett antal T6:or enligt varelsens okonverterade STY + den vapenskada som attacken ger (+1...3):
               STY 1-6 = skada 1T6
               STY 7-10 = skada 2T6
               STY 11-14 = skada 3T6
               STY 15 -20 = skada 4T6
               STY 21-30 = skada 5T6
               STY 31 + = skada 6T6
Mörkrets Zenit - en kampanj i 4 delar, med regelsystemet till Svärdets Sång:
http://www.scenariobiblioteket.se/?product_tag=vije
GZIP: Off