Covenant
Topic Author
Posts: 19
Joined: Fri 09 Oct 2015, 23:06

Spelleda Åskans grav

Tue 05 Mar 2019, 00:47

Jag vill gärna få inspiration och uppslag från andra kring hur ni hanterat olika äventyrsplatser och vilka roliga händelser som ni hittat på och det bästa sättet är nog att börja dela med sig själv. Här kommer det jag gjorde av Åskans grav i helgen.

Premisser:
Jag har gett dem Stanengist i Vädersten och kronan ger spelaren som äger den drömmar som vägleder dem och nu har Åskans grav dykt upp i drömmarna. Spelaren vet inte att drömmarna kommer från kronan ännu.
"Barden Dalb" följer spelarna och hjälper dem med tips och råd...tror de.


Jag körde Åskans grav från Quetzels torn med min spelgrupp med 10-13:åringar och hade som vanligt superroligt. Jag kombinerade Åskans grav med Virelda Blodnäbb och Teramaldas brinnande rustning (vi spelar Korpens klagan). Mot slutet av äventyret stormade Virelda in i grottan med Teramalda hack i häl. Vireldas plan var att fånga Teramalda vid den magnetiska klippan där Enöga finns. Det blev ett bra sätt att introducera dem för en maktspelare. Enöga levde så de fick hitta på ett kreativt sätt att distrahera ödlan under tiden de slogs med rustningen. De gjorde det genom att samarbeta med Ssilsk som de tidigare kämpat tillsammans med mot orcherna. Ssilsk använde 4 doser hallucinogent gift och en spelare distraherade ödlan med livet som insats.

En annan spelare knuffade under tiden rustningen mot pelaren vid rätt tillfälle och Virelda fick in ett riktigt fint slag med åtta (8) träffar och slog bort järnspetsen som höll rustningen vid liv. Där slutade vi och vid nästa tillfälle kommer det bli lite efterspel med Virelda.

Kom gärna med egna tips om ert speltillfälle och ge gärna input kring hur man kan använda Virelda framöver.
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Spelleda Åskans grav

Tue 05 Mar 2019, 11:38

I inledningen till Virelda står det att hon hittade dokument om Rostkyrkans ursprung vilket fick henne att hoppa av och motarbeta kyrkan. Minns inte om det står kvar i slutversionen, men innebörden i dessa dokument var att Rostkyrkan stammar ur de Korpsystrar som inte flydde till Ravland när det begav sig utan stannade kvar i Alderland. Dessa pinades, omvändes och skickades att jaga sina flydda systrar under Teramalda. Detta är inte den bild av sitt ursprung som nuvarande Rostkyrkan vill se. I ursprungsversionen fanns historien ristad på insidan av Teramaldas rustning och Virelda ville ha bröstplåten för att kunna bevisa att berättelsen är sann och på detta sätt så split och misstro i Rostkyrkan. Kanske kan användas för att fortsätta uppdraget?
 
Covenant
Topic Author
Posts: 19
Joined: Fri 09 Oct 2015, 23:06

Re: Spelleda Åskans grav

Wed 06 Mar 2019, 08:36

Ah ja det kan absolut vara något. Jag har letat efter ett bra sätt att föra in Rostbröderna och har klurat på hur jag ska använda rostbrodern i Kummelklint. Det är lite tråkigt om de bara är onda så jag skulle vilja hitta lite balans någonstans där. Tackar!
 
Covenant
Topic Author
Posts: 19
Joined: Fri 09 Oct 2015, 23:06

Re: Spelleda Åskans grav

Wed 06 Mar 2019, 09:00

PS Det om att berättelsen finns inristad på insidan av rustningen har jag inte hittat i böckerna men det blir nog användbart så det plockar jag med. Hittar inte direkt det om att korpsystrarna ställdes under Teramaldas befäl men det låter som en bra historia och koppling mellan de olika falangerna som jag nog kommer försöka använda. 

Tror det blir en infodump från Virelda i början av nästa äventyr för att fördjupa världen lite, inklusive några viktiga ledtrådar som för historien framåt.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests