Klas Bas
Posts: 23
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 09:30

För att inte svämma över Facebookgruppen och detta forum med spridda talanger och annat samlar jag allt som jag skapat i denna tråd.

Välkomna att låna så mycket ni vill.
 
Klas Bas
Posts: 23
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 09:32

ALLMÄNNA TALANGER

Brottarkämpe
Du är en mästare på att greppa och vräka omkull dina fiender. Du måste ha händerna fria och inte bära TUNG rustning för att kunna utnyttja talangen.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på ditt slag för NÄRKAMP när du utför handlingarna GREPP, BRYTA GREPP, KNUFF och TJUVNYP.
✥ NIVÅ 2: Med ett TJUVNYP kan du välja att skada motståndarens SMI istället för STY.
✥ NIVÅ 3: Du får lägga artefakttärning +T8 till ditt slag för NÄRKAMP när du utför handlingarna GREPP, BRYTA GREPP, KNUFF och TJUVNYP.

Charadmästare
Du är en mästare på att förmedla budskap med hjälp av gester och handrörelser.
✥ NIVÅ 1: Du kan med en kort handling förmedla ett enkelt budskap bestående av ett enda ord med hjälp av en enkel gest eller handrörelse. Om mottagaren inte har talangen Teckenspråk slår SL för mottagarens INT för att avgöra om ordet uppfattats korrekt. Mottagaren vet inte själv om slaget lyckats. Du kan inte förmedla namn på denna nivå.
✥ NIVÅ 2: Du kan med en lång handling förmedla en enkel mening bestående av max 4 ord med hjälp av enkla gester och handrörelser. Om mottagaren inte har talangen Teckenspråk slår SL för mottagarens INT för att avgöra om ordet uppfattats korrekt. Mottagaren vet inte själv om slaget lyckats. Du kan inte förmedla namn på denna nivå.
✥ NIVÅ 3: Du kan förmedla avancerade meningar och ord, även namn, med hjälp av komplexa handrörelser. Mottagaren måste ha Nivå 2 eller högre i Teckenspråk för att kunna uppfatta vad som sägs. SL bestämmer lämplig tidsåtgång från fall till fall.

Den mjuka vägens kämpe
Tack vare din smidighet kan du i vända din motståndares styrka mot honom. Du måste ha händerna fria och får inte böra tung rustning för att kunna utnyttja talangen.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda SMI som grund för ditt slag i NÄRKAMP för att utföra en PARAD. Om din parad lyckas tar din motståndare 1 i skada. De av dina sexor som blir över vid paraden kan omvandlas till skada på din fiende alternativt användas till att avväpna fienden. Endast själva paraden räknas som en handling.
✥ NIVÅ 2: Du har +1 i bonus på ditt slag i ovanstående situation.
✥ NIVÅ 3: Du får lägga en artefakttärning +1T8 till ditt slag i ovanstående situation.

Flyktens mästare
Du är en mästare på att komma undan när någon jagar dig.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på Rörlighet när du utför handlingen retirera.
✥ NIVÅ 2: När du blir jagad är du en expert på att välja en väg som försvårar för din fiende. Om du lyckas med ett motståndslag i Rörlighet mot dina förföljare så ökas avståndet med en zon. Du har +1 på ditt slag och dina förföljare har -1.
✥ NIVÅ 3: Du får lägga en artefakttärning +1T8 till Rörlighet i ovanstående situationer.

Kattfot
Du kan klättra som en katt och skulle du falla landar du på fötterna.
✥ NIVÅ 1:Du får +1 när du använder Rörlighet för att klättra.
✥ NIVÅ 2: Du landar alltid på fötterna. Du får inte längre någon negativ modifikation för att förbli stående efter handlingen Ducka. Dessutom kan du använda Ducka för att undvika fallskada, även om du faller pga ett misslyckat slag i Rörlighet.
✥ NIVÅ 3: Du får lägga en artefakttärning +1T8 till Rörlighet när du klättrar eller Duckar fallskador.

Kvick med kniven
När du använder lätta vapen är du blixtsnabb och dödlig. Denna talang kan endast användas med lätta närstridsvapen och du får inte bära tung rustning.
✥ NIVÅ 1: Med lätta vapen kan du välja att använda SMI som bas för ditt slag i Närkamp. Du kan dock max göra 1 i skada, efter att motståndarens rustning och ev. parader räknats bort. Denna begränsning av skadan gäller inte vid smygattacker.
✥ NIVÅ 2: Om du lyckas med ett slag för Fingerfärdighet kan du utföra handlingen Stöta som en extra handling utöver de ordinarie. Du kan fortfarande göra max 1 i skada.
✥ NIVÅ 3: När du lyckas göra skada på din fiende drabbas han av en kritisk skada om du lyckas med ytterligare ett slag för Fingerfärdighet.

Magiskt handlag
Endast tillgänglig för magiker och druider. Din stora kunskap om anatomi kombinerat med dina magiska krafter gör att du kan slå ut en fiende utan att skada. Du kan inte ha högre nivå i denna talang än ditt FV i Läkekonst och din nivå i en magisk skola.
En person som bedövats med denna metod blir liggande och förlorar båda sina handlingar. Han kan inte göra några ljud men är fortfarande medveten om vad som händer runt omkring.
Fungerar inte på monster.
✥ NIVÅ 1: Med en obeväpnad attack (med en fri hand) kan du välja att bedöva din fiende istället för att skada honom. Fienden blir bedövad i en runda per ”skada”, dock max två rundor på denna nivå. På denna nivå krävs det att du har minst ett kraftpoäng (som dock inte förbrukas av denna handling). -1 om motståndaren är av ett annat släkte än du.
✥ NIVÅ 2: Du får inte längre någon negativ modifikation av att din motståndare är av ett annat släkte. Fienden blir nu bedövad en runda per ”skada” utan någon övre begränsning.
✥ NIVÅ 3: Du kan nu utföra denna handling en gång mellan varje kvartsdygns sömn utan att ha något kraftpoäng.

Meditativ sömn
Endast tillgänglig för magiker och druider. En gång om dygnet kan du försätta dig i ett slags trans genom att upprepa ett mantra när du somnar in. På så sätt kan du vid din nattsömn (ett kvartsdygns sömn) offra din återhämtning (det räknas dock som sömn ur alla andra aspekter) och få möjlighet att istället ladda kraftpoäng genom att pressa ett slag för Bildning. Blir du bruten under natten drabbas du av en kritisk skada (skräckattack) och måste sova ett kvartsdygn till för att undvika sömnlöshet.
✥ NIVÅ 1: Du kan max fylla på med ett kraftpoäng per sömn, oavsett antal döskallar. Däremot tar du normal skada för det pressade slaget.
✥ NIVÅ 2: Du kan nu fylla på med max två kraftpoäng per sömn.
✥ NIVÅ 3: Du har nu möjlighet att avbryta försöket innan du pressar slaget (för att undvika alltför stor skada). Vid ett avbrutet försök återhämtar du dig motsvarande ett halvt kvartsdygns vila (ett poäng på alla grundegenskaper).

Mästerlig berättare
Du är en mästare på att fantisera ihop och berätta trollbindande historier.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på ditt slag i Skaldekonst när du berättar en historia och lyckas du får åhörarna -3 i Speja. De måste lyckas med ett motståndsslag med Genomskåda för att lyckas slita sig innan den fängslande historien är slut.
✥ NIVÅ 2: Du har mängder med dråpliga historier på lager och kan avväpna en hotfull situation med humorns hjälp. Du har +1 på ditt slag i Skaldekonst i denna situation och SL avgör hur mycket och på vilket sätt konfliktnivån trappas ner.
✥ NIVÅ 3: Du lägger en artefakttärning T8 till slagen i ovanstående situationer.

Stavkämpe
Du är en mästare i att utnyttja stavens alla möjligheter.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla parader, knuffar och avväpningar med stav.
✥ NIVÅ 2: Vid lyckad parad, knuff eller avväpning kan du utföra en extra attack direkt efter (som en extra handling utöver de ordinarie).
✥ NIVÅ 3: Du får lägga en artefakttärning T8 till alla parader, knuffar och avväpningar med stav.

Stridsgisselkämpe
När du svingar ditt stridsgissel bör ingen fiende komma nära.
✥ NIVÅ 1: Dina stridsgisselattacker är svåra att parera. Därför får dina fiender -1 när de ska parera din stridsgisselattack.
Dessutom får du själv efter en lyckad parering direkt slå för att avväpna din fiende från det vapen du attackerats med. Observera att du fortfarande har -2 på att Parera med stridsgissel.
✥ NIVÅ 2: Med din långa handling kan du attackera två fiender på Nära avstånd. Du behöver utrymme för detta och därför får du inte ha någon vän eller fiende på Armslängds avstånd. Denna dubbelattack går inte att utföra i trånga utrymmen.
✥ NIVÅ 3: dina fiender får nu -2 när de försöker parera dina stridsgisselattacker. Du får inte heller längre någon negativ modifikation när du själv parerar med stridsgissel. Dessutom kan du efter en lyckad parad slunga iväg fiendens vapen så att det hamnar på Kort avstånd från er. Precisionen i kastet är inte så hög, SL bestämmer var vapnet landar.
Last edited by Klas Bas on Wed 13 Feb 2019, 22:47, edited 6 times in total.
 
Klas Bas
Posts: 23
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 10:30

DE GLÖMDA SÅNGERNAS LUTA
På vandring genom den djupa skogen Vargaved, för att medla fred mellan vargfolket och Belifars nybyggare, blev jag plötsligt varse att mina spår följdes av en ulv. Den var ej av vargfolket ty detta var en varelse utan hjärta, en nattulv bestående av det svartaste mörker.
Jag drog min dolk och gick i strid men besten var mig övermäktig. I dess tänder förlorade jag min arm. Den smärtan! Den isande kylan! Med mina snabbaste steg lyckades jag ändå fly och söka skydd i en grotta. För att vinna tid rev jag ner ett stenblock från grottans tak.
Då jag visste att inte ens en alvs innersta själ kan överleva nattulvens bett så grävde jag själv ut min rubin ur bröstet och medan jag drog mina sista andetag fäste jag den i min älskade luta. Jag såg min kropp somna in och i min själ log jag över att det nu fanns hopp för framtiden. Kanske någon en dag hittar denna grotta och tar hand om mitt älskade instrument, De Glömda Sångernas Luta. Då kanske jag återigen kan få dela med mig av min musik.
Än har jag inte fått återse den tjärn vid vars strandkant jag först beträdde denna värld men nu vet jag att jag i alla fall kan fortsätta minnas ljudet av näktergalens sång då den speglar sig i vattnets spegel, istället för att omslutas av det eviga mörkret som kallas döden.


I en grotta i Vargaved finns De glömda sångernas luta. Den berömda alvskalden Miria Näktergalen tog skydd från en nattulv där men kunde inte ta sig ut. Istället för att dödas av nattulven och få sin rubin förstörd så lät hon sammansmälta sin rubin med sin älskade luta. Nattulven vakar ännu rovlystet runt grottan.

Tjärnen är självklart den tjärn i skogen norr om Yxelmura som vaktas av alver. Om lutan förs dit och överlämnas till alverna så kommer Kalman Rodenfell, rödelöparna och alver i allmänhet att vara mycket välvilligt inställda till äventyrarna i framtiden.

Om lutan flera gånger används offentligt kommer ryktet att börja spridas. Förr eller senare kommer Kalman Rodenfell att gissa ungefär vad som ligger bakom och sända sitt folk på jakt efter lutan.

Artefakt
De glömda sångernas luta. Infattad i lutan sitter Mirias alvrubin. I övrigt är det en välgjord men enkelt utformad luta utan särskilda utsmyckningar. Den har hållet sig fräsch trots flera hundra år i en fuktig grotta. Tyvärr gäller detta inte dess strängar som är mycket gamla och behöver bytas ut. Det kan göras av en skald med ett slag för Hantverk. Materialet är tvinnade tarmar från någon typ av boskap, något som bör vara lätt att få tag på i valfri by. Totalt rör det sig om 25 strängar så det tar hela två kvartsdygn i anspråk.
När en skald spelar på lutan så kan hen, om så önskas, tillfälligt tas över av anden efter alvskalden Miria Näktergalen och framför en bländande sång ackompanjerad av virtuost lutspel. Speltekniskt i form av en T12 i bonus på Skaldekonst. Den kan dock endast brukas fullt ut av en skald.
När den används på detta sätt har sången nästan alltid en gammal sägen inbakad. En av de första sägnerna som besjungs bör vara historien om Miria och Nattulven som inledde den text.
Skalden blir sedan utmattad och måste vila ett kvartsdygn innan lutan kan användas igen, av samma skald. Detta kan vara ett spännande sätt att få tillgång till tidigare okända sägner, även om skalden själv inte kan styra vad sägnen ska handla om (aka SL bestämmer).
Dessutom kan vem som helst som har FV i Skaldekonst närsomhelst använda lutan med artefakttärning T8.

Grottan
Den mörka skogen öppnar upp sig i en liten glänta och äntligen kan man återigen ana himlen. Mitt i gläntan ligger några stora mossbeklädda klippblock i en hög, som om en jätte bestämt sig för att stapla dem lite slarvigt. Slingriga, rödbruna rötter från ett murket träd ovanpå högen ser nästan ut som pulserande ådror mot den gröna mossan. En smal öppning mellan två block ser ut att kunna vara öppningen till en grotta.

Eventuella magiker eller druider i sällskapet kan känna en stark magisk närvaro någonstans inne i stenhögen.
Den smala grottan leder ca 20 meter in i stenhögens centrum och bakom ett nedrasat stenblock kan man ana ett skelett och rester av tyg. Med ett styrkeprov kan man välta undan stenen och då upptäcka lutan. Skelettet har bara en arm. Här ligger också en mästersmidd dolk (en extra bonustärning) med handtaget format som en fågel (en näktergal om man ska vara noga).

NATTULVAR
Det ryktas att ”Drömmaren i Falender”, en mystisk eremit och dyrkare av Nattvararen, med gudens hjälp sökte skapa odjur att bekämpa de demonvarelser som vällde in från väster för trehundra år sedan. Resultatet blev en katastrof och ett rovmörker som slukade Drömmaren.
Sedan dess uppträder nattulvar över Det glömda landet, även inne i städer och på gårdar. Man tror dem vara förtätat mörker, ty de dyker bara upp om natten när man kan se deras ögon lysa bleka som fullmånar och känna deras kalla andedräkt, något som sätter skräck i den modigaste. Nattulvarna lämnar inga spår ens i nysnö. Deras bett fryser kött till is så att inte en enda droppe blod faller från offret.
Offer dräpta av nattulvar löses upp i mörk dimma och man säger att inte ens alvrubiner
återstår av kroppen. På samma sätt löses bestarna själva upp i mörker om de dödas.

Nattulven
Den här lömska besten smyger fortfarande runt i området runt grottan. Den känner Mirias närvaro och tror att hon fortfarande lever. Vargfolket i skogen undviker området då några av deras jägare genom åren har fått sätta livet till pga besten.
Det roligaste är väl om äventyrarna attackeras efter att ha utforskat grottan?
Glöm inte att Ulvareringens krafter fungerar mot Nattulven!

STY 8, SMI 4
Speja 5, Smyga 4
FÖRFLYTTNING: 2
SKYDD: 3 (päls)

MONSTERATTACKER:
1 RIVATTACK!
Med ett vildsint språng kastar sig ulven framåt och river en äventyrare med sylvassa klor. Äventyraren attackeras med åtta grundtärningar och vapenskada 1 (huggskada).
2 VILDSINT BETT!
Dovt morrande ger sig ulven på närmaste äventyrare och biter med all sin kraft. Genomför en attack med sju grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada). Lyckas attacken blir offret NEDKYLT. Attacken går att PARERA.
3 DÖDSSKAKNING!
Besten tar ett språng och biter sig fast i en äventyrare inom NÄRA avstånd, varpå den skakar den olycksalige äventyraren och slänger iväg henne. Slå för attacken med sju tärningar och vapenskada 2 (huggskada). Om attacken träffar slungas offret till NÄRA avstånd och landar liggande.
4 SPRÅNGATTACK!
Odjuret tar sats och ger sig i full fart på en äventyrare inom NÄRA avstånd med all sin tyngd. Slå för attacken med åtta grundtärningar och vapenskada 1 (krosskada). Om attacken träffar faller offret omkull och ulven får direkt göra en extra attack (sex grundtärningar och vapenskada 2, huggskada), utanför normal turordning. Den extra attacken går inte att DUCKA undan.
5 LÅST KÄKE!
Ulven biter sig fast i en av äventyrarnas arm eller ben och låser käkarna i en brutal mangling. Genomför en attack med sju grundtärningar och skada 2 (krosskada). Vid träff blir äventyraren GREPPAD och NEDKYLD.
6 HALSBETT!
Besten ser en blotta och slänger sig över en äventyrare och biter mot halsen för att försöka släcka hennes liv. Slå för attacken med tio grund- tärningar med vapenskada 2 (huggskada). Attacken går att PARERA. Äventyraren tar halva skadan (avrunda uppåt) även på INT, till följd av den skräckfyllda upplevelsen. Lyckas attacken blir offret NEDKYLT.
 
User avatar
Nattvandrare
Posts: 83
Joined: Wed 20 Jun 2012, 12:00

Re: Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 11:00

Oj det har var ju asbra! Ska definitivt presentera talangerna för min grupp och förmodligen väva in några av SL grejerna i min kampanj.
 
Klas Bas
Posts: 23
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 12:52

VEDASPELEN
I min kampanj har det vuxit fram en populär sport i och kring den av skogshuggare dominerade byn Yxelmura (ungefär vid sjön Kvarvann) . Sedan blodsdimman lättade har denna sedvänja börjat spridas till närområdet. Sporten kallas för Vedaspel och är ett komplicerat spel som enkelt uttryckt går ut på att kasta ett vedträ i en av två tunnor. Sporten kan användas som en kul detalj i miljön eller rentav byggas intriger omkring (stulna troféer, förgiftade lag osv).
Lagen består av fem personer, som kan vara blandade i släkten och kön, och beroende på vilken position man spelar i laget har man helt olika handlingsalternativ spelmässigt. Det är mycket vanligt med skador eftersom spelarna ofta pressar sig till sitt yttersta (pressar sina slag med andra ord). En match består av två halvlekar. Varje halvlek tar två kvartstimmar och halvleksvilan är en kvartstimme.
Speltekniskt så använder spelarna i laget varsin färdighet, Rörlighet, Styrkeprov, Närkamp, Skytte och Skaldekonst i motståndsslag, färdighet för färdighet. De spelare som förlorar sina slag tar ett i skada på lämplig grundegenskap. Blir det lika i en duell tar båda skada och ingen får poängen. Varje vunnen duell ger en poäng till laget. Om det står lika väger poängen för Skytte tyngst.
Positionerna kallas: Kämpe (Närkamp), Kastare (Skytte + ev. bonus för Kastarm), Dragoxe (Styrkeprov), Häcklare (Skaldekonst) och Löpare (Rörlighet).
Detta sker i halvlekar, i den andra halvleken skiftar också spelarna positioner inom laget. En spelare måste alltså vara skicklig på minst två av färdigheterna för att lyckas bra.

För att skilja nybörjare från erfarna spelare finns det lämpligen också en allmän talang som heter Vedaspel.
✥ Nivå 1: Du får +1 på dina slag i matchen.
✥ Nivå 2: Du får hjälpa en av dina medspelare med dennes slag. Du får endast hjälpa en medspelare per halvlek.
✥ Nivå 3: Du får lägga artefakttärning +T8 till dina slag i matchen.
Last edited by Klas Bas on Mon 11 Feb 2019, 17:12, edited 1 time in total.
 
Rasmus
Posts: 79
Joined: Mon 27 Aug 2018, 18:20

Re: Mina samlade alster

Mon 11 Feb 2019, 13:59

Skoj med vedaspel, det går rätt in i anteckningsboken. Blir perfekt vid nästa byfest eller liknande.
GZIP: Off