Klas Bas
Topic Author
Posts: 41
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Ännu en ny talang

Sat 09 Feb 2019, 15:34

Inspirerad av det fina gensvaret på talangen Stavkämpe kommer här Stridsgisselkämpe (ligger inte lika bra i munnen).
Precis som med Stavkämpe så kan man kombinera med Hammarkämpe om det är extra attacktärningar man vill åt.

STRIDSGISSELKÄMPE
När du svingar ditt stridsgissel bör ingen fiende komma nära.
✥ NIVÅ 1: Dina stridsgisselattacker är svåra att parera. Därför får dina fiender -1 när de ska parera din stridsgisselattack.
Dessutom får du själv efter en lyckad parering direkt slå för att avväpna din fiende från det vapen du attackerats med. (Observera att du fortfarande har -2 på att Parera med stridsgissel.)
✥ NIVÅ 2: Med din långa handling kan du attackera två fiender på Nära avstånd. Du behöver utrymme för detta och därför får du inte ha någon vän eller fiende på Armslängds avstånd. Denna dubbelattack går inte att utföra i trånga utrymmen.
✥ NIVÅ 3: Dina fiender får nu -2 när de försöker parera dina stridsgisselattacker. Dessutom kan du när du själv genomfört en lyckad parad slunga iväg fiendens vapen så att det hamnar på Kort avstånd. Precisionen i kastet är inte så hög (SL bestämmer var vapnet landar).
 
Klas Bas
Topic Author
Posts: 41
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Ännu en ny talang

Sun 10 Feb 2019, 21:52

här är ett första utkast av talangen Akrobat. Jag skulle gärna ta emot tips på vad en roligare Nivå 3 skulle kunna vara. Dessutom är jag osäker på om Nivå 1 och Nivå 2 borde byta med varandra.

Akrobat
Med din kropp kan du utföra akrobatiska konster som får publiken att tappa hakan.
✥ NIVÅ 1: Med ett slag för Rörlighet kan du minska skadan vid ett fall. Det fungerar på samma sätt som ducka. Du får alltså -2 på slaget om du vill landa stående.
✥ NIVÅ 2: Med ett lyckat slag för Rörlighet kan du ge en akrobatisk uppvisning som drar till sig uppmärksamheten och kanske till och med är värd att betala för.
✥ NIVÅ 3: Du får +1 i Rörlighet vid ovanstående situationer.
 
Rasmus
Posts: 79
Joined: Mon 27 Aug 2018, 18:20

Re: Ännu en ny talang

Sun 10 Feb 2019, 23:18

I mina husregler så flyttade jag nivå två från Stadig på foten till en akrobat-talang. Inte den mest spännande lösningen, men så här kör vi efter att talangen efterfrågades i gruppen (det finns inget annat sätt att få +1 på rörlighet för annat än ducka, så det kändes ok):

Akrobat

Du behärskar förmågan att röra dig akrobatiskt. Akrobatiska manövrar kan inte genomföras i områden som har egenskapen TRÅNG.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för RÖRLIGHET när du hoppar, klättrar eller utför andra akrobatiska manövrar.
✥ NIVÅ 2: Du kan resa dig från liggande till stående utan att det kostar dig en handling. Det måste fortfarande ske vid din tur i rundan.
✥ NIVÅ 3: Du får addera en artefakttärning T8 till RÖRLIGHET när du utför akrobatiska manövrar.

Stadig på foten

Du har god balans och är svår att välta omkull.
✥ NIVÅ 1: Det krävs två x i stället för en för att lyckas KNUFFA omkull dig.
✥ NIVÅ 2: Det krävs tre x för att lyckas KNUFFA omkull dig.
✥ NIVÅ 3: Det går inte att KNUFFA omkull dig.
 
Klas Bas
Topic Author
Posts: 41
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Ännu en ny talang

Mon 11 Feb 2019, 00:36

Här är en annan variant på samma tema om än mer specialiserad:
Kattfot
Du kan klättra som en katt och skulle du falla landar du på fötterna.
✥ NIVÅ 1:Du får +1 när du använder Rörlighet för att klättra.
✥ NIVÅ 2: Du landar alltid på fötterna. Du får inte längre någon negativ modifikation för att vara stående efter handlingen Ducka. Dessutom kan du använda Ducka för att undvika fallskada, även om du faller pga ett misslyckat slag i Rörlighet.
✥ NIVÅ 3: Du får lägga en artefakttärning +1T8 till Rörlighet när du klättrar eller duckar fallskador.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests