• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
User avatar
AndersP
Topic Author
Posts: 94
Joined: Tue 03 Oct 2017, 14:12

Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Wed 28 Nov 2018, 14:11

Efter att ha spelat två omgångar med de slutgiltiga reglerna (och några med alfan/betan) så har jag samlat på mig några frågor. För att underlätta för andra tänkte jag att det kanske är bra att ha en samlad tråd för regelfunderingar och svar?

Mina frågor är följande:

1. Ska man räkna in halvalvens extra kraftpoäng när den kastar besvärjelsen när man slår för magianvändandet? Alltså, om den använder en KP oh sedan får ytterligare en KP från talangen för att få effektgrad 2, ska man slå 1 eller 2 tärningar? Jag tolkar det som att man ska slå en tärning men mina spelare började fundera.

2. Kan man kombinera PARERA med DUCKA? Detta kom upp då en spelare har både talangerna Defensiv och Hal som en ål. Defensiv ger en gratis parad medan Hal som en ål ger en gratis Ducka. Skulle en RP kunna först försöka parera och sedan om det behövs ducka? Jag tycker personligen det om handlingarna finns då jag tänker mig att personen först försöker parera men när denne märker att det inte räcker så duckar man också.
 
User avatar
Blatifagus
Posts: 172
Joined: Thu 17 Dec 2015, 12:43
Location: Marjura

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Wed 28 Nov 2018, 14:16

1) Du slår en (1) tärning. Den extra effektgraden läggs på efteråt, precis som den för en eventuell ingrediens.

2) Du kan ducka ELLER parera. Inte båda.
Image
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2881
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Wed 28 Nov 2018, 14:34

Först tänkte jag bara fråga "var står det att kraftpoäng via Psykisk Kraft inte skulle räknas men sedan såg jag i den Engelska regelboken:

<> If you spend two WP it counts as three, and so on. Note that this also increases the risk of magic mishaps.

edit: Tänk på att man aldrig är tvungen att använda en talang (vad jag vet) så om man bara behöver lägga en E1 besvärjelse så använder man inte Psykisk Kraft just då.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
User avatar
Blatifagus
Posts: 172
Joined: Thu 17 Dec 2015, 12:43
Location: Marjura

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Wed 28 Nov 2018, 15:02

Sidan 114 "slår du ett antal grundtärningar lika med antalet kraftpoäng du lägger".

Sidan 60 "Varje gång du lägger en eller flera kraftpoäng på att aktivera en talang eller kasta en besvärjelse räknas den första kraftpoängen du lägger som två."

Så om du lägger 2 KP så slår du två tärningar, men det räknas som 3 KP. Det är så jag tolkar det.
Image
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2881
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Wed 28 Nov 2018, 15:41

Sidan 114 "slår du ett antal grundtärningar lika med antalet kraftpoäng du lägger".

Sidan 60 "Varje gång du lägger en eller flera kraftpoäng på att aktivera en talang eller kasta en besvärjelse räknas den första kraftpoängen du lägger som två."

Så om du lägger 2 KP så slår du två tärningar, men det räknas som 3 KP. Det är så jag tolkar det.
... och den Engelska regelboken (sidan 62) säger att alla kraftpoäng räknas in när man ska kolla hur många snedtändningstärningar man ska slå. Dessutom så måste jag ju säga att det står ju att den kraftpoängen man lägger räknas som två och man ska slå grundtärningar lika med antalet kraftpoäng man lägger (den första KP:n räknas som två KP). Så jag tycker att båda regelböckerna säger samma sak. Den Engelska har ett förtydligande också. Som tydligen hade behövts även i den Svenska.
THE HALF-ELF TALENT:
PSYCHIC POWER
The dual heritage of the half-elves makes them particularly suited to channel their force of will to achieve feats beyond the natural. Every time you spend one or more Willpower Points to activate a talent or cast a spell, the first WP count as two. If you spend two WP it counts as three, and so on. Note that this also increases the risk of magic mishaps (see page 118).
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
KarlOlsson
Posts: 6
Joined: Tue 04 Dec 2018, 14:18

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Sat 15 Dec 2018, 11:06

Då använder jag den här tråden för vidare regelfunderingar. 

Är det så i Svärdets sång, precis som i Mutant: År noll, att skada på grundegenskaper leder till att man slår färre tärningar vid handlingar tills skadan läkt? Jag antar att det är så men hittar bara visst och utspritt stöd för detta i boken när jag letat, inte någon text som på en och samma plats uttryckligen säger det. 
 • "Sedan tar du ett antal sexsidiga tärningar lika med ditt FV i färdigheten plus ditt nuvarande värde i grundegenskapen som är kopplad till färdigheten" S.40 spelarboken
 • "Skada kan ta många olika former, och sänker en av dina fyra grundegenskaper." S.97 Spelarboken
 • "Det unika med monsterattacker är att deras effektivitet inte sänks när monstret blir skadat. Monster blir inte svagare när de tar skada – ett sårat monster är ofta ännu farligare! " (tänker att om det står skrivet att monster inte blir svagare, antyds ju att det normala är att andra blir svagare vid skada) S.69 SL-boken
Har jag missat något som gör det tydligare?
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2881
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Sat 15 Dec 2018, 11:47

Precis som du skriver, det står på sidan 40 att när man slår ett färdighetsslag så använder man sitt nuvarande GE-värde och sedan på sidan 69 i Spelledarboken om att monsterattacker aldrig sänks. Hm, vad frågan?
edit: När jag skrev så märkte jag att du hade ju svarat själv på ev. frågor.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
KarlOlsson
Posts: 6
Joined: Tue 04 Dec 2018, 14:18

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Sat 15 Dec 2018, 14:03

Precis som du skriver, det står på sidan 40 att när man slår ett färdighetsslag så använder man sitt nuvarande GE-värde och sedan på sidan 69 i Spelledarboken om att monsterattacker aldrig sänks. Hm, vad frågan?
edit: När jag skrev så märkte jag att du hade ju svarat själv på ev. frågor.
Frågan var mer för att bekräfta så jag förstått det rätt då jag fann regelskrivningarna något oklara, så jag är nöjd :) Tack! 
 
jedvard
Posts: 17
Joined: Fri 07 Feb 2014, 11:55

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Sat 15 Dec 2018, 18:10

Hej har lite små regelfunderingar kanske någon har tips?
1 Hittar ingenstans om RP får en uppsättning kläder från start? hur gör ni?
2 som jägare får man pilar från start men ingår då ett koger? är vikten för varje enhet pilar/facklor "normal" multipliceras det eller är resursen pilar "normal" vikt oavsett tärning?
3 Hittar inga broar eller vadställen utmärkta på kartan?
4 Skriver man upp sköldar, rustning och vapen som ägodelar med belastning?
5 Kan man använda vapen + fackla och sköld? 
6 Finns det någon regel för eldskada? (förutom kritiska skadan på sid 193)
7 Stämmer det att inget av de spelbara folkslagen har mörkersyn?
8 På sid 85 "Dörrar" står det "Påverka föremål" hittar bara "Använda föremål" i listan för korta handlingar?
9 Sid 115 tabell "magiska missöden" nr 52-55 " slå för kritisk skada (psykiskt trauma) är det tabellen för skräck på sid 193?

Grymt kul spel för övrigt!
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2881
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Samlingstråd för regelfrågor och regelfunderingar

Sat 15 Dec 2018, 18:41

1) Enkel klädedräkt. Exakt vad det är är upp till spelaren. M.a.o. kläder som inte vare sig ger plus eller minus på någonting.
2) Startar man med pilar/armborstlod så startar man med ett koger eller en bältespung med stenar om man startar med en slunga.
3) Det kanske var en tanke som FL hade att ha med det på kartan. Nej, det finns inga utsatta på kartan. Är upp till SL. Man kan ju rita dit vadställen om spelarna hittar ett. Menar kartan är ju redan klistrat på. Idén är ju att kartan ska växa fram, varför inte även med broar och vadställen. 
4) Sköldar, rustningar och vapen väger. Räcker som ofta att dra ett streck över en utrustningsrad för att markera att den är "fylld".
5) Man har bara två händer dock. En taktik är att man har sköld och en fackla, vid händelse av strid så droppar man facklan på marken och drar sitt vapen. Facklan brinner ju vidare (förhoppningsvis).
6) Inte mer än att om man tar eld så brinner man och du tar en skada per runda tills den är släckt (rörlighets-slag). Så om en fackla träffar en person (och den personen kan brinna) så tar han en skada per runda tills elden är släckt. Det är i alla fall så jag fattar det.
7) Svartalfen har mörkersyn. Det står dock bara i Spelledarboken och egenskapen kommer med ett pris. Svartalfen tar en poäng skada (Smidighet) per kvartsdygn i dagsljus.
8) Jag gissar att det är den handlingen som de menar.
9) Yup.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests