Lalipat
Posts: 31
Joined: Sun 31 Dec 2017, 12:43

Kartor som handouts

Thu 23 Aug 2018, 09:50

Jag är lockad att låta mina spelare hexcrawla på en helt tom karta i Det glömda landet och att de får fylla i hexagonerna allteftersom de upptäcker världen. Förutom genom att göra utfärder tänker jag att de ska få höra vägbeskrivningar ("tre dagsmarscher norrut!") och hitta kartor (utan hexagoner, men med någorlunda korrekta avståndsförhållanden). Kartorna rollpersonerna hittar kan vara från olika delar av historien och även från olika delar av landet. Exempelvis kan Falender vara utmarkerat, men när rollpersonerna kommer dit möts de bara av resterna av Falender, och kartan kan vara utklippt till att visa Eljafloden och Törneträsk i norr, Vaskan i väster och förgreningen av Sicklan i söder. Jag har också tänkt mig att varje spelare får en karta som illustrerar vad hens rollperson vet om världen när spelet börjar.

Jag är själv inte särskilt bra på att rita kartor och äger inga verktyg för att omvandla de filer som finns i pledge managern till det jag är ute efter. Har Fria Ligan någon version av kartan som bara har terräng utmarkerad, alltså inga namn, äventyrsplatser och dimmor(helst inte heller några ruinstäder)? Är ni i så fall villiga att dela med er av den? Är någon forumit sugen på att skapa en sådan karta? Kartan får gärna vara svartvit och så enkel som möjligt, så att man kan lägga till information och klippa ut den del som är relevant för varje enskild handout.
GZIP: Off