Page 1 of 1

Tabell för tomma hexagoner

Posted: Sat 02 Jun 2018, 13:05
by Jens go game
För hexagoner utan slumpmöten eller äventyrsplatser upplever jag att det behövs lite utfyllnad för att det inte ska bli transportsträckor. Jag har låtit mig inspireras av MÅ0 SL boken sidan 46-47. Men nu tröttnade fantasin. Är det flera som har lust att rada slumphändelser som ger lite extra krydda till miljön tar jag tacksamt imorgon dessa.

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Sat 02 Jun 2018, 14:38
by JohnJohn
Thank you for these :) they are fantastic .... would you be ok with me tranlating them to english once you are finished?

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Sat 02 Jun 2018, 16:51
by Tomas
Kul initiativ!

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Thu 07 Jun 2018, 17:02
by Jens go game
Thank you for these :) they are fantastic .... would you be ok with me tranlating them to english once you are finished?
Yes if you want to!
Nu är de äntligen klara

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Thu 09 Aug 2018, 08:14
by JohnJohn
Thank you :)

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Tue 04 Sep 2018, 19:36
by pellejones
Grymt!! Älskar sånt här. :)

Re: Tabell för tomma hexagoner

Posted: Sat 09 Feb 2019, 12:08
by mafusael
Thank you for these :) they are fantastic .... would you be ok with me tranlating them to english once you are finished?
Yes if you want to!
Nu är de äntligen klara
Hello, is it available in English?