Jens go game
Topic Author
Posts: 211
Joined: Fri 04 Nov 2011, 07:49

Speltest

Wed 03 Jan 2018, 21:36

Just nu har vi kört lite hexakräl och gruppen har tagit sig igenom halva vädersten. Reglerna flyter på riktigt bra och jag upplever inga obalanser. Hexakrälet känns kul men det behövs lite fattigare än i MÅ0, men jag räknar med att det kommer mer slumpgenreatorer för att göra miljön mer levande (inte bara mer slumpmöten som också behövs).

Kraftpoängsekonomin kring magin funkar riktigt bra. Jag upplever det som en av de mer balanserade magisystemen jag har kört. Magikern eller druiden som den här spelgruppen har med är lagom mäktig i förhållande till övriga i spelgruppen och det finns lagom balace att få ihop kraftpoäng under hexakrälet och att hushålla med när intensiteten stiger på äventysplatsen.

Det förekom två strider under spelmötet. Striderna är snabba och inlevelserika. I hexakrälet lät jag gruppen träffa på lite svartfolk att slåss mot. Det gick lätt att använda det sättet man gör stridskartor på, det var snabbt att göra som SL och det var lätt för spelarna att taktiskt använda stridsmiljön utan att det blev för långsamt. Vi försökte också använda de avancerade stridsreglerna med dolda kort för handlingar, det var nog det enda som jag upplevde inte gick att få flyt i. Jag vet inte om det var för att jag använde korten innan kombattanterna var i närstridstrid med varandra. Problemet är som jag ser det att de blir klumpigt när det finns olika personer kopplad till samma händelse på olika avstånd. Det känns som de skulle fungera bättre i dueller. Men intiativkorten funkar bra men 6 och 9 behöver markeras.

Vi hade en person med i gruppen som inte spelat rollspel tidigare men det tog väldigt 3 min tid att få in personen i reglerna, vilket är ett starkt betyg för att det här är riktigt bra regler.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Speltest

Thu 04 Jan 2018, 14:49

Kul att höra och tack för rapporten!

Angående stridskorten för gömda kombinationer - tanken är alltså att du använder korten först i det ögonblick när en person anfaller en annan, inte innan dess. Det kommer alltså aldrig att vara fler än två personer inblandade varje gång korten används.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest