Myx
Topic Author
Posts: 10
Joined: Wed 14 Oct 2015, 09:37

Tankar och Frågor: Magi

Fri 29 Dec 2017, 16:30

Magisystem har tagit en väg jag uppskattar: Istället för att magikern väljer individuella besvärjelser så får han en hel drös av besvärjelser inom samma tema per nivå. En utmärkt lösning för att ge magikern en bra bredd av magi utan att behöva känna att han "slösar" ett val på att ta en nichad besvärjelse. Det känns också som ett bra drag att magiker inte behöver investera massa färdighetspoäng i en magifärdighet utan istället är fria att utveckla sina färdigheter som de vill.

Tankar och frågor har som vanligt uppstått efter läsande, så här kommer feedback!

Ledig hand
- Kan Magi kastas när båda händerna är upptagna?

Avgöra fiendes INT - En Allmän talang som med en Kort handling och ett lyckat slag i Bildning låter dig avgöra ett offers INT vore väldigt användbar för vissa magiker.

Ingredienser - Försvinner alltid ingredienser när man använder dem? Om en druid kastar Ljusbringare med ingrediensen Stav försvinner då staven? Vad är poängen med att ingredienser kan användas till besvärjelser så som Ljusbringare när den inte får någon effekt av extra effektgrader?

Varaktighet - Besvärjelsers varaktighet verkar saknas i de flesta beskrivningarna. T.ex hur länge får druiden magisk hörsel med besvärjelsen Häxhörsel?

Binda Magi
 • Är utlösandet av den bundna magin Lång, Kort eller Fri handling?
 • Kan andra personer än du utlösa magin?
 • Slås endast missöde när magin binds?
 • Kan ritualer bindas? Det bör nog uppmärksammas att de inte kan. Om en runmagiker investerar 8 poäng i att Binda en Kraftsymbol med effektgrad 5 som håller för evigt och kan användas en gång om dagen så har runmagikern ett föremål som ger honom 10 Kraftpoäng om dagen utan risk. Detta låter potentiellt spelbrytande.
 • Bunden magi som kan användas en gång om dagen för alltid är synnerligen mäktigt. Rekommenderar någon form av begränsning här. Tre olika förslag:
  • En magiker kan endast kan ha tre permanent bundna föremål existerande åt gången. Om magikern skapar ett fjärde så försvinner magin ur ett valfritt av de tidigare.
  • När magin binds så binds den också till en person. Endast denne person kan aktivera magin. En person kan endast ha en permanent magi bunden till sig, om en ny permanent magi binds till personen så försvinner magin ur dess nuvarande.
  • När en magiker binder en permanent magi så minskar den maximala mängden Kraftpoäng magikern kan ha samtidigt. Max 9 kraftpoäng med 1 permanent magi, max 7 kraftpoäng med 3 permanenta magier etc.
Helande - Denna tradition skulle nog må bra av ett annat namn då den gör ganska mycket mer än att Hela. Namnförslag: Balans, Natur, Ljus.

Björnens Slag - Besvärjelsen är markant sämre än de vapenbaserade motsvarigheterna och de motsvarande besvärjelserna. De vapenbaserade har dels nytta av vapentärningar för att träffa, dels vapenskada som grund och dels ingen risk för bortslösade Kraftpoäng då de väljer att lägga sina Kraftpoäng efter de har träffat. De andra besvärjelserna kräver inget slag för att träffa och gör ofta fler effekter eller två olika sorters elände.

Djuriskt Inflytande - Både folksamling och by kostar 3 kraftpoäng, stämmer detta?

Hamnskifte
 • Risken finns att druiden blir fångad i djurformen ifall denne har slut på kraftpoäng, tills dess att druiden kan pressa till sig mer poäng. Är detta en god idé?
 • Kan druiden i djurform lägga besvärjelser utöver Hamnskifte?
 • Kan druiden i djurform använda sin Släktetalang?
 • När druiden tar djurform, försvinner allt nuvarande elände?
 • När druiden återvänder från djurform, försvinner allt nuvarande elände?
 • Vad händer med kritiska skador när druiden tar djurform?
 • Vad händer med kritiska skador när druide lämnar djurform?
Vist vägval, Intuition och Spådom - Dessa är besvärjelser som skulle må bra av sitt eget stycke i Spelledarboken. Besvärjelsens beskrivning bör referera till sidnummer i SL-boken. SL-boken i sin tur ger spelledaren råd om hur hon handskas med dessa besvärjelser.

Lamslå
 • Effekten gör offret försvarslös - innebär detta att en nådastöt kan utföras mot offret? Om så gäller normala regler för nådastöt?
 • Om symbolen är ritad på något sitter effekten kvar i ett kvartsdygn - kräver detta att den ritade symbolen förblir inom offrets syn under hela tiden?
Lockelse
 • Vad är effekten av att “gå fram och stirra”? Kan offret parera/ducka?
 • När går offret fram? På sin egen runda eller direkt när besvärjelsen händer?
 • Fungerar besvärjelsen på alla slags varelser?
 • Vad innebär det att offret blir besatt av en besvärjd person?
Förblinda - Besvärjelsen utsätter offret för effekterna av mörker. I mörker behöver man lyckas på ett Speja slag för att få anfalla. Många Monster och Djur har inte Intellekt och har därför 0 tärningar i Speja. Hur fungerar detta? (En intressant fråga oavsett om det råkar vara en besvärjelse eller normalt mörker.)

Portal - Det här är en besvärjelse som skulle må bra av att ha sitt eget stycke i Spelledarboken. Besvärjelsens beskrivning bör referera till sidnummer i SL-boken. SL-boken i sin tur ger spelledaren en beskrivning av hur den andra världen ser ut och funkar. En slumptabell för saker som kan hända när man besöker den andra världen vore också bra. Kanske också några visdomsord till spelledaren om hur man hanterar att spelarna kan resa precis vart de vill på ett halvt dygn.

Stendamm - “Denna besvärjelse bara användas...” → “Denna besvärjelse kan bara användas…”

Skalv - Varför använda denna istället för Vittra Sten och Slunga Sten?

Stentjänare - Oerhört mäktig och potentiellt omständlig magi. 1 extra effektgrad ger 4 tjänare, 2 extra ger 16 tjänare, 3 extra ger 64 tjänare. Lägg besvärjelsen med 10 kraftpoäng för 262144 tjänare. 5 kraftpoäng kan ge dig 16 tjänare med STY 4. 16x4 = 64 tärningar att rulla, med ett medel på runt 11 framgångar per runda. Eller 5 kraftpoäng för 256 tjänare med STY 2: 512 tärningar, för ett medel på 85 framgångar per runda. Den här besvärjelsen ska nog ses över.

Fängsla Själ
 • Ett exempel på när man kan tänkas använda denna besvärjelse vore intressant.
 • Vad händer med offrets kropp? Följer den med in i kärlet?
 • Är det en handling att sätta fri offret? Om så är den Lång, Kort eller Fri?
Besmitta - Träder sjukdomen i kraft genast eller först om ett dygn likt normala sjukdomar?

Dödskyla - Offret blir Nedkylt innebär detta att offret utöver besvärjelsens skada också tar en ytterligare poäng skada och förvirring enligt reglerna för Nedkyld?

Väcka Döda
 • Ingredients är ägodel tillhörande den döda, besvärjelsen kan dock kastas på djur. Vad är motsvarande för ett djurs ägodelar?
 • Väcka Dödas fyrfaldighets ökning riskerar liknande problem som Stentjänare.
 • Behåller en odöd samma Färdighetsvärde som i livet?
 • En magiker med ett anhang av 3 odöda tar upp mer tid i strid än resten av de andra spelarna sammanlagt. Detta är problematiskt. Rekommenderar här någon form av begränsning eller streamlining. Tre olika förslag:
  • Magikern kan bara ha en permanent odöd åt gången. Om en ny skapas så försvinner magin ur den förste.
  • Magikern har istället en hord av odöda, horden hanteras som en varelse - den får ett initiativ i turordningen, befinner sig i en zon på slagfältet, får en kort och en lång handling etc. Horden har STY lika med antalet odöda i horden. Horden har räckvidd Nära och kan ta handlingarna Obeväpnad attack, Knuffa och Avväpna. Om Horden har STY 5 eller högre så träffar Obeväpnad attack alla fiender i samma zon. När Horden tar skada och STY sänks dör ett motsvarande antal odöda, när magikern väcker fler döda läggs de till zonen och dess STY höjs med 1 per odöd.
  • När en magiker skapar en permanent odöd så sänks magikerns max Kraftpoäng med 2 så länge den odöde finns kvar. Om magikern har två permanenta odöda kan han alltså inte ha mer än 6 kraftpoäng samtidigt. Magikern kan dra tillbaks magin från den odöde och därmed förgöra den odöde när han vill.
Åldra - Den här besvärjelsen verkar relativt billigt döda levande humanoider. Ofta för halva priset i kraftpoäng jämfört med andra motsvarande besvärjelser. Snittet av fiender bör vara medelålders. Om man för 1 kraftpoäng lägger denna besvärjelse på dem med ingrediens så dör offret. De är visserligen dödsmagiker, men är de tänkta att kunna avliva folk för 1 kraftpoäng?

Besvärjelser utan effektgrad - Många besvärjelser saknar användning av effektgrader, här kommer förslag på några besvärjelser där effektgrader kan tillföras:
 • Hamnskifte - Får förvandlas till ett djur med högst STY 3, varje effektgrad ökar max STY på djuret med 2.
 • Ljusbringare - Öka varaktighet med extra effektgrad.
 • Sann Syn - Öka varaktighet med extra effektgrad.
 • Förblinda - Ett extra offer per extra effektgrad.
 • Hejda - För en extra effektgrad ta bort offrets nästa Korta handling, för två extra effektgrader ta bort offrets nästa Långa handling, för tre extra ta bort både Kort och Lång handling.
 • Hetsa - För en extra effektgrad så fungerar besvärjelsen i strid och tvingar offret att i en runda attackera en specifik varelse som offret redan ser som en fiende. Extra effektgrader utöver den första lägger till fler rundor.
 • Oberörd - Effektgrader för att öka varaktighet? 1 extra effektgrad: 1 dygn. 2 extra effektgrader: 1 vecka.
 
User avatar
Eldhierta
Posts: 398
Joined: Thu 19 Feb 2015, 10:39

Re: Tankar och Frågor: Magi

Fri 29 Dec 2017, 17:26

Magisystem har tagit en väg jag uppskattar: Istället för att magikern väljer individuella besvärjelser så får han en hel drös av besvärjelser inom samma tema per nivå. En utmärkt lösning för att ge magikern en bra bredd av magi utan att behöva känna att han "slösar" ett val på att ta en nichad besvärjelse. Det känns också som ett bra drag att magiker inte behöver investera massa färdighetspoäng i en magifärdighet utan istället är fria att utveckla sina färdigheter som de vill.

Tankar och frågor har som vanligt uppstått efter läsande, så här kommer feedback!

Ledig hand
- Kan Magi kastas när båda händerna är upptagna?

Avgöra fiendes INT - En Allmän talang som med en Kort handling och ett lyckat slag i Bildning låter dig avgöra ett offers INT vore väldigt användbar för vissa magiker.

Ingredienser - Försvinner alltid ingredienser när man använder dem? Om en druid kastar Ljusbringare med ingrediensen Stav försvinner då staven? Vad är poängen med att ingredienser kan användas till besvärjelser så som Ljusbringare när den inte får någon effekt av extra effektgrader?

Varaktighet - Besvärjelsers varaktighet verkar saknas i de flesta beskrivningarna. T.ex hur länge får druiden magisk hörsel med besvärjelsen Häxhörsel?

Binda Magi
 • Är utlösandet av den bundna magin Lång, Kort eller Fri handling?
 • Kan andra personer än du utlösa magin?
 • Slås endast missöde när magin binds?
 • Kan ritualer bindas? Det bör nog uppmärksammas att de inte kan. Om en runmagiker investerar 8 poäng i att Binda en Kraftsymbol med effektgrad 5 som håller för evigt och kan användas en gång om dagen så har runmagikern ett föremål som ger honom 10 Kraftpoäng om dagen utan risk. Detta låter potentiellt spelbrytande.
 • Bunden magi som kan användas en gång om dagen för alltid är synnerligen mäktigt. Rekommenderar någon form av begränsning här. Tre olika förslag:
  • En magiker kan endast kan ha tre permanent bundna föremål existerande åt gången. Om magikern skapar ett fjärde så försvinner magin ur ett valfritt av de tidigare.
  • När magin binds så binds den också till en person. Endast denne person kan aktivera magin. En person kan endast ha en permanent magi bunden till sig, om en ny permanent magi binds till personen så försvinner magin ur dess nuvarande.
  • När en magiker binder en permanent magi så minskar den maximala mängden Kraftpoäng magikern kan ha samtidigt. Max 9 kraftpoäng med 1 permanent magi, max 7 kraftpoäng med 3 permanenta magier etc.
Helande - Denna tradition skulle nog må bra av ett annat namn då den gör ganska mycket mer än att Hela. Namnförslag: Balans, Natur, Ljus.

Björnens Slag - Besvärjelsen är markant sämre än de vapenbaserade motsvarigheterna och de motsvarande besvärjelserna. De vapenbaserade har dels nytta av vapentärningar för att träffa, dels vapenskada som grund och dels ingen risk för bortslösade Kraftpoäng då de väljer att lägga sina Kraftpoäng efter de har träffat. De andra besvärjelserna kräver inget slag för att träffa och gör ofta fler effekter eller två olika sorters elände.

Djuriskt Inflytande - Både folksamling och by kostar 3 kraftpoäng, stämmer detta?

Hamnskifte
 • Risken finns att druiden blir fångad i djurformen ifall denne har slut på kraftpoäng, tills dess att druiden kan pressa till sig mer poäng. Är detta en god idé?
 • Kan druiden i djurform lägga besvärjelser utöver Hamnskifte?
 • Kan druiden i djurform använda sin Släktetalang?
 • När druiden tar djurform, försvinner allt nuvarande elände?
 • När druiden återvänder från djurform, försvinner allt nuvarande elände?
 • Vad händer med kritiska skador när druiden tar djurform?
 • Vad händer med kritiska skador när druide lämnar djurform?
Vist vägval, Intuition och Spådom - Dessa är besvärjelser som skulle må bra av sitt eget stycke i Spelledarboken. Besvärjelsens beskrivning bör referera till sidnummer i SL-boken. SL-boken i sin tur ger spelledaren råd om hur hon handskas med dessa besvärjelser.

Lamslå
 • Effekten gör offret försvarslös - innebär detta att en nådastöt kan utföras mot offret? Om så gäller normala regler för nådastöt?
 • Om symbolen är ritad på något sitter effekten kvar i ett kvartsdygn - kräver detta att den ritade symbolen förblir inom offrets syn under hela tiden?
Lockelse
 • Vad är effekten av att “gå fram och stirra”? Kan offret parera/ducka?
 • När går offret fram? På sin egen runda eller direkt när besvärjelsen händer?
 • Fungerar besvärjelsen på alla slags varelser?
 • Vad innebär det att offret blir besatt av en besvärjd person?
Förblinda - Besvärjelsen utsätter offret för effekterna av mörker. I mörker behöver man lyckas på ett Speja slag för att få anfalla. Många Monster och Djur har inte Intellekt och har därför 0 tärningar i Speja. Hur fungerar detta? (En intressant fråga oavsett om det råkar vara en besvärjelse eller normalt mörker.)

Portal - Det här är en besvärjelse som skulle må bra av att ha sitt eget stycke i Spelledarboken. Besvärjelsens beskrivning bör referera till sidnummer i SL-boken. SL-boken i sin tur ger spelledaren en beskrivning av hur den andra världen ser ut och funkar. En slumptabell för saker som kan hända när man besöker den andra världen vore också bra. Kanske också några visdomsord till spelledaren om hur man hanterar att spelarna kan resa precis vart de vill på ett halvt dygn.

Stendamm - “Denna besvärjelse bara användas...” → “Denna besvärjelse kan bara användas…”

Skalv - Varför använda denna istället för Vittra Sten och Slunga Sten?

Stentjänare - Oerhört mäktig och potentiellt omständlig magi. 1 extra effektgrad ger 4 tjänare, 2 extra ger 16 tjänare, 3 extra ger 64 tjänare. Lägg besvärjelsen med 10 kraftpoäng för 262144 tjänare. 5 kraftpoäng kan ge dig 16 tjänare med STY 4. 16x4 = 64 tärningar att rulla, med ett medel på runt 11 framgångar per runda. Eller 5 kraftpoäng för 256 tjänare med STY 2: 512 tärningar, för ett medel på 85 framgångar per runda. Den här besvärjelsen ska nog ses över.

Fängsla Själ
 • Ett exempel på när man kan tänkas använda denna besvärjelse vore intressant.
 • Vad händer med offrets kropp? Följer den med in i kärlet?
 • Är det en handling att sätta fri offret? Om så är den Lång, Kort eller Fri?
Besmitta - Träder sjukdomen i kraft genast eller först om ett dygn likt normala sjukdomar?

Dödskyla - Offret blir Nedkylt innebär detta att offret utöver besvärjelsens skada också tar en ytterligare poäng skada och förvirring enligt reglerna för Nedkyld?

Väcka Döda
 • Ingredients är ägodel tillhörande den döda, besvärjelsen kan dock kastas på djur. Vad är motsvarande för ett djurs ägodelar?
 • Väcka Dödas fyrfaldighets ökning riskerar liknande problem som Stentjänare.
 • Behåller en odöd samma Färdighetsvärde som i livet?
 • En magiker med ett anhang av 3 odöda tar upp mer tid i strid än resten av de andra spelarna sammanlagt. Detta är problematiskt. Rekommenderar här någon form av begränsning eller streamlining. Tre olika förslag:
  • Magikern kan bara ha en permanent odöd åt gången. Om en ny skapas så försvinner magin ur den förste.
  • Magikern har istället en hord av odöda, horden hanteras som en varelse - den får ett initiativ i turordningen, befinner sig i en zon på slagfältet, får en kort och en lång handling etc. Horden har STY lika med antalet odöda i horden. Horden har räckvidd Nära och kan ta handlingarna Obeväpnad attack, Knuffa och Avväpna. Om Horden har STY 5 eller högre så träffar Obeväpnad attack alla fiender i samma zon. När Horden tar skada och STY sänks dör ett motsvarande antal odöda, när magikern väcker fler döda läggs de till zonen och dess STY höjs med 1 per odöd.
  • När en magiker skapar en permanent odöd så sänks magikerns max Kraftpoäng med 2 så länge den odöde finns kvar. Om magikern har två permanenta odöda kan han alltså inte ha mer än 6 kraftpoäng samtidigt. Magikern kan dra tillbaks magin från den odöde och därmed förgöra den odöde när han vill.
Åldra - Den här besvärjelsen verkar relativt billigt döda levande humanoider. Ofta för halva priset i kraftpoäng jämfört med andra motsvarande besvärjelser. Snittet av fiender bör vara medelålders. Om man för 1 kraftpoäng lägger denna besvärjelse på dem med ingrediens så dör offret. De är visserligen dödsmagiker, men är de tänkta att kunna avliva folk för 1 kraftpoäng?

Besvärjelser utan effektgrad - Många besvärjelser saknar användning av effektgrader, här kommer förslag på några besvärjelser där effektgrader kan tillföras:
 • Hamnskifte - Får förvandlas till ett djur med högst STY 3, varje effektgrad ökar max STY på djuret med 2.
 • Ljusbringare - Öka varaktighet med extra effektgrad.
 • Sann Syn - Öka varaktighet med extra effektgrad.
 • Förblinda - Ett extra offer per extra effektgrad.
 • Hejda - För en extra effektgrad ta bort offrets nästa Korta handling, för två extra effektgrader ta bort offrets nästa Långa handling, för tre extra ta bort både Kort och Lång handling.
 • Hetsa - För en extra effektgrad så fungerar besvärjelsen i strid och tvingar offret att i en runda attackera en specifik varelse som offret redan ser som en fiende. Extra effektgrader utöver den första lägger till fler rundor.
 • Oberörd - Effektgrader för att öka varaktighet? 1 extra effektgrad: 1 dygn. 2 extra effektgrader: 1 vecka.
+1

Känns som att det är en hel del som behöver ses över för att balansera magikernas krafter.
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Tankar och Frågor: Magi

Fri 29 Dec 2017, 20:25

Instämmer. Speciellt bindning och varianter på tjänare.
Med nuvarande system kommer jag att köra med en husregel: Bindning av besvärjelse sänker en grundegenskap 1 poäng permanent, ritualer 2 poäng per rang. Exemplet med bunden kraftsymbol skulle då kosta spelaren 6 poäng grundegenskaper permanent. Det torde avskräcka från riktiga dumheter men gör det ändå möjligt för sådana artefakter att faktiskt existera. SL kan säkert hitta på ytterligare påtvingade handikapp för att tillåta bindningen. Dyrt måste det vara i vart fall.
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Tankar och Frågor: Magi

Wed 03 Jan 2018, 10:52

Kanske man kan kräva svårfunna ingredienser för att kunna genomföra bindningen? För mörk magi ser jag gärna att man är tvungen att lämna blodsoffer.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Blatifagus
Posts: 172
Joined: Thu 17 Dec 2015, 12:43
Location: Marjura

Re: Tankar och Frågor: Magi

Wed 03 Jan 2018, 10:58

Jag ser inga problem med bunden magi, men med tillägget att just KRAFTSYMBOL inte kan bindas.
Image
 
User avatar
AndersP
Posts: 94
Joined: Tue 03 Oct 2017, 14:12

Re: Tankar och Frågor: Magi

Tue 09 Jan 2018, 15:16

Kan också känna att de helande besvärjelserna är lite svaga, vid normal läkning (vila och mat/dryck/sömn/skaldekonst) läks allt elände man fått. Med besvärjelserna läks 1 poäng/effektgrad vilket känns ganska svagt med tanke på att besvärjelser inte kommer vara fullt lika vanliga som i andra rollspel. Även om det gör att RP läks litegrann på en gång istället för på kvällen känns det inte som de är värda kraftpoängen i jämförelse med många andra magier/talanger. Jämför till exmepel det med talangen "Bärsärk" eller Skaldens "Hymnens väg nivå 2".

Mitt förslag är att de läker all skada av ett slag, och att man med ytterligare en effektgrad även kan läka den andra skadan som besvärjelsen gäller (Styrka/Smidighet eller Intelligens/Smidighet).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests