User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Voag Aspede

Tue 18 Feb 2014, 18:01

Hej alla!

Vi är ett gäng som kör den gamla konfluxkampanjen old school, med detaljerat spel, slumptabeller och allt som hör till. Dock även de gamla raserna med orcher, alver, spöken osv, men vi anvädner även mycket av det nya materialet.

En av spelarna är nu på väg rakt mot Voag Aspede för att utforska ruinerna, jag tänkte försöka göra dem både intressanta och farliga. Jag tänkte fråga om någon har ytterligare idéer, eller om någon kan peka mig mot någon annan som skrivit något om det. Flera fantasier är bättre än en!

Här är vad jag har skrivit:

Voag Aspede

-En stor spiralformad ringmur som ringlar sig upp mot ruinerna av ett enormt palats där (ringmuren var tidigare levande och kunde formas efter vilja, har nu stelnat så här).

Då staden var levande:
-Renhållning i form av brunnar och fontäner och en bred gata som ringlar sig upp, där vatten runnit längs med den. Vattenundiner i fontänerna.
-Eldselementarer bundna i järnburar på murarna som kan kasta sig ned över fiender, även bundna i härdar och spisar i husen
-Luftelementarer burit bärstolar omkring
-Framavlade halvorcher varit vaktmanskap, men många av soldaterna var Illusioner av hög effektgrad.
-Befolkningen i staden försörjdes av magiskt framkallad mat, bord som frambringar frukt mm
-Även fata morgana-besvärjelser för att alltid se sitt bästa ut.
-I palatsets nedre delar akademien där de mest lämpade lärde magi av Illusionismen, symbolismen, elementarmagien och mentalismens skola. Där kan ännu finnas stentavlor och annat med magiska formler på.

Nu:
-Nu är Laabne dött. Inne i Voag Apede finns fortfarande många nexuser som inte förstörts i krigen , men ofta sänkta bland bråte. Då levande varelser kommer nära kan en del av magin flamma upp igen, livskraften börjar då samtidigt sugas ut ur den levande i snabb takt.
-Mest är staden öde men suger långsamt livskraften ur den som strövar runt där
-Vålnader och odöda är vanliga av den okontrollerbara magin. Många av dessa odöda är tämligen ofarliga, andra är helt livsfarliga.
-Benknotor och annat kan vakna till liv då man går förbi och ömkligt kravla efter
-Okontrollerbara illusioner finns också, soldater och vakter som aktiveras då man kommer nära.
-Vissa magiska fällor och minor ligger fortsatt utspridda i området i och runt staden, efter kriget.
-En del invånare har stannat kvar som mellanting mellan odöda och illusioner.
-Ruinerna ser fortfarande blinkande ut på håll och har en kvarvarande magisk aura
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Voag Aspede

Tue 18 Feb 2014, 18:15

Många fruktbara uppslag där! :P

Möjligen kunde man fundera kring hur det egentligen gick till när Baskimer Brushane fick muren att rämna, så att trupperna kunde storma staden. Muren var alltså levande vid tidpunkten och skarprättarens bila klöv "ormen" itu?

Vidare vad gäller muren, så vore det coolt om den hade formen av Uroborus - en uppenbar koppling till Uroboren i Slaktare små. Kanske var det i själva verket så att yxhugget fick ormen att tappa greppet om sin svans, varpå en bräsch uppstod i ringmuren? Sedan kan ju ormen ha slingrat sig till murens nuvarande form under sina dödsryckningar. Fast, är muren verkligen död? :twisted:
Last edited by Baldyr on Sun 23 Feb 2014, 12:45, edited 1 time in total.
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Voag Aspede

Tue 18 Feb 2014, 20:39

Vidare vad gäller muren, så vore det coolt om den hade formen av Uroborus - en uppenbar koppling till Uroboren i Slaktare små. Kanske var det i själva verket så att yxhugget fick ormen att tappa greppet om sin svans, varpå en bräsch uppstod i ringmuren? Sedan kan ju ormen ha slingrat sig till murens nuvarande form under sina dödsryckningar. Fast, är muren verkligen död? :twisted:
Ännu en gång en lysande idée Baldyr!

Själv hade jag nog försökt göra något av Svavelvinters regler för spillmagi och den kraft som jorden besitter. Spillmagin är ju en form av kvarlämning från förbrukad magi - vilken i högsta grad finns i Voag Aspede. Kanske man kan säga att det hela tiden finns obegränsat med spillmagi i ruinerna (t.ex. samtliga ÖT i Kalken) och att man kan välja att förbruka dessa när helst man vill och vågar. Ett lyckat dådslag i magi skulle kunna skapa underverk, men riskerna att man slår flera 1:or gör företaget minst sagt riskabelt.

En annan variant är att effekten av magin förhöjs på platsen.

Själv har jag haft planer på att göra en variant på "Barbia - Siratsias vita formelbok" i Voag Aspede där Siratsia är en överlevare från de Grå Eminenserna som (istället för att skapa hål av ingenting) precis som sina förfäder tömmer landet på kraft och gör naturen i angränsande områden grå och sjuklig. Det omvända gäller givetvis Voag Aspede som åter en gång börjat blomstra av magisk energi. Det här hänger dessutom väl ihop med metafysiken där naturen är besjälad och där själen försvagas i kringliggande regioner men är rejält förstärkt i sitt centrum.

Hade även gärna blandat in den Grå Eminensen Volterra som nämns i Slaktare Små. Speciellt med tanke på Baldyrs förslag om muren som självklart är skapad av honom.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Voag Aspede

Tue 18 Feb 2014, 21:42

Det här kan säkert bli jättekul! Gillar idén med en orm som stadsmur!

Bara så att ni vet beskrivs Voag Aspedes fall i den kommande romanen Vredesverk (tredje delen i serien). Det följer inte er version, men det gör inget - det är ju hela grejen med ett spel att det kan gestalta sig på olika sätt.

Volterra vänder blicken inåt staden där tak, gränder och fontäner flyter samman till ett gytter av rika volymer vilkas ytor ständigt tilltar i komplexitet. Stadens innevånare sitter i parkerna, står i hemmen, ovetande om kriget utanför vallarna, ointresserade, förhäxade av världfrämmande former vars anblick och dofter är så rika att de ersätter såväl sömn som föda. Andra ligger samman i oupphörlig extas på sina kammare, till och med hudarna är öppnade i bejakan av lusten, sedan de glömt sina familjer och sina egna namn för njutningen. Volterra ville ge dem lycka och han gav dem lycka med sin magi, bara allt för mycket lycka. I gengäld har de förlorat minnet av sin frälsare liksom av allt annat utom sin pågående passion i ett ständigt nu. Han ville skapa en plats av ren skönhet i världens smuts och vann alltför stor framgång i sitt uppsåt. Kontrasten är häpnadsväckande och tilltagande. Till en början intalade han sig att omvärlden bleknade blott i jämförelse, men sedan en tid ser han att staden suger färger, dofter och liv från det omgivande landet, att Voag Aspede har tömt Laabne, förvandlat slätten till en grå och blek asköken runt sig.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Voag Aspede

Tue 18 Feb 2014, 23:17

Ja, definitivt spillmagi!

Staden behöver ju heller inte ha förlorat sin "kraft" utan kan enbart vara övergiven. De effekter som Brior beskriver i sitt utdrag kan därmed påverka besökaren. Man riskerar helt enkelt att drabbas av salighet - och förtvina i brist på vätska och näring likt landet utanför ruinerna. (Jag tänker mig att De grå eminenserna såg till att befolkningens fysiska behov faktiskt togs omhand på magiskt vis. Utan deras närvaro återstår endast sinnesförnimmelserna som alstras av själva staden.)

Eller nåt.
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Voag Aspede

Wed 19 Feb 2014, 04:07

Ja, definitivt spillmagi!

Staden behöver ju heller inte ha förlorat sin "kraft" utan kan enbart vara övergiven. De effekter som Brior beskriver i sitt utdrag kan därmed påverka besökaren. Man riskerar helt enkelt att drabbas av salighet - och förtvina i brist på vätska och näring likt landet utanför ruinerna. (Jag tänker mig att De grå eminenserna såg till att befolkningens fysiska behov faktiskt togs omhand på magiskt vis. Utan deras närvaro återstår endast sinnesförnimmelserna som alstras av själva staden.)

Eller nåt.
Låter som upptakten till äventyrsscenario för Gothcon 2015 ? :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Voag Aspede

Wed 19 Feb 2014, 09:23

Heh, har inte Ligan redan pinkat in Laabne för sin palamoxiska äventyrstrilogi?
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Voag Aspede

Wed 19 Feb 2014, 20:00

Ingen aning`?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Voag Aspede

Sat 22 Feb 2014, 21:03

Tackar för idéerna! I och med att det är pulp-kampanj har jag gjort en liten slumptabell för envisa besökare, hade varit roligt med några bidrag om ni kan koka ihop något passande/spännande.

Tackar Brior för inblicken i det äkta Voag Aspede! Du skulle inte kunna tänka dig att skriva ett tabellresultat för slumptabellen också? (om den store Berättaren har bidragit till slumptabellen blir den ju autenticerad och jag kan skylla på spelet om de dör) ;)

Tror ruinerna i min kampanj får bli tysta, sorgsna och mystiska, med psykedelisk uppbyggnad som även kan ändra sig i mindre jordskalv och skiftningar till och från och förvirra besökaren. Vit men sotad sten efter bränder. Skelett och stengrus på gatorna. På håll kan ses ett svagt skimmer över hustaken, men just i närheten är det alltid dött om man inte råkar ut för en slumphändelse. Stadsmuren är till stora delar trasig med flera brächer, varav en är extra stor (kanske kan man här se extra många skelett och spår av strid, spår av Brushanes list?). Om man kartlägger verkar den ringla sig upp som en spiral mot stadens största kulle, där ruinerna av palatset står (muren förefaller således delvis sakna funktion inne i staden där den går många varv. Kanske är några av ruinerna där stadsmuren har fortsatt skärande sig själv för att kunna bita sig själv i svansen).
Staden har stora mängder kvarvarande spillmagi och suger också in detta från omgivningen. Försöker man använda magi i staden blir denna alltid kraftigare än avsett på slumpartade sätt och kan ofta snedtända och ge skadliga effekter.


1T12/1T20

1-3T10 skelett vaknar ur benknotor längs gatan. 1T2. 1: är de passiva och sorgsna och kravlar mest efter. 2: några av dem skriker och verkar panikslagna, pendlar mellan att kläs i kött av illusioner och är då välmående vackra människor med vackra smycken. Ostrukturerat aggressiva.

2-1T20 beväpnade skelett i sönderfallande ringbrynjor och svärd anfaller, vapnen är uråldriga och rostar sönder, ser ut som gammaljoriska vapen i laabnisk stil

3-Magisk symbol (ett egendomligt tecken, skimmer eller fenomen på vägg, i luften eller på marken) med 1T3 1: Paralysering , man står och stirrar tills man dör. 2: Lockelse, man lockas att gå mot den fascinerande symbolen längre in i ruinerna. 3: Försvarssymbol, regnbågsskimmer runt ett område är förhäxande vackert men brinner plötsligt upp och bränner oskyddad hud och kokar folk i metallrustningar

4-2T6 vålnader angriper ur skuggorna en efter en och söker suga livskraften ur främlingarna, samtidigt som de jagar in krypande panikartad skräck i sällskapet
-skatt: fynd av magiskt föremål, ex halsband med fata morgana som dock drar massa magisk kraft ur användaren om det förs utanför Voag Apedes kraftcirklar

5-skatt i form av bricka som frambringar frukt eller liknande, drar massa kraft om utanför Voag Aspede och nexuset bränner ut.

6-ofarligt aurafenomen med massiva illsuioner, porlande vatten mm flammar upp av besökarnas närhet

7-Då besökarna närmar sig söker kvarvarande magi förändra ett hus/gata/bro till att ändra form. Resultatet blir ett massivt ras då ruinerna skiftar läge.

8-1T3 ännu aktiva magiska försvarsverk i form av animerade stengargoyler anfaller från hustak eller murar

9-Kvarglömd magisk försåtsmina detonerar. 1T3 1: Förändring (kroppen förvrids så den ej kan använda vapen i 1T4 veckor), 2: Lyft (personen börjar sväva uppåt med 0,5 m/s i 10 minuter, når 300 meter upp, sen faller man) 3: Explosion som är direkt dödande inom 5 meter och skadar upp till 20 meter bort.
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Voag Aspede

Sun 23 Feb 2014, 00:15


Tackar Brior för inblicken i det äkta Voag Aspede! Du skulle inte kunna tänka dig att skriva ett tabellresultat för slumptabellen också? (om den store Berättaren har bidragit till slumptabellen blir den ju autenticerad och jag kan skylla på spelet om de dör) ;)
Det är just sådana effekter jag är rädd för. ;-) Fast OK då: Varför inte låta äventyrarna stöta på ett bo med syraspottande nässelödlor i någon ruin? Om inte annat så kan de ju korrodera vapen och rustningar med sin saliv.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest