Bengt Petter
Topic Author
Posts: 671
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Trakorisk kapitalism

Sat 18 Jun 2011, 14:27

Detta har redan dryftats tidigare på det gamla forumet och jag lägger därför inledningsvis in ett citat:
För det första tycker jag att varje spelledare kan agera som han vill i detta och inte vara rädd för att införa ganska avancerade ekonomiska instrument. Paratorna är trots allt fokuserat på avkastning och bör ägna mycket möda åt ekonomi inte minst då kapitalismen är religion. Kom bara ihåg att Trakorien är ett korrupt samhälle som inte har vår tids lagar, kontroll eller sanktioner för att garantera investerarens säkerhet. Aktier och andra komplicerade överenskommelser blir därför osäkra och i stort sett beroende på parternas styrka och trovärdighet - det finns ju en anledning till att gamla banker som Fugger och Medici var familjebolag. Dessutom vill nog de bemedlade ha större kontroll än en fri aktiehandel medger. Att någon skulle kunna ta kontroll över en rörelse genom fientligt övertagande skulle snarast uppfattas som hädelse medan bulvaner går bra. Jag rekommenderar den som vill utveckla saken att läsa lite om renässansen i Italien, varför inte boken "The Medici money".

Personligen ser jag gärna investeringar med risk och delad avkastning men jag skulle lägga det på projektnivå, dvs att en investerare kan satsa pengar i ett evenemang eller en handelsresa men att affären avslutas sedan den genomförts. Permanent delägarskap känns också rätt medan en ren handel med aktier kan vara lite för avancerat.

För övrigt vore det kul att höra lite tankar och förslag om ekonomin i den här tråden.
Vad jag funderar på - och då särskilt i det kommande rollspelet - är: vilka viktiga ekonomiska aktörer finns i Trakorien? Vilken roll kan de spela i spel? Hur ser den typiske (om han eller hon nu finns) trakoriske investerararen ut? Vilka projekt är intressanta spel?
 
eli
Posts: 3
Joined: Sun 19 Jun 2011, 19:04

Re: Trakorisk kapitalism

Sun 19 Jun 2011, 19:14

En sak som intresserar mig är hur bankväsende i Trakorien fungerar. Finns det banker? Vem äger dem? (Trakoriska staten, handelshusen, utländska aktörer...) De som kontrollerar bankerna borde vara en stor maktfaktor i regionen.
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Trakorisk kapitalism

Sun 19 Jun 2011, 23:34

Det här ämnet intresserar mig, men det är inget man snabbt avhandlar känns det som. Alldeles särskilt tål det att funderas på hur ekonomin ska kunna användas i spel. Jag har länge funderat på om vi inte skulle ha ett särskilt ekonomiskt avsnitt i reglerna när nu penningen spelar så stor roll i Trakorien.

Banker finns alldeles säkert i alla fall och de bör dessutom kunna blomma ut bättre i Trakorien än i vår världs motsvarande länder eftersom Trakorien saknar kyrkans restriktioner, exempelvis vad gäller att ta ränta. Jag föreställer mig att banker generellt är privata och att adelsmän kan vara knutna till dem eftersom adeln heller inte tycks ha några skrupler vad gäller att göra affärer. Eftersom Paratorna i romanerna och det nya rollspelet är indelat i sju hertigdömen så tar hertighusen säkert rejäla avgifter på all kommers och finansverksamhet. Hertighusen kontrollerar i stor utsträckning näringarna i sina områden, näringar som banker och investerare bör vara beroende av.

Texten som citerades i trådens första inlägg tycker jag fortfarande gäller. Som där antyds så är nog det största hindret mot avancerade finansiella spekulationer att man inte kan lita på någon, dvs att överenskommelser, lagar, affärspraxis, kommunikation, bolag etc inte är lika stabila som i vår värld så att man lätt blir blåst på konfekten. Jag föreställer mig att handelshusen därför måste försöka kontrollera varje led i sina affärer, muta tjänstemän, ha egna representanter i Bodâken, hålla sig med egna vaktstyrkor etc - lite som moderna gangsterbossar.

De finansiella lagarna i Trakorien (dvs Paratorna) är detaljerade och genomdrivs hårt eftersom affärer är så viktiga, men det gäller bara upp till en viss nivå. Börjar någon affärsman att på allvar trampa mäktiga intressen på tårna eller till och med hota marknaden eller riket så kommer saken att åtgärdas på ett eller annat sätt. I vår värld tillåts ett företag att nå nära nog monopol, men så ej i Trakorien utan man kan räkna med att alla krafter verkar för att bibehålla en fungerande marknad och pluralism. Det finns helt enkelt en intuitiv skräck för monopol i Trakorien. Växer sig någon för stark så kommer andra därför att tillfälligt gå samman för att återställa balansen. Jämför med den politiska situationen i Italien på 1400- och 1500-talen, där allianser skiftade nästan veckovis just i syfte att upprätthålla en balans.
 
Bengt Petter
Topic Author
Posts: 671
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Trakorisk kapitalism

Mon 20 Jun 2011, 11:45

Så den trakoriska kapitalismen är alltså en blandning av aristokrati, plutokrati, oligopol och maffiavälde. Intressant. Hade varit spännande att läsa mer om just ett trakoriskt handelshus. Känns som något som skulle funka bra i rollspel.
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Trakorisk kapitalism

Mon 20 Jun 2011, 13:06

Så den trakoriska kapitalismen är alltså en blandning av aristokrati, plutokrati, oligopol och maffiavälde. Intressant. Hade varit spännande att läsa mer om just ett trakoriskt handelshus. Känns som något som skulle funka bra i rollspel.
Man kanske kunde skriva ett avsnitt om ekonomi i rollspelet där ett faktiskt handelshus användes som exempel. Jag föreställer mig att jag kan mångla in ett sådant avsnitt bara jag skriver det och det inte blir för långt. Kom gärna med idéer och förutsägbara problem att beakta. De två handelshus som dykt upp i romanerna så här långt är husen Mogger och Shakello, varav det senare är betydligt större. Flera andra mäktiga affärsmän porträtteras också i Slaktare små såsom varande medlemmar i Nya Sfären. Det kan tilläggas att motsättningarna mellan Nya Sfären och kejsarsidan i romanerna just handlar om adelns och landägarnas inflytande.
Last edited by Brior on Mon 20 Jun 2011, 13:50, edited 1 time in total.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Trakorisk kapitalism

Mon 20 Jun 2011, 13:31

En utmärkt idé!

Regelmässigt finns en system för handel på inividnivå, samt ett enkelt system för hur en karaktär med förmågan Krämare hanterar sin verksamhet, men en mer övergripande beskrivning över den trakoriska ekonomin (i synnerhet då på Paratorna) skulle vara utmärkt bra!
Det måste inte bli så rysligt långt, redan inläggen i denna tråd innehåller ju massor av matnyttigt.
Fria Ligan
 
Bengt Petter
Topic Author
Posts: 671
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Trakorisk kapitalism

Mon 20 Jun 2011, 18:44

Man kanske kunde skriva ett avsnitt om ekonomi i rollspelet där ett faktiskt handelshus användes som exempel. Jag föreställer mig att jag kan mångla in ett sådant avsnitt bara jag skriver det och det inte blir för långt. Kom gärna med idéer och förutsägbara problem att beakta.
Okej. Viktigast är kanske att göra det intressant i spel. Punktvis vad som blir svårt att undvara:

1. En kontaktperson som rollpersonerna kommer att möta i spel. Måste inte vara den mäktigaste personen i handelshuset.
2. De intressen som handelshuset bevakar. Kanske en plats, som en gruva, en handelsstation, en kryddodling, en hamn eller vad det nu kan vara. Och de hot som finns mot platsen (fiender, naturkatastrofer, resurstömning, epidemier etc.).
3. Handelshusets hierarki. Hur man (dvs rollpersonerna) avancerar. Hur beslutsordningen ser ut. Interna intriger.
4. Handelshusets fiender. Andra handelshus eller andra aktörer?
5. Långsiktig strategi. Vad strävar man efter? Nya affärsnischer? Större maktambitioner?
6. Företagskultur, dygder. Om girighet är en dygd, vilka uttryck tar det sig? Hur viktigt är ärlighet? Avtal? Domineras handelshuset av total psykopati?
7. Högkvarter. Vilka fastigheter styrs verksamheten ifrån?
8. Kontaktnät. Hur stor är handelshusets maktsfär? Vilka är typiska kontaktpersoner? Var finns de? Vad vill de?
9. Andra personalresurser. Som väpnade styrkor, kår av budbärare, kanske egen brandkår.
10. Affärshemligheter. Har man just insett värdet av något som sipprar fram ur marken på en speciell plats? Vet att man att en insekt i en enslig dal visar vägen till guldfyndigheter?
11. Lyx. Ett rikt handelshus har sådant som andra saknar. Hur lever man lyxliv? Sexorgier, jaktturer, gladiatorspel, vinfrosserier eller vad?
12. Det udda. Vilar det en förbannelse över vissa verksamheter? Finns det en storslagen profetia som bara ledningen (eller någon annan) känner till? Har en spåman eller astrolog en nyckelroll? Är en nyckelperson galen och styr verksamheten utifrån nycker (drömtydning?) som är både kloka och galna? Finns det ett finansgeni som ger huset speciella men oberäkneliga fördelar? Försöker man lösa problem genom storslagna mekaniska uppfinningar?

Lite spridda idéer. Något borde väl komma till användning.
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Trakorisk kapitalism

Mon 20 Jun 2011, 20:37

Bra punkter Bengt Petter, och inspirerande. Faktum är att jag själv funderat på att skriva ett litet scenario till spelet (sedan det kommit ut) med inspiration från serien Deadwood, där ju Hearst skulle kunna representera ett typiskt trakoriskt handelshus. Jag tänkte mig då ett nybyggarsamhälle som vuxit upp nära en viktig resurs, en fyndighet med alunskiffer hade jag tänkt mig. Där kan då finnas oborstad lokalbefolkning och skogsinfödingar blandad med tillrest folk. Preliminärt tänkte jag mig att platsen skulle ligga otillgängligt på kontinentens kust öster om Staden O.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests