Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Pinohuset - det lokala häktet i Slavlegan i Tricilve

Tue 07 Jan 2014, 13:17

Inspirerad av häktet Kvidan i Bokrind och fästningen Kedjehuset nedom Myrstacken så tänkte jag introducera en ny sevärdhet i vårt Tricilve. Nämligen häktet Pinohuset på Pryglargränd, ett stenkast från Slavtorget.

Det är helt enkelt det lokala häktet som servar dels Kvidan och Slavlegan, och dels en transitstation för de offentliga bestraffningar vilka utmäts på Pryglargränd. Eftersom det är vanligt med kombineradeprygel- och dödsstraff så avgår mången transport till Nackarebacken utanför stadsmurarna härifrån.

Även om Pinohuset är privatägt och under ligan Flagellanternas kontroll, så hyr Västra garnisonen på andra sidan floden alltså utrymmen här. Detta ger inte bara Flagellanterna god kontakt med den formella ordningsvakten (man lär själva tillse lag och ordning i Slavlegan dock) utan leder också till korruption.

Sitt namn har Pinohuset fått av att man av hävd utgör stadens främsta tortyrkammare. Detta är något man rent av yvas över i Slavlegan, och myndigheterna tar rutinmässigt hit särskilt trilskande fångar för glödgat förhör. Digeta Longa har rent av begagnat sig av pinoinstrumenten från tid till annan, även om man givetvis har egna förhörsledare. Utrustningen är dock endast obetydligt mindre effektiv från den som säkerhetspolisen har tillgång till under eget tak i Fam Kvalvi.

I den uppkomna situationen i Lojalisternas tid så tänkte jag låta Kondottiären Cymba, som ju tagit över Digeta Longa, ha en ständig närvaro på Pinohuset. Han har god kontakt med Flagellanterna genom sin egen bakgrund. I den situation som uppstått i vårt eget spel (se krönika på äventyrsforumet) så har Flagellanterna tillfälligt flyttat sitt eget högkvarter till just Pinohuset. Den utländska prisjägaren som är ute efter spelarkaraktären använder också bygget som sin bas. Pinohuset blir sålunda ett självklart fokus för spelet.

Tankar?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest