Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 21:17

Ligans Trakorien-karta innehåller som bekant en hel del namn som inte alls känns bekanta från tidigare spelmaterial. Just nu stirrar jag på namnet Bolgolend, som jag inte tror jag noterat tidigare. Det förfaller vara en region mellan Fokale och det egentliga Moskorien. Av storleken på bokstäverna får man åtminstone intrycket att regionen är, eller har varit, lika viktig som Moskorien, Nastrôl och Kargom.

Två orter finns utmärkta; Bodertaal - som måhända hör till Nastrôl? Och Krolsa, som känns igen från äventyret Kristalltjuren. Om jag inte missminner mig så var Krolsa något av en spökstad på gränsen till Fokale. Återfanns inte det en gränsflod också i äventyret?

Som en till stora delar avfolkad gränstrakt bjuder Bolgolend på viss potential för spel. Några uppslag till denna nygamla landsända? Kanske är regionens gamla huvudort en övergiven och begraven i ökensanden?
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 22:54

De många nya platserna beror främst på att ligan ville att kartan skulle se ut som en "riktig" karta, dvs nergyttrad med namn. Om jag minns rätt så gick det till så att Christian skickade mig kartor med siffror på floder / skogar / öar / vikar etc som han ville ha namngivna. Jag tyckte att man i konsekvensens namn borde ha fler orter också. Resultatet blev att jag inom ett par veckors tid fick hitta på över 500 nya namn. Först deltog andra i påhittandet, men ganska snart tog jag över arbetet själv. Dels ville jag ha ett enhetligt stuk - eller snarare ett stuk där namngivningen stegvis ändras beroende på traktens historia och språkliga bakgrund (syns bäst på Saphyna tror jag). Dels insåg jag att jag i romanerna ändå aldrig skulle använda namn som någon annan hittat på och att kartan därför snart skulle bli inaktuell.

Redan i Slaktare små började jag använda namn från spelkartan och ännu mera så i Vredesverk. Det är ganska behändigt att kunna följa vandringar på kartan och att använda de tankar jag hade vid namngivningen när folk kommer till platsen. Spelets kartor (inklusive de från Tricilve i Lojalisternas tid) är alltså att betrakta som officiella även för romanernas Trakorien.

Sedan vill jag inte vara tråkig, men faktum är att en hel del kapitel i Vredesverk utspelas i Bolgolend med kringliggande land så möjligen kunde det vara läge att ligga lågt med just dessa trakter tills romanen kommer i april (eller så hittar man på ändå vilket förstås är helt OK). Överhuvud taget genomkorsar flera av personerna i romanen olika områden mellan Tiribend i norr (som tycks ha regelbunden sjöfart på Rakma) och Soblak i söder. Detta i olika konstellationer och ärenden. Krolsa figurerar och en ganska viktig (kvinnlig) munk av sinavanernas orden heter Nirôrin av Bodertaal vilket alltså ligger i Nastrôl.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:04

Sedan vill jag inte vara tråkig, men faktum är att en hel del kapitel i Vredesverk utspelas i Bolgolend med kringliggande land så möjligen kunde det vara läge att ligga lågt med just dessa trakter tills romanen kommer i april (eller så hittar man på ändå vilket förstås är helt OK). Överhuvud taget genomkorsar flera av personerna i romanen olika områden mellan Tiribend i norr (som tycks ha regelbunden sjöfart på Rakma) och Soblak i söder. Detta i olika konstellationer och ärenden. Krolsa figurerar och en ganska viktig (kvinnlig) munk av sinavanernas orden heter Nirôrin av Bodertaal vilket alltså ligger i Nastrôl.
Vår "ockulta kampanj" på nordöstra Palamux har dessvärre blivit satt på is - tills just april. 8-)

Hur nära ligger då min misstanke att Bolgolend är ett till stora delar övergivet land med ruiner och så vidare? (Jag tänker mig att en av spelarkaraktärerna ska ha brutit sig in i en forntida nekromantikers krypta i en gammal nekropol och där mött den vandöde magikern som skänkt honom begynnande kunskaper i nekromantik i utbyte mot någon gentjänst. Exempelvis att utföra en ritual som låter magikern anlända till dödsriket i smyg utan att behöva möta dödsgudinnans dom för sina överträdelser. Karaktärskonceptet är alltså en gravplundrare av rang som fuskar inom magi.)
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:12

Nu när jag tänker efter så har jag för mig att namnet Bolgolend står för långt västerut och att det egentligen ska vara trakten Mellan Krolsa och kusten norr om HOXOH med Balgumél som huvudort. Namnet hamnade där det gjorde på kartan av utrymmesskäl vill jag minnas. Så här står det nämligen i romanen på ett ställe:

Vingården var belägen någon dagsvandring väster om Bodertaal i den karga gränstrakt på Palamux som varken hör till Bolgolend, Nastrôl eller Fokalerslätten men som heller ingen gör anspråk på eftersom den just inte duger till något. Männen betraktade under tystnad slättens enformiga golv bortom sluttningarna. Utsikten kunde ha förefallit dem vacker så här i skymningen om de inte båda redan hade sett den till leda. Vinden drev som alltid in från Fokalerslätten utan att fästa avseende vid dem eller något annat, bar doften av bränd sten och var aningen för het för vinodlarens smak men framförallt aningen för het för hans odling.
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:15


Hur nära ligger då min misstanke att Bolgolend är ett till stora delar övergivet land med ruiner och så vidare? (Jag tänker mig att en av spelarkaraktärerna ska ha brutit sig in i en forntida nekromantikers krypta i en gammal nekropol och där mött den vandöde magikern som skänkt honom begynnande kunskaper i nekromantik i utbyte mot någon gentjänst. Exempelvis att utföra en ritual som låter magikern anlända till dödsriket i smyg utan att behöva möta dödsgudinnans dom för sina överträdelser. Karaktärskonceptet är alltså en gravplundrare av rang som fuskar inom magi.)
Detta stämmer bra fast kanske inte för själva Bolgolend enligt annat inlägg. Trakterna mellan Krolsa och Bolgolend / Krolsa och Folda stämmer väl på din beskrivning:

Landen norr om Krolsa var en gång mycket fruktbara men oförsiktig bevattning har under århundraden försaltat marken och sakta dödat jorden liksom hela Fokalerslätten och även Moskorien närmare havet. Därför finns det gott om husrester om än inte mycket annat i trakten. Fyra ökenfarare av Ghunastammen, två kvinnor och två män, hade slagit nattläger vid en ruin, så förfallen att man inte längre kunde se vad byggnaden en gång använts till. Deras stäppseglare stod med förtöjd rigg och surrade hjul invid vägen, säckvis lastad med kiselsand från hetöknen, sand tänkt att säljas som glasråvara på marknaden i Krolsa.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:20

Nu när jag tänker efter så har jag för mig att namnet Bolgolend står för långt västerut och att det egentligen ska vara trakten Mellan Krolsa och kusten norr om HOXOH med Balgumél som huvudort. Namnet hamnade där det gjorde på kartan av utrymmesskäl vill jag minnas.
Ojoj, här har det hänt saker! ;) Så Balgumél är inte längre huvudort i Nastrôl? Har landet någon huvudort? Bodertaal? I så fall lär heller inte HOXOH längre tillhöra munkstaten, vilket torde vara mera korrekt.

Då skulle vår kampanj, med andra ord, ha utgått ifrån Bolgolend och Balgumél, med angränsande länder/regioner i Fokale, Nastrôl och Moskorien. Jag tror bestämt att den nya världsboken får reda ut begreppen något. ;)

När och om det blir aktuellt med spel i denna miljö till våren så flyttar jag kanske trots allt fokus till Fontra Cilor, och får staden så att säga på köpet. :)
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:38

Ojoj, här har det hänt saker! ;) Så Balgumél är inte längre huvudort i Nastrôl? Har landet någon huvudort? Bodertaal? I så fall lär heller inte HOXOH längre tillhöra munkstaten, vilket torde vara mera korrekt.
Jag skulle nog se Bolgolend som en del av Nastrôl om än inte det religiösa kärnlandet utan en region där vinodling och -handel har mer kommersiellt fokus (med munkarna inblandade - alkohol tycks inte vara något religiöst problem eftersom kishatet länge har drivit vindistriktet Ekendäld även om de sällan dricker själva). Över huvud taget så ser jag inte Nastrôl som en väldigt strikt statsbildning utan kanske snarare som ett antal städer och områden i förbund, kanske likt Schweiziska edsförbundet med sina kantoner. Landet styrs ju av munkordnar i samförstånd men jag tänker mig att de dominerar olika områden och fattar sina gemensamma beslut i ett styrande råd. Som du säger finns det nog anledning att reda ut saken i världsboken.
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Tue 10 Dec 2013, 23:40

För att ytterligare trassla till det så kan jag tänka mig att "Nastrôl" dels betecknar munkarnas förbundsstat, dels en geografisk del av densamma, nämligen de mer bergiga delarna norr om Bolgolend.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Bolgolend

Wed 11 Dec 2013, 00:47

Jag skulle nog se Bolgolend som en del av Nastrôl om än inte det religiösa kärnlandet utan en region där vinodling och -handel har mer kommersiellt fokus (med munkarna inblandade - alkohol tycks inte vara något religiöst problem eftersom kishatet länge har drivit vindistriktet Ekendäld även om de sällan dricker själva). Över huvud taget så ser jag inte Nastrôl som en väldigt strikt statsbildning utan kanske snarare som ett antal städer och områden i förbund, kanske likt Schweiziska edsförbundet med sina kantoner. Landet styrs ju av munkordnar i samförstånd men jag tänker mig att de dominerar olika områden och fattar sina gemensamma beslut i ett styrande råd.
Ah, då är det ju snarlikt vad jag har snickrat på själv. Se separat tråd om Balgumél.

Vad gäller det gemensamma rådet så har jag tänkt att de fyra ordnarna årligen sammanträder i den ceremoniella så kallade konseansen. Fast då dessa grå eminenser samtidigt gör sig stort besvär för att följa en strikt tolkning av Bansikans hederskodex blir dessa seanser outhärdligt utdragna processer, där ingen får utmana någon annans heder. I praktiken avslutas den årliga långsittningen först när nästa års sammanträde inleds vid kalenderårets början. Det hela är bokstavligen ett spel för gallerierna där de enskilda ledamötenas personliga heder och status prövas, snarare än ett styrelseskick.

Jag föreställer mig att finns det även en politisk opposition i landet som ser det konservativa och ineffektiva styret som en skymf. Här ser jag möjligheter för inte minst externa skuggmakter att agera.
För att ytterligare trassla till det så kan jag tänka mig att "Nastrôl" dels betecknar munkarnas förbundsstat, dels en geografisk del av densamma, nämligen de mer bergiga delarna norr om Bolgolend.
Då är jag med. :)
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Bolgolend

Wed 11 Dec 2013, 10:11

Bodertaal låter för övrigt nästan som "På dalens golv" på tyska. Jag skulle tro att staden heter så just för att den ligger nedanför bergen där slätten börjar, kanske som ett skydd mot angrepp den vägen (typ att Kargomiter hoppat ner i Fokale för att komma runt Eniaken - tanken svindlar)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests