Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Balgumél

Sat 07 Dec 2013, 10:29

Vi ska försöka dra igång en kampanj som utgår ifrån staden Balgumél i munkstaten Nastrôl. Här en grund till gatuplanen:
Image

Mitt koncept är att Balgumél inte är byggd som en sedvanlig stad, utan fungerar främst som administrativt centrum för höglandet i norr. Staden har växt fram genom århundradena och istället för att hålla nya kvarter och stadsdelar inom de ursprungliga murarna (citadellet längst ut i väster) har man byggt nya stadskärnor längst vägen mot zigguraten fem kilometer bort i öster. Alléer med ekträd kantar huvudlederna. De vinodlingar som gjort trakten berömd fyller ut terrängen mellan bebyggelsen. Fiskdammarna vi känner igen från Trakorien-krönikan finns också med.

Efter Fokale försaltning och Klavykiska rikets sönderfall blev Nastrôl som ett andligt land mål för pilgrimer från när och fjärran. Medan de egentliga klostren och pilgrimsmålen finns i norr så utgår utflykter upp till bergen från staden. De två muromgärdade områdena vid klipporna i nordväst respektive sydväst har vigts åt pilgrimer, säsongsarbetare och andra tillfälliga invånare. Bebyggelsen i dessa stadsdelar är att betrakta som tillfällig och består mestadels av tältläger.

Jag tänker mig dessutom att det finns ett par kloster i staden. Som huvudort rymmer staden också ambassader för allt från Trakoriska riket som heliga Kishatet, Abzulvan med mera. Mera kommer fortlöpande, förutsatt att vi faktiskt utforskar staden i spel.
Last edited by Baldyr on Sat 07 Dec 2013, 14:09, edited 1 time in total.
 
User avatar
Brior
Posts: 876
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Balgumél

Sat 07 Dec 2013, 13:33

Ser spontant bra ut tycker jag. Romanen Vredesverk utspelar sig faktiskt under några kapitel i närheten av Balgumél fast aldrig inne i själva staden och jag ser inget i dina beskrivning som motsäger något jag skrivit. Du kanske kunde rita in några vägar därifrån? Jag talar i boken om två landsvägar söderut - en mot Fontra Cilor och en som hakar på landsvägen mellan FC och HOXOH - den senare gör en böj norrut runt stormdeltats oväder. Dessa är stenlagda för att tåla tunga vinkärror. Även norrut behöver man förstås resa.

Kul med en lite avvikande stadsstruktur. Jag beskriver för övrigt staden Kharasma i Lasemos som ganska utspridd - samlad runt klangårdar med åkrar emellan.

En reflektion är att ziggurater brukar byggas på slätter som ett slags ställföreträdande berg, men inget säger ju att det behöver vara så överallt.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Balgumél

Sat 07 Dec 2013, 13:52

Du kanske kunde rita in några vägar därifrån? Jag talar i boken om två landsvägar söderut - en mot Fontra Cilor och en som hakar på landsvägen mellan FC och HOXOH - den senare gör en böj norrut runt stormdeltats oväder. Dessa är stenlagda för att tåla tunga vinkärror. Även norrut behöver man förstås resa.
Kartan är, misstänker jag, en arkitektskiss digitalt ritat över ett satellitfoto (som jag hittat på nätet och suddat ut all text ur - samt lagt till två viktiga byggnadsverk). Det finns vägar som leder åt sydost respektive österut, liksom en som slingrar sig norrut över en bergsås. Åt väster finns även ett litet pass. Förmodligen syns dessa inte så bra i den här bilden bara. Om jag ska ha någon användning av kartan själv så lär jag behöva markera sådant mycket tydligare. Tack för uppgifterna om vägnätet - jag ska se vilka ändringar som kan tänkas behöva i en färdig version.
En reflektion är att ziggurater brukar byggas på slätter som ett slags ställföreträdande berg, men inget säger ju att det behöver vara så överallt.
Ajustja. Just den här zigguraten tänkte jag mig dock som en slags turistattraktion. På toppen finns Katternas tempel som drivs av felikerklostret direkt väster om pyramiden. (Det norra komplexet används förresten till vinförädling, lagring och hantering av den färdiga produkten.) Det faktum att man utfodrar sina katter på själva zigguraten må vara skälet till att djuren flockas på den, men det imponerar oavsett på pilgrimerna!

Vid ingången till tempelplatsen framför zigguraten finns förresten en fontän/staty/koloss föreställande profeten Felix, som i mitt spel anses ha gett upphov till Felikerorden. Förmodligen rör det sig dock om ett missförstånd, så som ofta torde vara laget när nya religioner instiftas. Min arbetshypotes är nämligen att en karkion (se gamla Monsterboken) besökt Nastrôl i landets barndom, varpå munkar imponerats stort av det man uppfattat som den bevingade kattvarelsens budskap. Och resten är historia.

Idag är Felikerorden landets till antalet medlemmar största, men också rikaste, orden som driver mängder av kloster vilka i sin tur sysslar med produktion av viner och andra exportprodukter. Eftersom man tidigt öppnade upp för den lokala befolkningen i Nastrôl - vilka jag ser som en slags pseudo-kargomiter vilka förslavades efter segern mot nastroliterna vid Festivalen i HOXOH - är man också att betrakta som folkliga. Detta i sin tur minskar ordens prestige i de landets övriga orders ögon.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest