Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Fri 29 Nov 2013, 22:31

Jag har funderat ingående på landet Nastrôl på Palamux under en längre tid och då inte minst det faktum att källorna enhälligt uppger att landet styrs av fyra munkordnar, varav endast två har beskrivits i spelmaterial (eller romanerna) samt ytterligare en omnämnts med namn. Alltså är frågan vad den fjärde orden skulle kunna vara?

Min utgångspunkt är att det inte är den största - eller ens en av de största - eftersom orden ifråga inte har omnämnt tidigare. Dessutom borde den skilja sig något från övriga ordnar - och måhända ha en särställning på något sätt?

Mitt nuvarande uppslag är hur som helst Consecterorden, från latinets consectetuer som visst betyder "blixt". Min tanke är att orden likt sin storebror Hyphererorden är satt att vakta Klavykiska riket mot barbariet i Kargom. Orden fungerar som en slags inhemsk inkvisition och befinner sig också i öppen polemik till den internationella mellankyrkliga organisationen Abzulvan. (Den filosofiska klyftan baseras på siffermystik; det heliga fyrtalet kontra det "magiska" tretalet, där Bansikan alltså sorterar under den senare kategorin med sina tre ideal eller symboler.)

Consecterorden hänger sig till Trocuspas Bansika men man dyrkar snarare stormguden Marduk; man ser sig själva som gudens ljungeld som slår ned varhelst ogudaktigheter visar sitt demoniska tryne. Ordensborgen är belägen på bergsknallen närmast havet, nordost om HOXOH, vilken i folkmun går under namnet Ravklint på grund av vanligt förekommande åskstormar som förhärjar bergstoppen. Fästningen var ursprungligen hemvist åt de "mörka bergsfurstar" som den förste klavykiske kejsaren besegrade, och man är så att säga satta att vakta ondskan som dröjer kvar på platsen.

Tankar?
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 30 Nov 2013, 11:09

Låter som en kul idé Baldyr. Kanske skulle jag stava din orden "Konsekterna" precis som Hyphererna i romanerna skrivs Hyfererna för att få mer enhetligt språk. Dessa konsekter kanske av abzulvan och andra anklagas för att ha kommit för nära kargomiterna i förståelse och därmed ha smittats med arvefiendens ogudaktiga taluppfattning.

FYI så namnger jag ytterligare en av munkordnarna i romanen Vredesverk, de s.k. Sinavanerna - "De namnlösa" vilka sägs stamma direkt från Bhannavil och ha varit de som medförde bansikan till Nastrôl. Det förstör inte din idé eftersom ett ordensnamn fortfarande är ledigt då sinavanerna ersätter "Nardor Brodrans sturkse sinnen" från det gamla spelet. Nardor Brodran omtalas i romanen och hans dotter Nirôrin agerar i boken. Båda kommer just från Sinavanernas ganska tillbakadragna orden där fullfjädrade munkar (av båda kön) ges palindroma namn. De är krigiska till sin natur men också lärdomssökande.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 30 Nov 2013, 14:00

Nardor Brodrans sturske sinnen omtalas i grundboken på sidan 231 men är alltså numera att betrakta som ersatta av Sinavanerna? Detta skulle i så fall vara något som kan korrigeras i den nya världsboken som endast torde vara i sin linda.

Tack förresten för namnet Konsekterna! :) Det ska bli intressant att lära mer om Sinavanerna så småningom. Jag undrar förresten om du inte berättat om palindromen "Nardorbrodran" tidigare, men i så fall hade jag glömt det! Om spelaren ifråga inte faller för Felikerorden (vilket jag tänkte föreslå) så skulle karaktären ifråga kunna varit medlem i Sinavanerna istället.

Jag planerar en ockult kampanj i Nastrôl och tänkte låta landet vara något av en frizon för mystiker och ett centrum för allehanda andlighet. Landet besöks av pilgrimer från när och fjärran som flockas i Balgumél inför utflykter till kloster och andra heliga platser i bergen. Detta är i själva verket grunden i ekonomin. Konsekterna skulle även kunna fungera ungefär som en tempelriddarorden där man hyser och ombesörjer pilgrimerna, samtidigt som man är på sin vakt efter måndyrkan. Abzulvan ses som en rivaliserande utländsk organisation som dessutom är allierad med det expansiva Kishatet. Abzulvan har visserligen en ambassadör i Balgumél och en förmåga att stoppa näsan i blöt, men Konsekterna försvarar aktivt sina positioner. Eller något sådant.
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 30 Nov 2013, 17:07

Nardor Brodrans sturske sinnen omtalas i grundboken på sidan 231 men är alltså numera att betrakta som ersatta av Sinavanerna? Detta skulle i så fall vara något som kan korrigeras i den nya världsboken som endast torde vara i sin linda.
Fast eftersom "Sin navanis" betyder just "utan namn" så kan ju folk lite skämtsamt ha kallat dem för "Nardor Brodrans sturske sinnen" under densammes ledning (NB mördades i Sandagura under ett diplomatiskt uppdrag för sex år sedan). Inget annat står egentligen i regelboken som motsäger saken och ointagliga bergskloster stämmer bra. Jag planerar att låta dem driva det största klostret på Clusta Noba vid Marjura i nästa bok.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 30 Nov 2013, 17:28

Det låter väldigt troligt, speciellt nu när NB är en "samtida" figur. Saken tål som sagt klargöras i revideringen, menar jag. Vad är Sandagura för plats, förresten?

Jag noterar roat att jag missade ytterligare ett palindrom! :lol:

Det låter alldeles förträffligt med ett nytt kloster på Clusta Noba. Feliker och Hypherer i alla ära, men just på Clusta Noba passar någonting annat bättre. Helst ingen mini-Eniak heller, om man får önska. Sedan tycker jag gott att kabyllernas hedersbegrepp ska råda på Clusta Noba, och inte enbart bland munkar. Denna hederskodex tänkte jag för övrigt låta genomsyra det politiska livet i Nastrôl i mitt eget spel.
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 30 Nov 2013, 19:49

Det låter väldigt troligt, speciellt nu när NB är en "samtida" figur. Saken tål som sagt klargöras i revideringen, menar jag. Vad är Sandagura för plats, förresten?
Sandagura är en mycket gammal befäst stad i Treipo på kontinenten, söder om Trakorien. Treipo var den moderkoloni som grundades av flyktingar från kejsardömet Jorpagna och därifrån tog sig västjoriska kolonister vidare till Klomellien, Magilre och Trakorien.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 14 Dec 2013, 18:59

Fler funderingar kring den Marduk-dyrkande väktarorden; Även om man är en militär orden så bär man inga metallvapen eller -rustningar. Detta eftersom åsknedslag är vanliga vid ordensborgen uppe på Ravklint. Frågan är då vad, förutom en trästav, man kan beväpna sig med?

Vidare tänkte jag låta Konsekterna ansvara för säkerheten vid Nastrôls "regeringsbyggnad" belägen i Balgumél, det vill säga där representanter för olika ordnar och kloster årligen sammanträder.

Slutligen tänker jag mig att Hyphererna (stavningen är f ö redan etablerad i såväl romanen som i spelet) endast utgörs av manliga munkar. Varför då inte låta Konsekterna vara Marduks valkyrior?
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 14 Dec 2013, 20:09

Fler funderingar kring den Marduk-dyrkande väktarorden; Även om man är en militär orden så bär man inga metallvapen eller -rustningar. Detta eftersom åsknedslag är vanliga vid ordensborgen uppe på Ravklint. Frågan är då vad, förutom en trästav, man kan beväpna sig med?
Slungor med stenar? Påkar? Blåsrör med hallucinationsgift? Obeväpnade stridskonster? Vassa tungor (okvädning)? Offensiv magi? Andliga väktare? Vapen av metaller som inte leder blixten (Nabakos) ?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sat 14 Dec 2013, 23:12

Slutligen tänker jag mig att Hyphererna (stavningen är f ö redan etablerad i såväl romanen som i spelet) endast utgörs av manliga munkar. Varför då inte låta Konsekterna vara Marduks valkyrior?
Det står Hypherer på ETT ställe i romanen Svavelvinter och Hyferer på ETT ställe i Slaktare små så att kalla ph-versionen för etablerad där är nog att ta i. "Hyferermunkar" kommer att nämnas på 10+ ställen i Vredesverk och Hypherer att ändras till hyferer i nästa utgåva av Svavelvinter.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Consecterorden - uppslag till Nastrôls fjärde orden

Sun 15 Dec 2013, 00:21

Det står Hypherer på ETT ställe i romanen Svavelvinter och Hyferer på ETT ställe i Slaktare små så att kalla ph-versionen för etablerad där är nog att ta i. "Hyferermunkar" kommer att nämnas på 10+ ställen i Vredesverk och Hypherer att ändras till hyferer i nästa utgåva av Svavelvinter.
Det var inte meningen att rätta eller så, utan det vara bara något jag noterade i förbifarten, angående det som sagts tidigare. Jag tror också mycket på möjligheten att revidera detaljer i kommande utgåvor och liknande. Dessutom är det betryggande att veta att du trots allt har så pass bra koll på ditt eget skrivande. (Och dessutom tillgång till insatta granskare, utgår jag ifrån.)

Hyferer blir förstås bättre än hypherer, även om det sistnämnda som sagt kan kännas inarbetat. Men det beror nog mest på att jag är insnöad på de gamla spelen...

Så en ursäkt är på sin plats ifall kommentaren upplevdes obefogad! :oops:

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest