Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Äventyrargillen

Sun 11 Aug 2013, 09:57

Jag måste rekommendera den inspirerande artikeln om gillen på Wikipedia. Innan jag kommer till hur jag tänker mig att gillen kan användas i spelet, så tänkte jag bjuda på ett litet utdrag (som härrör från boken Inbördes hjälp av Peter Kropotkin):
"Det finns inget som bättre belyser de medeltida brödraskapen än de tillfälliga gillen som bildades ombord på skepp. När ett hanseatiskt fartyg tillryggalagt sin första halva dagsresa sedan det lämnat hamnen, samlade kaptenen besättningen och passagerare på däck och höll, enligt samtida skildring, följande tal:

- Då vi nu är utlämnade åt Guds nåd och vågorna, sade han, måste alla vara likvärdiga. Och då vi är omgivna av stormar, höga vågor, sjörövare och andra faror, måste vi upprätthålla en sträng ordning, för att vår resa ska få ett lyckosamt slut. Därför ska vi be böner för god vind och lycka och enligt sjölagen utnämna dem, som ska inneha domarsätena.

Därpå valde besättningen ut en fogde och fyra scabini till att vara domare. Vid slutet av resan avgick fogden och scabini från sina ämbeten, vände sig till besättningen och sade:

- Vad som hänt ombord måste vi förlåta varandra och anse för dött. Vad vi rätt dömt, var för rättvisans skull. Därför ber vi er alla i ärlig rättvisas namn att glömma all fiendskap, som någon kan nära mot den andre, och gå på ed på salt och bröd att inte tänka på sådant. Om någon anser sig förorättad, måste han vädja till lantfogden och kräva rättvisa av honom före solnedgången.

När man gick i land överlämnade man kassan med fredsböterna till hamnfogden för utbetalning bland de fattiga."
Detta kan användas rakt av för en längre sjöresa i spelet, varför inte till/från Marjura?

Bruket av gillen för gemensamma företag passar annars bra för äventyrare, tycker jag. Föredrar man inte en strikt militär organisation, som exempelvis passar väl för en grupp legoknektar - som ju annars är en historisk motsvarighet för "äventyrare", så kan man alltså organisera sig i ett gille inför ett äventyr. Eller så har man ett större mål i en hel kampanj och organiserar gillet för att, exempelvis, bekämpa Shagul i konfluxkampanjen. Poängen är att gillet ger en anledning för en annars brokig skara karaktärer att hålla ihop, bundna av regler och eder. Även ledarskapsfrågan löses genom gillets organisation.

Man kan även tänka sig en mera renodlad karaktärsdriven kampanj, där karaktärerna egentligen inte arbetar mot samma mål, men där man tillfälligt slår ihop sina resurser för att uppnå någonting gemensamt. Alltså torde det falla sig naturligt att man organiserar ett gille för detta företag. Det hade man troligen gjort på medeltiden och jag misstänker att någonting liknande skulle hända i Trakorien.

Ännu ett användningsområde i spel kan vara att karaktärerna, som åtminstone i början av kampanjen inte känner varandra, alla redan tillhör ett gille av något slag. Man tillhör helt enkelt samma brödraskap, förening eller klubb. Ett sådant exempel tog jag upp i min beskrivning av Tigôld:
Varannan vecka samlas medlemmarna av Smädarnas gille för en privat tillställning på tarvernan Långstopet i hantverkarkvarteren. Gillesbröderna och -systrarna utgörs av en brokig skara lokalbor, trakorier och utlänningar vilka alla förenas i kamratlig okvädning i goda vänners lag. Noviserna söker sig till gillet för att förkovra sig i okvädningens svåra konst, medan garvade smädare briljerar med sin konst samtidigt som man fungerar som handledare åt nybörjarna.

Det är strikt förbjudet att ta illa vid sig av de högst personliga påhoppen, och eventuellt grums rensas ur luften genom det efterföljande dryckesslaget. På morgonen är ändå allting glömt.
 
User avatar
Brior
Posts: 897
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Äventyrargillen

Sun 11 Aug 2013, 16:44

Organisationen med gillen och liknande intressesammanslutningar stämmer väl med hur jag tänker mig Trakorien. Idag tänker vi att "staten", "kommunen" och "myndigheterna" ska ta hand om det allmänna men något sådant fanns inte förr i samma utsträckning eller i Trakorien utan då fick dessa gillen och andra organisationer ta hand om fattiga, änkor etc. Staten bevakade mer de övergripande intressena och lagarna.

Det enda jag har att invända mot dina förslag här och i andra trådar - eller kanske snarare att tillägga - är att jag ser en dragning mot att gillena blir skrån i Trakorien, dvs inte bara sociala förbund utan sådana med privilegier och formella regelverk. Det tror jag också framgår i romanerna. Det ena utesluter emellertid inte det andra utan det är snarare en fråga om hur formaliserade organisationerna är.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Äventyrargillen

Sun 11 Aug 2013, 21:20

Jag tycker nog att detta förtjänar att inte bara omnämnas utan också utvecklas i den kommande världsboken.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests