Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Förlaga till Kastyketempel

Thu 08 Aug 2013, 12:23

Jag känner att jag, inom ramen för arbetet jag redovisat i Tigôld-tråden, borde beskriva ett Kastyketempel och dess invånare. Jag har dock ont om uppslag och inser också att jag inte har en aning om hur ett dylikt skulle kunna se ut och än mindre fungera. Hjälp?
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Förlaga till Kastyketempel

Thu 08 Aug 2013, 21:58

Jag funderar vidare. Följande har sagts om Kastykekyrkan (och gäller även Anxalis dito) än så länge i mitt utkast:
På det privata planet råder (kyrkan) över sådant som folkbokföring, dop, giftermål och inte minst upprättande av dödsbon och i förlängningen arv. (Kyrkans) makt över det offentliga livet är däremot mera baserat på inflytande, inte minst ekonomisk sådan.
Följande är saxat ur beskrivningen av en karaktär (som är novis på templet):
När du inte handhar templets dagliga drift eller ombesörjer dina äldre kollegers praktiska behov, så fungerar du som en slags affärsagent för det lokala näringslivet. Affärsmän av alla de slag vänder sig till templet för att komma över handelsbrev, licenser och andra dokument och tillstånd som erfordras av myndigheterna. Anledningen till att de inte helt enkelt mutar sig fram i systemet är att när guldet har passerat templet så har det blivit välsignat av Gudinnan. Klienten betalar alltså en tempelavgift som kan bokföras bland de övriga utgifterna, medan du och dina prästkolleger betalar ett konsultarvode till berörda myndighetsperson. Givetvis gör templet avdrag för skatt.
Av någon anledning får jag sinnesbilden av ett bankkontor när jag försöker föreställa mig ett Kastyke-tempel. Skillnaden vore dock att banktjänstemännen är klädda i prästkåpor.

Fler uppslag?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests