Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Kontraband till blivande krigsskådeplats

Sat 11 May 2013, 19:05

Jag tänkte beskriva smuggelverksamhet på västra Saphyna (Ravers Pik) och funderar som bäst på vad som skulle kunna klassas som kontraband som trakorierna lagt restriktioner på så här i krigstider. Vapen och cruta (alt ingredienserna svavel och salpeter) eller vildeld känns för uppenbart, så frågan är vilka andra varor som skulle kunna ha betydelse för utvecklingen av en befarad krigsskådeplats?

Annars skulle man helt enkelt kunna strunta i krigsmaterial och låta smuggelgodset utgöras av järn från Saphyna som går till Palamux medan koppar från Ziddisbar smugglas till Saphyna. Frågan är dock om det inte är myrmalm från Järnmyrarna som är lättast att smuggla ut utanför de officiella kanalerna. Fast det torde vara enklare - och mera lönsamt - att frakta förädlat tackjärn som gått omvägen via Gaz Ulul (antar jag - eller förädlar man malmen på plats, tro?).

Hur skulle koppartackor förresten kunna se ut? Rektangulära tackor känns lite... fantasilöst. Visst borde smältugnarna på Ziddisbar producera mera fantasifulla koppartackor än så?

Tanken är hur som helst att krafter inom Digeta Longa lojala till Goba och Praanz inom Nya Sfären kombinerar egennytta med sina politiska mål genom att ligga bakom smuggelverksamheten. Jag tänker mig däremot att själva verksamheten sköts av ett kustsamhälle på västra Saphyna som har smuggling (och piratverksamhet) som sin huvudnäring. Nu har smugglarsamhället dock spelat ut sitt andamål och det är dags att röja undan spåren...
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kontraband till blivande krigsskådeplats

Sat 11 May 2013, 20:09

Det passar nog inte in så bra kanske, men en annan vara som behöver smugglas under Kishatets glansdagar är Salt då saltgruvorna som ligger i Moskorien/Fokale har svårt att få passage över till Trakoriska riket. Anledningen är helt enkelt att Kishatet förbjuder det som ger liv till landets torftiga matkultur. Men anledningen att Saltet skulle fraktas till Saphyna är jag lite oklar över :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kontraband till blivande krigsskådeplats

Sat 11 May 2013, 21:24

Många varor lär bli bristvaror och därmed attraktivt smuggelgods när väl kriget bryter ut. Jag tänkte dock i första hand sådant man vill ha kontroll på med hänsyn till ett hot om krig.

Däremot skulle man ju kunna låta äventyret utspela sig under själva kriget...
 
User avatar
Brior
Posts: 904
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Kontraband till blivande krigsskådeplats

Sun 12 May 2013, 10:43

En udda vara som jag nämnt i romanerna och som har autentiskt ursprung är mogna tunnlaggar, dvs rundade plankor som satt sig under några år så att de inte längre suger vätska eller ändrar form och som därför går att göra tunnor till mat eller dryck av. Jag läste att sir Walter Raleigh eller någon av de andra engelska kaparna brände upp förråd av sådana tunnlaggar i Spanien inför den stora armadan 1588. Det resulterade i att spanjorerna måste använda nyare tunnor så att deras proviant ruttnade. Tänk överhuvud taget underhåll av arméer: tjockt läder (till seldon och gångjärn), hjulaxlar, hästskor, alun (som Gaddagormgald handlar i Slaktare små) etc.

Koppartackor kunde väl ha formen av gudomar eller det som de tänkt att användas till, kanske gjutna så att de kan staplas. Jfr statyerna med cruta.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kontraband till blivande krigsskådeplats

Sun 12 May 2013, 10:59

En udda vara som jag nämnt i romanerna och som har autentiskt ursprung är mogna tunnlaggar...
Ah, precis sådant som jag tänkte mig! :D
Tänk överhuvud taget underhåll av arméer: tjockt läder (till seldon och gångjärn), hjulaxlar, hästskor, alun (som Gaddagormgald handlar i Slaktare små) etc.
Exakt... Det låter instinktivt som kvalitetsvaror som tillverkats i Kishatet/Urma.
Koppartackor kunde väl ha formen av gudomar eller det som de tänkt att användas till, kanske gjutna så att de kan staplas. Jfr statyerna med cruta.
Nu minns jag inte exakt hur statyerna hade gjorts stapelbara, men det är annars precis så jag också tänker. Vad använder man då stora kvantiteter koppar till, när man inte gjuter kanoner (eller andra vapen) av metallen? Men jag antar att många bruksföremål är av koppar (eller ännu hellre brons) liksom sådant som ovan nämnda hjulaxlar, seldon och gångjärn? Med tanke på att järn ju rostar.

Apropå brons - kanske är tenn i själva verket en strategisk vara?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests