User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Tue 03 May 2011, 09:40

Hur ser egentligen de olika sidorna på Kastyke och Trakoriska riket? Anser man att Kastykedyrkan är skaparfientlig eller är gudinnan erkänd av de skapartrogna? Har den isåfall samröre med någon av sidorna? Shamasherna förkastar ju t.ex. Trakorien och Kastyke. Är detta just pga att de anser trakorien som skaparfientliga? Hur såg Ranzinerna på Kastyke och Trakorier (innan konflikten uppstod med Vox Ranzina)?

Även DiFolterna är ju skaparfientliga och är alltså på samma sida som trakorierna just när det gäller skapartroget mot fientligt, men är istället ovänner rent politiskt? Liknande konflikt råder med folken på Trinsmyra som borde anses skapartrogna (Inashtar) men där konflikten också är politisk.

Skulle vara intressant att få lite sammanställning över de centrala konflikter som råder mellan olika religiösa/politiska grupperingar.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 888
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Tue 03 May 2011, 13:11

Jag hade för mig att jag redogjort för detta någonstans men hittar det inte. Hur som helst i korthet:

Skapargudarnas panteon anses allmänt innefatta: Shamash, Enki, Marduk, Inashtar, Anxalis, Luvena, Ereshkigal, Trocuspa, Drygiel och Valliman, Tigwalvan och säkert någon som jag glömt. Därtill kommer undergudar och lokala gudar. Dessa gudar förekommer i princip över hela Argond under samma eller olika namn och i olika konstellationer och kom till Trakorien från Jorpagna med impulser från andra religioner. Inget hindrar att de är i luven på varandra eller att dyrkare av olika gudar i samma panteon kan ligga i krig med varandra. Jämför hur Jesus är en helig man i Islam vilket inte hindrat krig mot de kristna. Drakar anses vara skapargudarnas tjänare, ofta underställda Inashtar eller Marduk, något drakjägare och drakarna själva föga bryr sig om.

Kastyke anses av trakorierna vara en av skapargudarna men ingen annan tar henne på allvar.


Shaguliter, kaosdyrkare, demondyrkare många egensinniga trollkarlar och alla andra som saboterar skapargudarnas agenda anses vara skapelsefientliga.

DiFolterna anses av vissa animister vara skapelsefientliga men Abzulvan har dem bara under observation eftersom de anses ha en "skapande agenda" då de värnar om reningen av Ilibaurien.

DiFolterna har haft goda relationer till shaguliterna och till illusionisterna i HOXOH.

Fanatiska shamasher anser Kastyke vara en hädelse, men tror mest att trakorierna är oinformerade och skulle inte på allvar kalla dem skapelsefientliga.

Ranzinerna har inte brytt sig om andra tidigare, men anses vara animister och har kontakt med abzulvan.

Merelderna kanske ogillar Kishatet, men har fredliga kontakter med dem och anser dem mest vara övernistiska.

Fråga gärna mer!
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Tue 03 May 2011, 13:46

Kanske skall flika in att anledningen att jag frågar är att vi i kampanjen nu närmar oss Oraklets Fyra Ögon. Endast ett mellanstopp i Kishatet återstår och har som syfte att:

1. Skapa skuggkoppling mellan Manzola och en av RP
2. Plantera den officiella delen av Vox Ranzina eftersom dessa strofer innehåller många intressanta förutsägelser som de gott kan få kika på i lugn och ro, men som ändå inte stjälper fortsättningen.
3. Redan innan O4Ö få se Kishatets "eländighetsdyrkan" och att salt förbjuds inom statens gränser vilket påverkar salthandeln på Paratorna (både för Trakoriska handelsmän och DiFolterna, som jag har för mig ser salt som någon typ av treenighet inom sin organisation tillsammans med bl.a. svavel ?).
4. Själva bli en del i handlingen i Manzolas maktövertagande
5. Få märka av alliansen mellan Kishatet, Ransard och ev. Trinsmyra och Magilre mot Trakoriska riket.

Det kändes med tanke på detta (och de kommande händelserna i O4Ö) intressant att veta även vilka religiösa spänningar som finns mellan olika grupperingar. Det var därför jag tyckte det var bra att höra om Kishatet (och dess allierade) endast vill angripa Trakorien av politiska skäl eller om det även finns religiösa skäl såsom att man anser att Kastyke är en falsk gudom. Detta påverkar ju också vårt kommande skuggspel där det kändes viktig att veta om trakorier i allmänhet är obundna i kampen mellan skapelsetrogna och -fientliga eller om de valt sida.

Jag tror dock att jag känner mig nöjd med svaret, men kommer du på något mer som hör saken till (och skulle kunna ha ytterligare påverkan på det politiska/religiösa läget) så är jag tacksam även för det.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 888
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Tue 03 May 2011, 13:59

Så här säger just Manzonla om Kastykertron i romanen:

"Kishatets heliga plikt är en rak och stenlagd väg inför våra fötter. Den trakoriska horan måste störtas från sin rödklippa och hennes pornokrati undanskaffas. Som ni säger måste det ske med vapen snarare än med ord eftersom hennes bastarder vägrar lyssna."

Det kan tilläggas att staden Soblak byggdes av kishaterna och att Trakorien tog den från dem. Trinsmyrerna vill mest slå sig fria medan magiller och ransarder vill öppna handelsvägar och ge igen i största allmänhet.

DiFolterna behöver inte så mycket salt till sina alkemiska experiment, men de kan ju av hävd vara delägare i handeln.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Tue 03 May 2011, 14:38

Underbart smakprov som ger mycket inspiration till det egna äventyret och även bra med inställningen bland de olika fiendeländerna. Var det inte så att Ransard blivit bortdrivna från Saphyna tidigare eller råkar ön bara bli deras krigsbyte i det kommande kriget?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 888
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Skapartrogna vs. Skaparfientliga

Wed 04 May 2011, 09:17

Underbart smakprov som ger mycket inspiration till det egna äventyret och även bra med inställningen bland de olika fiendeländerna. Var det inte så att Ransard blivit bortdrivna från Saphyna tidigare eller råkar ön bara bli deras krigsbyte i det kommande kriget?
Styret har skiftat genom åren, men Ransarderna själva anser att delar av ön historiskt sett är deras vilket räcker för dem. Saphyna är viktigt dels för bördigheten dels för att behärska sjöfarten söder om ön.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests