Page 1 of 1

Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 09:14
by Jens go game
Vi hade ett bröllop i vår kampanj så jag hittade på en Trakorisk bröllopsceremoni utifrån det lilla jag vet att giftermålet inte är heligt utan ses som ett kontrakt i Trakorien.

Här kommer den:

Kastyke ljus skiner på den som strävar uppåt. Den som skapar makt och rikedom har Kastykes gunst. Därav bör den starke styra över den svage eftersom den starke är den lämplige och har Kastykes ynnest att göra så. Äktenskapet är en väg att stärka Kastykes vilja, genom äktenskapet ökas möjligheten till en ökad makt och rikedom.

Tager du X denna man Y att stödja honom när misströstan eller framgång råder i hanns strävan efter makt och rikedom.

Tager du Y denna kvinna X att stödja henne när misströstan eller framgång råder i hennes strävan efter makt och rikedom.

Låt nu detta kontrakt förseglas i ett handslag av ert blod, som förbinder att hålla kontraktet i Kastykes ära.

[officenten sträcker över en kniv som de båda kan rispa sina handflator med]

Under er första natt till sammans bör ni fördjupa detta kontrakt som binder er samman med könsligt umgänge med varandra.

Re: Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 09:43
by Brior
Det ser bra ut tycker jag. En intressant sak i sammanhanget är att kyrkans inblandning i äktenskapet (i vår värld) är en omdebatterad och ganska sentida inrättning. Ändå präglar de religiösa ceremonierna gärna vår egen bild av äktenskap som en helig pakt som ingås i något slags tempel.

Du är inne på rätt sak här tycker jag: att man i Trakorien mer ser äktenskap som en långtidsverkande kontrakt där parterna ingår ett partnerskap i vilket man förbinder sig att hjälpas åt med försörjning, familjebildning och karriär. Det är egentligen bara bland adel och rikare släkter, framför allt de med stora familjeföretag, som bandet mellan familjerna är viktigt.

Re: Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 10:35
by Baldyr
Själv har jag precis skrivit in en "skilsmässo-förrättare" i ett äventyr. Denne är prästinvigd advokat på Kastyke-templet och titeln är "bouppdelare". Om själva äktenskapet är ett avtal mellan två parter - som kyrkan gärna läggar sig i - torde uppsägnigen av nämnda avtal vara desto intressantare!

Re: Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 10:55
by Brior
Själv har jag precis skrivit in en "skilsmässo-förrättare" i ett äventyr. Denne är prästinvigd advokat på Kastyke-templet och titeln är "bouppdelare". Om själva äktenskapet är ett avtal mellan två parter - som kyrkan gärna läggar sig i - torde uppsägnigen av nämnda avtal vara desto intressantare!
Absolut, och eftersom Kastyker är en kommersens gudinna så faller det sig ganska naturligt att hon blir inblandad i affärsuppgörelser inklusive äktenskap. Martin Luthers invändning mot att kyrkan skulle blanda sig i äktenskap var just att det var en världslig sak. Sådana dubier anfäktar knappast kastykerkyrkan.

Re: Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 16:37
by Baldyr
Vad skulle man kunna kalla en präst som arbetar som advokat inom ett tempel? Jag höftade till med "lexicullu" ("lexiculla"?), i brist på bättre. Förslag, någon?

Re: Bröllopscermoni i Trakorien

Posted: Sun 07 Apr 2013, 19:02
by Henke
Vad skulle man kunna kalla en präst som arbetar som advokat inom ett tempel? Jag höftade till med "lexicullu" ("lexiculla"?), i brist på bättre. Förslag, någon?
Domprost? :)