Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Saphynsk omdömeslöshet

Wed 06 Feb 2013, 21:28

Har ägnat delar av arbetsdagen åt att fundera över saphynskt ovett. Grisabegängelsen i regelboken var exempelvis ett klockrent exempel på detta. Av Briors krönika kunde man också utröna att syphynierna är ett lösaktigt folk.

För att inte alla kvinnofolk skall vara gravida för jämnan tänker jag mig att ogifta kvinnor i fertil ålder tuggar så kalla pigrot, som ofelbart utstöter eventuella foster ur moderlivet. Omdömeslösa som man är så höjer man inga ögonbryn åt "klumpar" i månadsblodet. Fast ibland resulterar inte naturmedicinen i missfall, utan snarare i missfoster. Sådan avkomma avlivas utan större eftertanke, liksom man dränker oönskade kattungar.

Det händer givetvis att sådana rotbarn får leva, och ibland når dessa till och med mogen ålder. Det groteska utseendet hänförs då gärna till gudomlig härkomst, ofta ihopblandat med uppdiktade skrönor om jungfufödslar och andra mirakel. Sådana upphöjda särlingar fungerar vanligtvis som orakel eller heliga dårar. I Ronlundens skogsmarker viskas det om den vedervärdiga Grismannen, som sägs ha lagts ut i skogen nyfödd. Nu sprider han istället skräck när han söker hämnd på människorna som övergav honom.

Inavel torde också förekomma, vilket måhända kan vara en delförklaring till att anlagen för fetma haft sådant genomslag. Skönhetsidealen på ön lämnar ju som bekant en del i övrigt att önska, och man avlar så att säga på dessa anlag. Nu kanske man inte tillåts gifta sig med varandra inom familjen, hur som helst. Men driftiga älskande hittar ofelbarligen olika sätt att komma in i varandras sängkammare. Exempelvis genom att någon utanför familjen adopterar en i vuxen ålder, och vips är man inte längre syskon!

Oäktingar kanske också har en särställning i samhället. Giftermål lär förekomma - även månggifte! - och torde liksom på annat håll vara en av grundbultarna i samhällskroppen. Såsom varande oönskade lämnas bastarderna att växa upp bland husdjuren och är också senare att utveckla sitt tal. En del slutar aldrig gå på fyra ben... Sinnesslöhet antas vara en medfödd egenskap hos oäktingar, varför bristen på uppmuntran och uppfostran så att säga blir en självuppfyllande profetia.

Har ni några egna exempel på saphynsk omdömeslöshet? Jag finner åtminstone ämnet oerhört inspirerande! :D
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4548
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Saphynsk omdömeslöshet

Tue 12 Feb 2013, 09:22

Kul ämne!
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests