User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Korald in carnem

Fri 01 Mar 2013, 13:41

ytterligare ideer:

Svarta Fåren: En krigisk, kydatenisk bergsklan. Eller ett beromt legoknektsforband? Eller bada delarna?

Alborra: En o utanfor den Koraldiska kusten. Eller ett bergsfaste? Kanske Svarta farens bergsfaste? Kanske ser det ut sa har: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skandeberginkruja.jpg
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Korald in carnem

Fri 01 Mar 2013, 22:00

Det där bergsfästet skulle annars kunna passera för Faa i Nastrôl... (?)
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Korald in carnem

Thu 07 Mar 2013, 16:09

Ideer till Fristaden, for nasta veckas kampanj (pa engelska, darav tvasprakigheten)

Tio stadskantoner:
Trapto
Bostadsområde, här ligger Skärmystlingsgatan, där ena sidan kontrolleras av Menandis och andra sidan av Soli, och det är en dödsdom att gå över gatan.

Panko
Bostadsområde, utbrända hus och barrikader. Utmynnar i slumområdet Stöket

Nycrux
Känt för sina konstnärsbodar, kontrolleras av Menandis. Utmynnar i slumområdet Stöket

Röda Boior/Red Boior
Kärnan i Kydatenes besittningar och högkvarter för den lokala Boiorklanen, som är de som bedriver Kydatenes krig

Palats-Boior/Palace-Boior
Angränsande kvarter under Soli's kontroll. Uppdelade familjer inom Boiorklanen. Det gamla palatset, Glädjepalatset, är Soli's finka.

Vultgira
Gammal kåkstad, stor del har rivits med tvångsförflyttade invånare för att göra plats för Vultfältet, Soli's exercisplats

Joriska Kvarteret/Joric Quarter
Gammalt handelsfurstekvarter med vackra residens, nu besatt av Kydatene och fulla av klanbönder och flyktingar. Området Mulda i Joriska kvarteret håller även Mulde Marknad, stadens stinkande fiskmarknad (långväga, torkad fisk)

Bastion
Fortsättning av Mynds fästning har givit namn till detta centrala distrikt genom vilket alla tre rikens gränser löper, ända in till dess kärna Folkets Torg, som är upstyckat i tre delar av barrikader. Här ligger många av fristadens huvudsevärdheter, såsom bazaren Täckta Gatan.

Vendum
Östra kvarter besatta av Menandis och Kydatene. Här ligger Karavanporten och många legosoldatsförläggningar

Myndiske/Myndic
Fristadens legendariska grund, och den mytiske jätten Mynds forna bostad. Fornborgen Mynds Säte reser sig fortfarande mäktig över de trånga gränderna och rikt utsmyckade husen i detta rika kvarter. Rörliga frontlinjer mellan Soli och Kydatene.

Platser
Karavanporten/ Caravan Gate
Klagoporten/ Weeping Gate
Karels Tullport/ Karel's Tollgate
Gladjepalatset/Palace of Joy

Underjordiskt:

Den Stora Kloaken, de torra kloakerna, Reservoiren, Östra tunnlarna och kulltunnlarna, Boiors Katakomber, Mynds utväg

Bara en enkel fråga: Är jag för uppenbar med namnen?
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Korald in carnem

Fri 11 Oct 2013, 10:27

Korald - ytterligare ideer, tankar och forslag:

En halvo full av klaner, pleber och brodraskap. Vad skillnaden ar mellan en klan, ett pleb och ett brodraskap ar inte helt klart. Men vad som ar sakert ar att en solisk riddersman aldrig skulle tala om sin Pleb, men garna om sin Klan. Endast deras belackare kallar for ovrigt "riddarna" i Sjalvgardet for medlemmar av ett Brodraskap. Aven om man talar om Kydatenes klaner ar de flest Pleber, och betydligt storre och mer sjalvforsorjande an grannlandernas klaner. I Menandis ar det inte sa noga -

(Klan)namn:
Negus
Boronjo
Lubotlin
Kosseri
Limiljani
Boljevish
Gorona
Boior
Atal
Byalik
Osrinike
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

En saga från Korald

Mon 30 Dec 2013, 12:57

Lillebror: "Farfar, berätta om Mund och Manund - och om Molkh!"

Farfar: "Det kan jag göra. De var de mäktigaste jättar som fordom besteg Korald - och de var tvillingbröder. Mund var lång som en bergstopp, och Manund var bred som en dalklyfta. Du har ju själv ibland bråkat med dina bröder?"

Lillebror: "Ja, det har jag ju."

Farfar: "Likadant var det för Mund och Manund. Deras strid fick marken att rista och och bergsväggar att rämna. När Manund stötte med sitt spjut flög flisor or skaftet som kunde slå en tjur till marken. När Mund högg med sitt svärd flög gnistor från eggen som startade skogsbränder. De enkla människokrypen grävde sig djupt ned i sina grottor i fasa."

Lillebror: "De måste ha varit väldigt rädda!"

Farfar: "Skräckslagna. Och i sin fasa bad de till alla gudar och demoner de kunde tänka på, för att få slut på striden. Det var en som svarade. Eldguden Molkh, den allt förtärande, kom till människornas räddning. Men du vet ju själv hur farligt det kan vara att leka med elden."

Lillebror: "Jo, det behöver du inte påminna mig om."

Farfar: "Precis. Men nu kom hur som helst Molkh till mänsklighetens räddning. Han främträdde för Mund ur en skogsbrand och föreslog ett förbund. Med Molkhs eldhjälp skulle Mund få vinna striden. Girigt tackade jätten ja, och elddemonen besatte hans klipplånga svärd. Glödgat med ureld kunde Mund äntligen skära igenom Manunds stenhårda senor. Det första slaget skiljde tvillingborderns hand från armen, så att han inte längre kunde såra Mund med spjutstötar. Den andra slaget klöv Manunds käke, så att han inte kunde förbanna brodern. Och det tredje hugget stötte djup in i jättens bröstkorg, och genomborrade hans hjärta. Nu löpte elddemonen fritt i jättens ådror, och förbrände hans kött. Död och pyrande föll Manund till marken, med ett dån som slog de ynkliga människovarelserna döva, och fick berg och grottor att rämna. Segerrusig gick Mund från valplatsen, nu ensam härskare över Koralds berg."

Lillebror: "Men, vad hände med Mund? Varför är vi inte alla hans trälar?"

Farfar: "Tål dig, jag skall ju precis förklara vad som hände. Molkh hade aldrig tänkt att nöja sig med bara ett offer - han ville bespara människorna bägge dessa bergstora bestar. Mund hade bara tagit tre steg, vilket ändå tog honom många dagars resväg som människor räknar, när eldguden slog till. Som ett lavaregn föll han från himlen, och antände den enslige resen. Först brann hår och borst över hela kroppen. Sedan brände eldsherren hud och kött och kokade jättens ister. I smärta vrålade jätten, och uttalade i vrede demonens hemliga namn. Så band Mund Mulkh i den pyrande lavasten som ännu kommer i dagen i våra bergsprång, men föll sedan själv besegrad till marken just på den plats där människorna nu har byggt Fristaden. Och han föll död, eller i djup sömn, till marken - för kan det dö som är stort som en bergskedja? "

Lillebror: "Men hur visste Mund eldgudens hemliga namn?"

Farfar: "Det hade han lärt av min farfar, din anfader."

Lillebror: "Vet du själv eldgudens namn?"

Farfar: "Du är vetgirig, min ättling. Mottag Eldgudens hemliga namn."

Och ett sant namn ekade i luften i den tomma dalen. Och dödens besvärjelser bleknade. Och eldens besvärjelser vaknade och tecknade runor längs marken. De speglade sig i den åldrade besvärjarens bleka ögon, som han försiktigt lade skallen tillbaka i dess uråldriga urna. Och han kysste dess vita benpanna. "Tack, farfar", sade lillebror till sin förfaders ben.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Korald in carnem

Mon 30 Dec 2013, 13:29

Häftigt! 8-)

Se till att samla dina anteckningar, för vi lär vara fler som är intresserade av materialet när du känner dig färdig med settingen. ;)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest