Page 1 of 1

Shaguliternas tidigare historia

Posted: Fri 19 Oct 2012, 12:35
by Bengt Petter
Shaguliterna blev som bekant en gång fördrivna från de trakoriska öarna. Scenariot Död ände fick mig att fundera på hur en shagulitisk prequel i Trakorien skulle kunna se ut. Man skulle kanske kunna börja riktigt tidigt, i Shaguls tidiga livsbana, innan han hade följeslagare. Eller ungefär fyra, fem år innan händelserna i Död ände. Vilka platser, personer och situationer vore intressanta tror ni? Vilka öppningar ger romanerna? Jag tänker mig alltså att Död ände skulle kunna vara en del av något större.

Re: Shaguliternas tidigare historia

Posted: Fri 19 Oct 2012, 18:11
by Henke
Vi hade en tidigare diskussion kring shaguliternas flykt från Vumbra på Järnringens forum så den staden bör vara skådespel för en del av dramat när shaguliterna kördes på porten. Förmodar att Kamalkus vid det tillfället inte bodde på Hoskas klippa? Hur som helst borde ett besök av Kamalkus vid Järntornet finnas med då han kom dit i jakten på Elmesum. Skulle kanske också vara intressant att se hur Broder Harkaton lyckades knyta sin relation med det Trakoriska hovet.

Re: Shaguliternas tidigare historia

Posted: Tue 23 Oct 2012, 14:30
by Bengt Petter
Ja, det låter som intressanta uppslag. Jag funderar också på vad som kan ha hänt sektens förflutna i övrigt. Tänker exempelvis på diverse vetenskapliga och magiska experiment, kanske en del dimensionsresor. Och fiender och kontakter som Shagul har hunnit skaffa sig. Lär ju vara en del...

Re: Shaguliternas tidigare historia

Posted: Wed 24 Oct 2012, 18:15
by Baldyr
Se där ett uppslag till en kampanj som utspelar sig i det förgångnas dimmor... Låt spelarna bestämma detaljerna och se var här det hela leder. Grafficanus torde vara novis eller dylikt, för övrigt!

Re: Shaguliternas tidigare historia

Posted: Wed 24 Oct 2012, 18:43
by Baldyr
Det jag grunnar på är hur sektens tidiga ideologi kan ha sett ut. Man kan ju tänka sig att Shaguls ursprungliga lära skilde sig från den som senare fick sekten fördriven, vilket i sin tur lär ha gjort läran ännu mera extrem! Shagul och det övriga ledarskapet lär ju haft slutmålet klart för sig från första början, men det betyder ju inte att noviser och andra oinvigda sysslade med att utfodra demoner med misslyckade försökskaniner... :o