Page 1 of 1

DoD-Trakorien - användbar? (eller konfluxsviten)

Posted: Wed 12 Sep 2012, 19:23
by Jonis
Min spelgrupp ska börja spela Svavelvinter i framtiden och alla utom jag har skaffat böcker. Jag har däremot den gamla Trakorienboken till Drakar och Demoner där man kan läsa om Trakorien, men den är ju gammal.

Finns det något i den boken att hämta?

Eller ska jag vänta med att läsa tills jag fått tag på svavelvinter?

/ Jonis

Edit: Eller om det finns något i äventyren att använda sig utav?

Re: DoD-Trakorien - användbar? (eller konfluxsviten)

Posted: Wed 12 Sep 2012, 19:45
by Henke
Vår spelgrupp har speltestat reglerna med hjälp av de gamla Konflux-äventyren och där finns såklart fantastiskt mycket bra att hämta (om man nu inte skall spela en rollperson och därmed förstör lite av äventyret).

Trakorienboken innehåller fortfarande en hel del matnyttigt om Trakorien, och en del saker är användbara...

Re: DoD-Trakorien - användbar? (eller konfluxsviten)

Posted: Mon 08 Oct 2012, 14:09
by ThemVSyou
Det kan jag hålla med om Trakorien boken är fortfarande användbar tycker jag, har den också dock som pdf fil och jag har inte orkat läsa igenom hela mest skum läst den men det jag har läst är fortfarande aktuellt så att säga

Re: DoD-Trakorien - användbar? (eller konfluxsviten)

Posted: Mon 08 Oct 2012, 16:39
by Brior
De två Trakorienversionerna har många likheter. Förslagsvis så använder man de gamla modulerna som idébank och plockar in det man tycker verkar användbart. Så gör jag själv till romanerna.

Re: DoD-Trakorien - användbar? (eller konfluxsviten)

Posted: Thu 11 Oct 2012, 12:54
by roney
Använd Briors resekrönika som just en sådan. En personlig upplevelseberättelse som är långt ifrån objektivt sann.