Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Sjukvård i DiFolternas regi

Sun 09 Sep 2012, 20:23

Kom att tänka på den kritik som riktats mot Moder Teresa och hennes orden, och den "sjukvård" man tillhandahåller. Ideologin går alltså ut på att det är lidandet i sig som är det centrala - inte lindrande av den. Det tycker jag att man skulle kunna tillämpa på DiFolterna i Ilibaurien, vilka ju tror att folket behöver renas genom lidande.

Man kan alltså tänka sig att organisationen har en gren som sysslar med just sjukvård åt de fattiga och utslagna. Eller sjukvård och sjukvård. De som är hänvisade till dessa lidandets institutioner har ingen annanstans att ta vägen. Någon lindring av sin smärta kan de oaktat inte räkna med, då DiFolterna inte tillhandahåller några "droger" till sina intagna.

Vidare kan man tänka sig att DiFolternas teater ser sjukstugorna som en slags livets teaterscen, där man utför rituella pantomimer mitt bland de döende och fördömda. Man betraktar alltså verksamheten som ett slags skådespel.

Jag fick i alla fall en vision av "pestdoktorer" drapperade i kåpor och med teatermasker (såna som Malek Mangus bär i originaläventyret) som står orörliga mitt i lidandet, för att ibland byta pose i en teatralisk gest. Deras skådespel äger alltså rum i slowmotion men är ändock noga koreograferat och synkroniserat med de andra aktörerna. Man kan även tänka sig att personalen som hanterar lidandet (istället för att minska den) är en del av koreografin, och att patienter om tarvar assistans helt enkelt får vänta på rätt fas i skådespelet innan någon hjälp kommer.

Något sådant. Frågan är vad man skulle kunna göra med upplägget?

edit: Duh, givetvis försvinner folk spårlöst från dessa etablissemang. Spagrynikerna torde inte vara shaguliterna långt efter vad gäller experiment på mänskliga försökspersoner... Alltså kan man tänka sig att ett äventyr kretsar kring detta!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests