Page 1 of 1

Creskerer-orden

Posted: Sat 01 Sep 2012, 09:11
by Baldyr
Jag har tänkt använda Syster Tromba från regelboken (sid 248) som huvudperson i ett scenario och utvecklar därför en lämplig orden som hon kan tillhöra. Crescere lär vara latin för "odla" och i god Granströmsk tradition väljer jag att låna både detta och annat från växternas och blommornas värld. (Jag hämtar alltsammans från denna källa av vetande som kallas Wikipedia.)

---

Creskerer-orden har sitt högsäte på klostret Creska på Gudienerslätten, utanför staden Gudiena på Saphyna. Internt är klostret dock känt som konnektivet, det vill säga den punkt där orden och dess olika delar hålls ihop. Creskererna har visserligen både manliga och kvinnliga medlemmar, även om de båda könen hålls separerade inom så gott som samtliga av klostrets verksamheter. Ordens huvudsakliga uppgift är att studera naturen och växtlivet i allmänhet, liksom blommornas och småkrypens liv och leverne i synnerhet. Man fäster också stor vikt vid studium av förmultnelseprocesserna och orden är vida känt för sin upptäckt av de pollinerande insekternas betydelse.

Vid klostret driver systrarna en örtagård och en plantskola, medan bröderna ansvarar för själva byggnaderna och administration. Trots att makten så att säga vilar i manliga händer, med en abbot med den formella titeln Urigallu i toppen, är det ändå de så kallade vindblommorna som hålls högst i ära. Dessa systrar sprider sig så att säga för vinden på jakt efter ständigt nya botaniska upptäckter och bär med sig frön och sticklingar hem till konnektivets samlingar.

Det rent religiösa livet på klostret begränsar sig till de årliga fruktbarhetsriterna till jordmorderns ära, där pollineringsritualen bör nämnas särskilt; Varje försommar arrangeras ceremoniella möten mellan ordensbröderna, kallade stamina, och utvalda ordenssystrar, kallade pistillum, vilka syftar till havandeskap. På så sätt garanteras återväxten inom orden. En särskild kost bestående av speciella örter ser till att majoriteten av de barn som sedermera föds är flickor. Graviditeter under andra perioder under året är inte sanktionerade och aborteras medels lämpliga dekokter.

Klostrets intäkter kommer främst från plantskolan och av försäljning av dyra och ovanliga örter, men man står även till tjänst med råd och dåd som betalda konsulter i botaniska frågor. Ordensmedlemmarna själva har dock inga personliga ägodelar, bortsett från sina enkla men praktiska kläder och de verktyg och hjälpmedel som deras värv tarvar. I själva verket är orden rikt och livsföringen på själva klostret kan med rätta anses vräkigt med utsvävningar speciellt bland de bofasta, i huvudsak manliga, medlemmarna. Detta står i bjärt kontrast till den enkla livsföring som de resande systrarna är hänvisade till.

---

Vad tycks? Det är fritt fram att komma med förslag och tillägg. Själva orden har en sekundär roll och själva äventyret utspelar sig alltså inte i klostrets omedelbara närhet. Jag vet inte ens hur mycket information som får plats i äventyret, utan jag har huvudsakligen tänkt använda materialet i Trombas personbeskrivning.

(Vem har förresten hittat på figuren Tromba? Vederbörande får givetvis ha inflytande på personbeskrivningen som sådan!)

Re: Creskerer-orden

Posted: Sat 26 Jan 2013, 18:19
by Baldyr
Det slog mig att ordenssystrarna även torde vara bevandrade i något som liknar det gamla spelets Animism. Det vill säga natur- och växtmagi. Något sådant har jag dock svårt att finna i regelboken, utan "animisterna" på Mereld (kafrilerorden) verkar istället hänge sig åt det som kallas Tigwalvans helande ljus, men även Djurmagi. Bland Tektonisk åkallan finner man däremot besvärjelser som Magisk tillväxt, som skulle passa alldeles utmärkt i detta sammanhang.

Nu är ju magiska traditioner utöver de som beskrivs i regelboken fullt möjliga, varför man rent praktiskt kan ge systrarna en eller ett par nivåer i "Växtmagi". Fast istället för att beskriva en hel magisk tradition med exempelbesvärjelser och så vidare, så räcker det kanske med att påpeka att det rör sig om en slags jordmagi, som hämtar sin kraft från Jordmodern snarare än Tammuz? Man slår alltså för stenets blod och magin är sanktionerad så länge den utövas i samklang med Moder jord.

Å andra sidan känns det nästan som att det behövs en magitradition med inriktning på växter och natur, eller? Jag tänker på traditionella trollpackor, örtagummor och så vidare. Därför kanske det vore intressant att beskriva en ny magisk tradition? En med kvinnliga förtecken och som hämtar stoff från såväl Tektonisk åkallan som från Måndyrkan, minus blodsriterna då. Givetvis med Jordmodern i fokus.

Re: Creskerer-orden

Posted: Sun 27 Jan 2013, 11:42
by Tomas
Gillar!

Vad gäller växtmagin - i tidigare regelversioner fanns det en magitradition som hette just så. Den slogs samman med det som till sist kom att heta Tektonisk åkallan - främst för att det blev svårt att dra en gräns mellan renodlad "stenmagi" och mer jord- och bördighetsrelaterade besvärjelser.
Så man skulle kunna ge creskerer-systrarna några nivåer i Tektonisk åkallan, men beskriva mer specifikt hur de använder sin magi. Magitraditionerna är ju inga fasta "skolor" i settingen, utan snarare breda kategorier som kan rymma många olika sorters magiker och präster.

Syster Tromba - jag, kan ha fel, men jag tror att det är Nils eller Kosta som har hittat på henne. De har skrivit de flesta av de intrigfrön som finns i marginalerna i världsdelen av boken.

Re: Creskerer-orden

Posted: Sun 27 Jan 2013, 12:50
by Baldyr
Ok, uppfattat!

Re: Creskerer-orden

Posted: Thu 31 Jan 2013, 15:37
by Kosta
Jag skrev syster Tromba - och jag tycker du ska köra hårt och göra precis det som passar med henne :)

Re: Creskerer-orden

Posted: Thu 31 Jan 2013, 22:36
by Peter
Om jag förstått magireglerna rätt är det väl fritt fram att husregla Tektonisk Åkallan en smula så att den fokuserar mer på växtriket och kalla härligheten Crescomanti, Cornupisk Vigsel eller Herbalism, typ?

Re: Creskerer-orden

Posted: Thu 31 Jan 2013, 23:00
by Tomas
Om jag förstått magireglerna rätt är det väl fritt fram att husregla Tektonisk Åkallan en smula så att den fokuserar mer på växtriket och kalla härligheten Crescomanti, Cornupisk Vigsel eller Herbalism, typ?
Absolut! Alla förmågor har breda tillämpningsområden, och det gäller magitraditionerna i särskilt hög grad.