• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Tigôld

Sun 26 Aug 2012, 20:37

Jag kommer att skriva ett utkast till ett tänkbart konventscenario till Svavelvinterspelet som utspelar sig i hamnstaden Tigôld på Saphyna. Eftersom staden i någon mån behöver kartläggas för arrangemanget tänkte jag ta upp saken här. (Egentligen har staden som sådan mindre betydelse för handlingen, men en intressant och genomtänkt kuliss kan säkert bidra till äventyret!)

Jag tänker mig alltså staden som i första hand en hamn - åt storstaden Gudiena i sydväst. Tigôld är alltså präglad av sin roll som utskeppningshamn - för grödor från Korjulme och Gudienerslätten, liksom för örter, droger och medikamenter från områdets örtagårdar och kloster. Näringarna berör sjöfart och handel med en ansenlig mängd besökande handelsmän, sjömän och kuskar. En stor del av befolkningen utgörs av daglönare och slavar, och stämningen är kosmopolitisk. Ambaquaorden (Anxalis prästerskap) har en stor närvaro, men även Kastykekyrkan är på plats för att bevaka rikets intressen.

Själva staden domineras i högsta grad av hamnen och kajerna - till den grad att jag föreslår att den utgör en avlång huvudled - delvis byggd i virke, ungefär som en så kallad boardwalk - kring vilken själva bebyggelsen koncentreras. Mitt på hamnbuolevarden återfinns fogdens hamnkontor, Kastyketemplet, handelskontor för viktigare och större handelshus och -kompanier, advokatkontor, och så vidare.

Längst kajernas flanker, och bakom ovan nämnda skrytbyggen, återfinns hamnmagasin och mindre hamnkontor. Eftersom det som lagras motsvarar stora penningvärden, och kloka av tidigare missöden, har dessa kvarter byggts med breda brandgator. Här återfinns också värdshus och tavernor för sjöfarande folk, och det är hit man tar sig om man söker anställning, antingen till sjöss eller på landbacken.

Stadens arbetande befolkning bor längre ut från hamnen och magasinen, i ett gytter av bebyggelse som tillkommit utan större planering eller eftertanke. Även här kan man finna såväl inkvartering som förtäring, liksom marknader och hantverkstjänster. De mera inflytelserika invånarna har däremot sina muromgärdade residens utanför den egentliga stadsbebyggelsen, på kullarna som omger staden. Stadens garnison, hirden, är också belägen utanför staden med utsikt över alla tillfartsvägar.

Förutom kajen som även fungerar som huvudgata har staden också en andra pulsåder, som tillsammans med hamnen bildar ett "T". Det är huvudleden mot Gudiena, som bortom själva stadsbebyggelsen betjänar trafiken till och från nämnda stad. Här övernattar såväl kuskar som deras dragdjur, och resande mot öns inre kan finna husrum på någon av de många gästgiverierna. Stråket är känt för sitt upplupna nattliv.

Själva hamnbassängen bildas av ett rev, några klippor och en större holme där det stora Anxalistemplet, som också tjänstgör som fyrtorn, är beläget. Tempelön är i själva verket en egen stadsdel som helt styrs av Ambaquaorden. Förutom de rent sakrala institutionerna driver prästerskapet även värdshus för mera besutta sjöfarare, sjöbefäl, officerare och andra som inte vill befatta sig med det praktiska arbetet borta i själva staden. Ett par pirer utgör angöringsbryggor för de många hamnslupar som står för trafiken till och från ön, som får anses som livlig. Ett skeppsvarv med torrdocka, som dock huvudsakligen sysslar med reparationsarbeten, trängs också på ön.

Låter det vettigt eller ens inspirerande?
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 10:13

Jag köper det om jag får sätta upp en sådan här trampkran i hamnen: https://eee.uci.edu/clients/bjbecker/Sp ... bruges.jpg, inklusive fågelskulpturen på toppen.
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 12:05

Gillar verkligen upplägget med kajen som huvudgata. Påminner mig om kajsplanaden och gilleshusen i Gent

http://www.trabel.com/gent/images/gent08-09.jpg
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 12:43

Trampkran, det är alltså så det heter! Självklart finns flera trampkranar i hamnen!

Fågelskulpturer måhända är obligatoriska? Ungefär som ett öga framtill på skepp.

Om man breddar hamnpromenaden i Gent ordentligt ser det exakt ut som jag tänkt mig!
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 13:03

Trampkran, det är alltså så det heter! Självklart finns flera trampkranar i hamnen!
Fågelskulpturer måhända är obligatoriska? Ungefär som ett öga framtill på skepp.
Trampkran hittade jag på här och nu, men det låter väl rimligt. Sådant är ju vårt fantastiska svenska språk att man kan sätta samman ord hej vilt.

Varför inte låta handelshusen tävla i utsmyckningen av sina trampkvarnar så att påbyggnaderna kan anta helt bisarra former. Detsamma skulle faktiskt kunna gälla stadens broar, lagerbyggnader och/eller handelsskepp så får man en lokal krydda. Alla andra skrattar förstås åt dessa bombasmer men de låter både saphynskt omdömeslösa och trakoriskt skrytsamma.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 15:01

Sålunda måste det givetvis vara. Jag misstänker att materialet till Tigôld kommer att räcka till mera än enbart en översiktskarta till ett konventsarrangemang. Kanske en liten nedladdningsbar ministadsmodul? Ett persongalleri borde vi kunna spåna fram här på forumet! (Själv får jag nog fokusera på lokala advokater till själva äventyret...)
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 15:27

I följande blogginlägg: http://erik-granstrom.blogspot.se/2012/ ... kning.html så sade jag att Tigôld är en stor stad - lika stor som Gudiena. Om ingen misstycker så flyttar jag ner den ett snäpp till kategorin 40 000-70 000 innevånare vilket fortfarande är ganska stort. Jag tror det passar bättre med din beskrivning. Det finns visserligen mycket folk på Saphynas slätter men de flesta är ju på landsbygden så att det snarare finns en massa byar än större städer i övermått.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 15:50

Kompromissförslaget vore väl att omgivande byar räknas in i staden. Oavsett får man inte förglömma att en del av befolkningen lär vara sysselsatta på åkrarna utanför staden.

Minns också att en av stämningstexterna i inledningen till O4Ö utspelade sig i Tigôld, även om episoden blivit flyttad till Mereld i romanversionen. Kanske ändå något att ta fasta på?
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 17:33

Gillar idén med att flera mindre byar räknas in. Själva stadsbebyggelsen kan ju också vara glesare, med tomtåkerbruk, gröna tak med getter på, stora bakgårdar med löjdammar och hönehyttor och gröna allmänningar där befolkningen kan spela Petchunk, Kulkamp och Fånga Vind - som ett förtätat bondelandskap som sträcker sig i en enda "agrarian sprawl"
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tigôld

Mon 27 Aug 2012, 18:11

Heh, och den lokala fiskeflottan då? Förlagd i staden eller ute i byar längst kusten?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests