User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 07:04

Mycket intressant poäng, men det där med "hetsen" kräver nästan en replik.
Det där var lite onödigt aggressiv formulering av mig. Ber om ursäkt isåfall. Men hoppas alla förstår vart jag ville komma :-)
Är det bara jag som tänker mig en Svavelvinter 2.0 när alla fyra romanerna är färdigskrivna?
Jag skulle iaf vilja se en karta på "Trakoriska öarna 2.0" samt kompendiet "Argond efter Konfluxen". Som Brior också påpekade så vore det ju väldigt intressant med ett historiskt skeende. 3:e konfluxen hade jag gärna sett ett scenario kring. Kanske något kring högkulturen Yndar innan gudarna drog iväg Krau-Ki över nordhavet. Något om Crurerna innan deras Svavelvinter. Ett scenario om Trinsmyriska utvandringen till Marjura. Shaguliternas flykt från Vumbra. Ett scenario som utspelar sig under "Festivalen i HOXOH". Scenario kring den samling hypherermunkar som transporterade Eniaken till Nastrôl. Ett scenario kring när shamasherna tog makten i Kishatet. Scenario kring de Klavynska nybyggarna som bildade det trakoriska riket. Ett DiFolt-äventyr under Astrumal DiFolts tid och kampen mot opianderna.

Finns hur mycket som helst :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 08:18

Bra inlägg igen, Henke. Själv har jag länge tyckt att Paratornas nybyggartid känns spännande... (Jag hade rent av en tanke på att göra ett scenario om Paratornas historia till Civilization IV.)

Om man skulle göra en pitch så skulle en Paratorna-modul faktiskt kunna utgå ifrån rikets grundande, men samtidigt beröra det moderna Paratorna. Man kan exempelvis tänka sig att varje kapitel (exempelvis "Kastyke-kulten") följs av en faktaruta som beskriver hur den aktuella företeelsen har utvecklats genom seklen (exempelvis "Kastyke-kyrkan"). På så sätt blir materialet även användbart i spelets nutid, så att säga, och fokus hamnar på rikets historia snarare än någon detaljerad dissektion av nutiden. Något behov av ytterligare modul som beskriver Paratorna, i nutid, skulle knappast behövas. Hur det ser ut i dagsläget förblir snarare lagom luddigt i kanterna och öppet för tolkning.

Vidare skulle man kunna spela i olika historiska epoker parallellt, exempelvis vartannat spelmöte. Detta skulle helt eller delvis kunna ersätta skuggspelet. I så fall skulle man kunna använda samma karaktärer fast i olika generation, alltså att den nutida karaktären motsvarar en anfader från nybyggartiden, men att speldata i stort sett överensstämmer. Däremot kan man ju tänka sig att ålder, kön och social status skiljer sig fullständigt!

För att anknyta till diskussionen om "officiellt" material och så vidare, så kan jag tycka att ett dylikt projekt borde kunna beställas från en utomstående skribent, fast med tydliga riktlinjer på innehåll (från Ligan) och för själva miljöbeskrivningen (från Brior). För att ge det hela en ytterligare känsla av "autenticitet" skulle Brior kunna fortsätta fungera som bollplank i allehanda frågor, som vilken typ av gröda man kan tänka sig att nybyggarna odlar, vilka verkliga kulturer (troligtvis flera olika) man skulle kunna använda som mallar till dels den klavykiska och dels den skeckiska kulturen, och så vidare. Annars tror jag att det hela lätt kan spåra ur och utvecklas i mindre önskvärd riktning...

Ovanstående skulle även kunna appliceras på andra områden, som exempelvis Moskorien (som under storhetstiden omfattar såväl Fokale och Kishatets domäner, men även Nastrôl tål att behandlas i sammanhanget). Materialet skulle sedan lätt kunna omsättas till nutida ruiner över fornstora dagar, eller i ättlingar till de stormän som beskrivs i texten.
 
User avatar
Brior
Topic Author
Posts: 878
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 08:37

Många bra idéer! När jag någon gång blir klar med romansviten så finns det helt klart goda möjligheter att skriva noveller från olika epoker. I tredje boken kommer ni hur som helst att få veta lite mer om Voag Aspede, Krindenland och Bhannavil och i fjärde vad som egentligen hände med Crurerna från Yndar och framåt.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 08:59

...se där! Även Krindenland finns på "svarta listan". ;) Skämt åsido, så kan jag knappast bärga mig!
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 09:27

Detta med att noveller potentiellt kan följa romanserien innebär ju rimligen att det inte finns någon ände på "dilemmat" med "officiellt material". Alltså att någonting som står i en hypotetisk novell strider mot någonting som Fria Ligan publicerat. Och jag utgår ifrån att författaren inte har för avsikt att lusläsa andras material om Trakorien och potentiellt kassera fruktbara uppslag bara för att inte motsäga spelet!

Min slutsats måste därför bli att spelet får, i viss mån, utvecklas i sin egen riktning medan de rent litterära verken får skilja sig från spelvärlden. Sedan kan man, hypotetiskt, tänka sig att spelet och dess tillbehör ges ut i reviderade utgår i någon avlägsen framtid. Då passar man helt enkelt på att korrigera eventuella skillnader gentemot "kanon" i romaner och noveller.

Problematiken är ju knappast unik för Trakorien, och frågan är hur andra författare/upphovsmän har tacklat den. Exempelvis hade humoristen Terry Pratchett en uttalad avsikt att aldrig någonsin kartlägga sin Discworld. Fast så blev det inte och rena geografiböcker har getts ut om världen. Till och med rollspel/moduler som beskriver och utspelar sig i Discworld. Samtidigt misstänker jag att Pratchett inte bryr sig det minsta om vad exempelvis Steve Jackson Games skrivit inom ramen för sitt GURPS Discworld-produktlinje, utan fortsätter att skriva sina böcker förbehållsfritt.

Ytterligare ett exempel är Star Wars-universumet, som ju som bekant varit föremål för rollspelsadaptioner i flera versioner. Samtidigt har en hel del förändrats i detta universum och dess "kanon" mellan den gamla trilogin (Episode IV-VI) och den nya (Episode I-III). Skulle George Lucas ha brytt sig om vad som skrivits om exempelvis stormtrupperna (i spelmaterial, "officiella" romaner eller i rena faktaböcker) och deras ursprung när han diktade ihop ad hoc-förklaringen att dessa härstammar från republikens klontrupper? Min poäng är att det senaste Star Wars-rollspelet är den som är mest "officiell" och överensstämmer bäst med kanon, så som det ser ut idag.
 
User avatar
Brior
Topic Author
Posts: 878
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 11:50

Fria ligan får naturligtvis agera som de vill men jag tror att du överdriver problemet Baldyr. Man har redan "officiella" äventyr planerade som säkert räcker det närmaste året och som stämmer hyfsat med romanerna och när de är slut har förhoppningsvis mitt skrivande om de trakoriska öarna klarnat ytterligare så att nya platser blivit lediga. Mitt eget förhållningssätt är närmast det du tillskriver Pratchett, dvs att jag skriver vidare enligt mina egna planer oavsett äventyr och kringmaterial. Observera att frilansares "officiella" äventyr inte behöver följa romanerna utan bara undvika att motsäga dem. Om jag vill infoga något som andra har hittat på så kommer jag att diskutera med upphovsmannen annars är det fredlig samexistens som gäller.

Lokala äventyr av typen Tramenze är sällan något problem - jag har exempelvis passerat förbi Tramenze i den tredje romanen helt utan att äventyr och roman korsas. När kampanjer planeras av den typ som du beskriver i inlägget om Den svarta jorden (http://frialigan.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=430), kampanjer som inbegriper den totala historien, mytologin och politiken på en av huvudöarna så blir det av naturliga skäl svårare att jämka ihop uppläggen. Ändå tycker jag dina idéer låter spännande och tycker att du kunde utveckla dem utanför den "officiella" linjen - det behöver ju på inget sätt bli sämre.

Mina kommentarer om noveller hade jag hoppats skulle uppfattas positivt. Det är ju en helt annan sak som inte behöver kopplas till spelet och ligger en bit framåt i tiden om det alls blir av.

Vad gäller Krindenland så nämner jag i romanen bara varför det förmodligen blivit som det blivit utan att gå in på detaljer.

Ett problem i sammanhanget som vi inte berört är risken för spoilers. Jag vet förstås saker om utvecklingen i Trakorien som inte ens spelmakarna känner till och som jag inte vill så mycket som antyda eftersom det skulle beröva mig nöjet att senare se allas långa ansikten :twisted:. Det innebär att jag inte riktigt kan ge anvisningar om många platser och företeelser trots att jag vet vad som sannolikt kommer att hända där. Så är det bara.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 12:12

Mina kommentarer om noveller hade jag hoppats skulle uppfattas positivt. Det är ju en helt annan sak som inte behöver kopplas till spelet och ligger en bit framåt i tiden om det alls blir av.
Positivt vore en underdrift. Den enda jag pekade på var att taktiken "vänta till romanserien är klar" inte heller är helt optimal.
Vad gäller Krindenland så nämner jag i romanen bara varför det förmodligen blivit som det blivit utan att gå in på detaljer.
Det ska bli spännande att se vad du erbjuder för tänkbar anledning!
Ett problem i sammanhanget som vi inte berört är risken för spoilers. Jag vet förstås saker om utvecklingen i Trakorien som inte ens spelmakarna känner till och som jag inte vill så mycket som antyda eftersom det skulle beröva mig nöjet att senare se allas långa ansikten :twisted:.
:o
 
User avatar
Måns
Posts: 112
Joined: Mon 11 Apr 2011, 10:21

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 12:26

En knuta på världsväven förändrar ju allt, så att att det finns (minst!) två varianter av HOXOH är inte bara rimligt utan även troligt.

Jag tycker att mantrat "ingen sanning är lag" passar bra in på hur vi lätt kan tackla sådana här bekymmer.

Med det sagt så äger varken Eriks eller Ligans versioner någon större riktighet ur gudarnas perspektiv. En profetia hit eller dit så är ju hela romansviten ogjord!

:D
Last edited by Måns on Sat 18 Aug 2012, 12:39, edited 1 time in total.
Kopparhavets hjältar - Välkomna till en ny värld!
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 12:35

Måns har en bra poäng och jag misstänker att det finns fler än jag som betraktar de gamla spelhäftena som minst lika officiella som senare påfund. En konfluxkampanj hämtar som bekant stoff och uppslag från alla tillgängliga källor, motstridiga eller ej.
 
User avatar
Brior
Topic Author
Posts: 878
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Sat 18 Aug 2012, 12:54

Ni har helt rätt och det som sagts under denna tråd gäller alltså bara Fria ligans officiella material. Jag uppmuntrar som jag tidigare påpekat alla varianter av, vältrande i och excesser rörande den trakoriska köckenmöddingen!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests