User avatar
Brior
Posts: 841
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 09:47

Ett dilemma som aktualiserats i några av Baldyrs inlägg de senaste dagarna men som också funnits där ända sedan rollspelet började planeras är i vilken utsträckning och hur spelets värld ska jämkas med romanernas. Jag vill förtydliga min syn på saken.

Ända sedan de gamla spelens tid har alternativa versioner av Trakorien dykt upp. Detta ligger i spelets natur och är något jag verkligen vill uppmuntra. Jag har skrockande läst många krönikor om händelser som jag själv inte kunnat hitta på och som ofta tagit helt andra vägar än de jag beskriver. Inte minst gäller det själva konfluxen där ju åtta olika utfall skisserades i ursprungsmodulen. Jag har alltså inga problem med att någon anpassar Trakorien efter eget tycke och smak.

Problemet uppstår egentligen bara när det rör Fria ligans officiella material eftersom ambitionen har varit att rollspelet Svavelvinter ska vara kompatibelt med romanerna. Svårigheten blir än större därför att romanerna inte skrivits färdigt eller ens planerats färdigt ännu. Som författare och ursprunglig skapare av Trakorien tar jag mig handlingsfrihet såtillvida att jag bara anser sådant spikat som står i tidigare romaner och gärna håller öppet allt som inte måste bestämmas. Jag har dessutom ett starkt motstånd mot att använda andras material i mina romaner. Det innebär att om någon annan lagt fast företeelser i områden som jag ska skriva om så har jag att välja på att strunta i vad som sagts eller anpassa mig, en anpassning som blir större ju större genomslag det fastlagda får på världen.

Kopplingen mellan spelvärld och romanernas värld ger fördelar som är uppenbara men också nackdelar enligt ovan. Det är olyckligt om dessa förhållanden upplevs som repressiva och jag tror heller inte att de ska behöva vara det.

Förslag till vägar framåt:

* Det står var och en fritt att skriva icke officiellt material efter eget huvud och, förmodar jag, även att publicera det även om jag inte vet Fria ligans inställning till detta. Jag kunde även tänka mig att Ligan publicerade "kontrafaktiskt" material så länge avvikelsen påpekades.
* Skriv modulära äventyr om ett begränsat område vars förhållanden inte påverkar omvärlden i någon större utsträckning. Risken för kollisioner ökar ju större geografiskt område som avhandlas eller när gudar, storpolitik och metafysiska förhållanden blandas in.
* Skriv om platser som är färdigbehandlade i romanerna. Jag ska försöka få ur mig någon guide om detta även om det är lite svårt: jag behöver i och för sig inte detaljbeskriva så många fler platser i Trakorien men större områden kommer att omnämnas summariskt pga kriget.
* Skriv om ett historiskt skeende, exempelvis Klavykernas rike, de galna milackerna eller De grå eminensernas tid eller Marjura före Svavelvintern.
* Förlägg handlingen till Trakoriens närområde på Argond.
* Undvik vissa "heta" områden såsom ransarderna, Tricilve, HOXOH, Isakra och Marjura under den närmaste tiden

Synpunkter?
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4502
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 10:02

Bra inlägg om en viktig fråga. Vi vill ju att officiellt material till spelet ska uppfattas som "kanon" och därmed inte krocka med tidigare eller kommande romaner.

Vad än svaret är vill jag betona att problemet enbart gäller officiellt material, alltså moduler och artiklar som Fria Ligan ger ut. Det är självfallet fritt fram - och starkt uppmuntrat - att sprida alla sina vildaste idéer om spelvärlden på vårt forum. Varje spelgrupps Trakorien är unikt och ett snabbt ryck i den gudomliga väven kan ju i ett nafs rita om kartan. :)

En annan kommentar är att spelet ju är konstruerat så att det egentligen inte är så beroende av moduler, särskilt om man spelar karaktärsdrivet. Spelet ger stöd åt skapande av egna kampanjer som utgår från rollpersonerna.

Men samtidigt vill vi stödja spelet och hålla det levande med officiella moduler och artiklar. Jag har inget svar på dilemmat - men ett förslag är att vi håller modulerna till ganska geografiskt begränsade områden.

En annan möjlighet är förstås att Berättaren själv skriver modulerna - som ju är fallet med den kommande Lojalisternas Tid. :D
Fria Ligan
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 11:35

Håller med båda föregående inlägg - Spelet är ju väldigt öppet i sin natur och regler och jag gillar personligen tanken som varit grunden under projektet att böckerna och spelet hör ihop.

När man sen spelar så händer ändå allt möjligt :)
Fria Ligan
 
User avatar
Henke
Posts: 1629
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 18:43

Ytterligare ett alternativ är ju att snabbt skriva klart romansviten :-) Längtar efter "Bladverk" !
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 841
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 18:48

Ytterligare ett alternativ är ju att snabbt skriva klart romansviten :-) Längtar efter "Bladverk" !
Ha, ha, touché! Hur som helst så tror jag problemet blir mindre efter Bladverk eftersom sista boken till största delen utspelar sig på Marjura. Jag ska skynda mig och ni får väl komma med uppmuntrande tillrop.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 18:59

Jag kan ju inflika att man kanske skulle försöka fokusera på lösningar snarare än problem som man måste arbeta runt. Finns vilja så borde man kunna samarbeta kring material, kan jag tycka. Ett exempel:

Säg att någon hypotetisk person (som jag) skulle påbörja ett arbete om säg Nastrôl. Direkt åker man på patrull då HOXOH borde ingå där och där råder uppenbarligen ett moratorium. Alltså får HOXOH inte avhandlas alls och hela projektet blir till intet.

Fast, det kanske inte måste vara så illa. Varför inte börja med andra delar av munkstaten och lämna HOXOH litet öppet, tills vidare? Någon gång kommer ju romankapitlet där staden förekommer bli skriven, och även om ett första utkast är helt preliminärt så borde man åtminstone kunna omnämna HOXOH i den övriga texten utan att allting riskerar att bli oanvändbart - så länge man kollar med författaren. Och den dagen romanen går i tryck eller manuset inlämnas till förlaget, borde det inte vara svårare än att författaren listar upp faktauppgift a, b, c och d som förekommer i romanen, samt påpekar att platsen x borde kunna tas med liksom person y skulle kunna vara intressant att beskriva närmare. Sedan är det bara att skriva klart avsnittet ifråga.

Min poäng är att en modul om exempelvis Nastrôl är större än enbart en liten beståndsdel (HOXOH) och att medan romanskrivandet pågår kan man gott fokusera på de andra delarna. Och även om allt annat är färdigt och enbart avsnittet om HOXOH kvarstår, är det väl inte svårare än att just den modulen läggs i malpåse tills arbetet med romanen hunnit ikapp. Under tiden kan man säkert passa på att arbeta med annat material och slutföra just det arbetet vid senare tidpunkt. Någon brådska är det knappast, väl?

Nu kanske jag istället blundar för problemen och verkligheten inte riktigt är så enkel som jag vill påskina. Ni som jobbar med de här frågorna vet säkert vad som fungerar och inte, liksom vilken arbetsmetod som passar just er. Men eftersom ämnet kom upp på det här sättet tänkte jag som sagt inflika med mitt perspektiv.
 
User avatar
Henke
Posts: 1629
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 20:01

Ytterligare ett alternativ är ju att snabbt skriva klart romansviten :-) Längtar efter "Bladverk" !
Ha, ha, touché! Hur som helst så tror jag problemet blir mindre efter Bladverk eftersom sista boken till största delen utspelar sig på Marjura. Jag ska skynda mig och ni får väl komma med uppmuntrande tillrop.
Det var såklart lite på halvskämt. Jag (och förmodligen de allra flesta med mig) ser såklart hellre att boken håller samma fantastiska kvalitet som de tidigare böckerna, än att det skyndas.

Vad jag har lite svårt att förstå är hetsen för äventyrsskribenter att introducera äventyr i nya regioner. För dem som verkligen vill så finns ju större delen av Argond, men jag hade hellre sett spännande intriger i redan etablerade miljöer. Äventyren "Döds Ände" och "Arhems Sista Dagar" är ypperliga exempel på kul rollspelsplatser. Ser stora möjligheter även med Stegos, Tricilve (som i kommande scenario) eller varför inte Helterhem (karaktärsdrivet scenario mellan Praanz, Hertig Gomba, Fundibera och Cymba).

Möjligheterna är oändliga kring de etablerade miljöerna. Varför inte lägga krutet på intressanta äventyr och konflikter istället?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 20:30

Vad jag har lite svårt att förstå är hetsen för äventyrsskribenter att introducera äventyr i nya regioner. För dem som verkligen vill så finns ju större delen av Argond, men jag hade hellre sett spännande intriger i redan etablerade miljöer. Äventyren "Döds Ände" och "Arhems Sista Dagar" är ypperliga exempel på kul rollspelsplatser. Ser stora möjligheter även med Stegos, Tricilve (som i kommande scenario) eller varför inte Helterhem (karaktärsdrivet scenario mellan Praanz, Hertig Gomba, Fundibera och Cymba).

Möjligheterna är oändliga kring de etablerade miljöerna. Varför inte lägga krutet på intressanta äventyr och konflikter istället?
Mycket intressant poäng, men det där med "hetsen" kräver nästan en replik. Alla går väl igång på sin grej, och själv tycker jag exempelvis inte att äventyrsskrivande i sig är lika intressant som att beskriva saker. Det är ju svårt att motivera eller försöka rättfärdiga. Jag kan bara konstatera att mina egna äventyrsidéer ofta utgår från en plats eller ett koncept, vilket också gör det mindre roligt att flytta intrigen till en annan miljö.

Visst vore det intressant att göra exempelvis situationen på Stegos med Arn och de olika grupperingarna innan uppljusningen som ett karaktärsdrivet scenario, men i mina ögon vore det mindre kreativt än att exempelvis beskriva huvudstaden Mea Plakole närmare - och i förbigående dikta ihop ett äventyr som utspelar sig där. Karaktärsdrivet eller inte. (Helst ska intrigen stå på egna ben och karaktärerna kan antingen vara personer som konflikten berör direkt, eller utomstående krafter med en egen agenda.)

Sedan detta med "officiellt" material. Alltså, ska jag hårdra det så anser jag nog personligen inte att något material som inte tillkommit genom direkt medverkan av Brior känns speciellt "officiellt", oavsett om det i efterhand har "godkänts" för publicering eller inte. Däremot ser jag inget fel med "inofficiellt" material heller och bedömer det snarare efter 1. användbarhet och 2. hur inspirerande det är. Om Brior sedan kläcker ur sig någonting som motsäger detta material har jag ju två versioner att välja emellan, en officiell och en inofficiell. Jag ser egentligen inga problem med detta.

Med detta sagt har jag väl för egen del inga pretentioner på att skriva något "officiellt", oavsett om och hur materialet eventuellt publiceras. Att posta idéer och förslag på forumet är ett fullgott alternativ till att gå omvägen genom Ligan och få se idéerna i tryck. De blir oavsett varken mer eller mindre officiella. I mina ögon.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4502
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 22:15

Bra diskussion.

Jag vill understryka att vi inte lägger någon värdering alls i termen "officiellt" - vi påstår absolut inte att "officiellt" material definitionsmässigt är bättre än "inofficiellt". "Officiellt" i detta sammanhang betyder bara "skrivet eller redigerat och utgivet av Fria Ligan" - inget annat. Jag är övertygad om att texter som publiceras direkt på forumet kan vara precis lika välskrivna och användbara.

Vi Ligan har helt enkelt policyn att inte ge ut texter som kan hamna i konflikt med romansviten. Ett skäl är vi inte bara ser våra produkter bara som spelhjälpmedel, utan även som komplement till romanerna. De ska bilda en enhet, för alla som vill fördjupa sig i den trakoriska världen.

Så innebär denna policy en begränsning för skribenter? Onekligen. Men jag tror att det finns nog utrymme kvar. Regelboken innehåller ju bevisligen uppåt 150 sidor settingtext!

Hursom tycker jag att det är fantastiskt att Trakorien kan inspirera så mycket kreativitet och skaparglädje. Så fortsätt skapa och fortsätt skriva - oavsett om texterna blir "officiella" eller ej. :)
Fria Ligan
 
Maekolv
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Re: Spelvärld kontra romanvärld

Fri 17 Aug 2012, 23:32

Är det bara jag som tänker mig en Svavelvinter 2.0 när alla fyra romanerna är färdigskrivna? :mrgreen:
GZIP: Off