User avatar
Brior
Posts: 836
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: lämplig holme efterlyses

Wed 22 Aug 2012, 15:17

Tänker mig att man försökt avla på människor så som man gör på boskap, vilket resulterat i inavel. Samhället degenererar till klanstrukturer efter de egenskaper man valt att avla på.

Sedermera erövrades man av främmande folk, från Montorba närmare bestämt. Detta gav struktur i samhällskicket, men nu verkar de nya herrarna tappat intresset och gamla klanrivaliteter kommer till ytan.

I hemlighet gör flera utomstående makter anspråk på tronen, varför allianser knyts med olika klaner. Trakorierna har flera agenter på plats...
Förslag: Ön blir intressant just ur ett mytologiskt perspektiv därför att många tror att det finns länder längre västerut. Dock föreslår jag att detta inte fastläggs och att det finns religiösa tabun mot att segla västerut över haven. Du kan använda präststaten i Navalima för intriger om du vill. Eftersom dessa dyrkar solguden Valliman så vill de vara längst västerut i världen för att kunna skicka solen till nattvila på ett korrekt sätt. De flyttade från Valima till Navalima just därför att Montorba upptäcktes och kan säkert vilja lägga vantarna på ön för säkerhets skull.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Wed 22 Aug 2012, 15:26

Jag ska undersöka (na)valima närmare, men det låter lovande!

Just religiös mysticism passar in, då äventyrets antagonist söker något som gått i arv i den lokala fursteätten, från tiden på Montorba. Inspirationen är Da Vinci-koden, där kärlet för Jesu blod ju är dennes arvinge.

Fast här kan man ju ha något med anknytning till solen/återuppståndelse. Hmm...
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 06:31

...vid närmare undersökning visar det sig att Navalima ligger väster om den aktuella ön. Men jag ska ändå hålla soldyrkarna i minnet då kopplingen till Montorba förblir. Som exempel; varirån på Montorba kom det erövrande folket? Enligt den gängse historiskrivningen drevs en furste på landsflykt och tog med sig sitt husfolk. Fast egentligen flyttade man norrut för att dölja någonting från grannarnas insyn. Och någon tog rimligtvis deras plats på Montorba - varför inte Valimanerna? Så istället för att ha drivits på flykt ingick man ett avtal med solprästerna. Eller nåt.
 
User avatar
Brior
Posts: 836
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 08:03

...vid närmare undersökning visar det sig att Navalima ligger väster om den aktuella ön. Men jag ska ändå hålla soldyrkarna i minnet då kopplingen till Montorba förblir. Som exempel; varirån på Montorba kom det erövrande folket? Enligt den gängse historiskrivningen drevs en furste på landsflykt och tog med sig sitt husfolk. Fast egentligen flyttade man norrut för att dölja någonting från grannarnas insyn. Och någon tog rimligtvis deras plats på Montorba - varför inte Valimanerna? Så istället för att ha drivits på flykt ingick man ett avtal med solprästerna. Eller nåt.
Låter bra så långt tycker jag. Och jag är medveten om att Navalima ligger längre västerut än ön ifråga. Jag menade inte att prästerna måste dit, men de kan fortfarande vilja ha inflytande på ön för att bredare täcka in vad som händer med solnedgången. Detsamma kunde gälla de två små öarna väster om Melukha även om det kan vara en annan historia. Omflyttningen kan som du säger ha gått mer eller mindre fredligt till - det är egentligen valfritt beroende på ditt scenario.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 08:44

Vad exakt som hänt i historisk tid är ju inte jätteviktigt för själva storyn.

Förresten kan väl solnedgången äga rum senare på dygnet åt nordost? Så den sista solglimten faller snarare på ön än på Navalima.

Vad vet man förresten om Saniternas religion?

Annars kanske föregångaren till bansikans hedersseder (baserade på kabyllerna) lever vidare på ön?
 
User avatar
Brior
Posts: 836
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 08:59

Förresten kan väl solnedgången äga rum senare på dygnet åt nordost? Så den sista solglimten faller snarare på ön än på Navalima.
Om inte annat så är det ett utmärkt uppslag för utdraget teologiskt käbbel i Navalima. Varför inte låta det finnas två konkurrerande skolor? Kom ihåg att de inte har tillgång till en fastställd karta över Argond på samma sätt som vi så att saken kan vara svår att avgöra.
Vad vet man förresten om Saniternas religion?
Inte mycket. Jag föreställer mig att hela deras kultur drabbades av Damnatio memoriae (http://sv.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae) i samband med floppen
Annars kanske föregångaren till bansikans hedersseder (baserade på kabyllerna) lever vidare på ön?
Inte alls omöjligt.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 10:51

Fruktbara uppslag, alltihopa.

Tänker mig att ön är en kalkstensklippa som sakta men säkert vittras sönder av elementen. Då den ligger på randen till en förkastning har åtskilliga ras skapat brächer i den annars branta kustlinjen. Här finns flera av kustsamhällena och här finns lämpliga djuphamnar för utomstående att kivas om.

Härskarnas palats ligger vid kalkklippans rand, ovanför öns huvudort. Klippan under håller dock på att vittra sönder, så delar av bygget ser redan ut att vara på väg utför.

Nu har ön härskare, den siste i sin ätt, inte hörts av på länge och det spekuleras i vad som kan ha hänt uppe i palatset...
 
Maekolv
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 12:37

...och vem säger att en lämplig holme alltid har legat där den ligger? :)
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Thu 23 Aug 2012, 18:45

...och det samma kan sägas om olämpliga holmar med! :shock:
GZIP: Off