Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

lämplig holme efterlyses

Thu 16 Aug 2012, 21:52

I ett par års tid har jag filat på ett äventyr som ursprungligen skulle utspela sig på ön Myxa i Trakoriska sjön. Jag tänkte även kartlägga ön och dess historia närmare, men nu när det faktiskt finns en hel del officiellt skrivet om ön passar äventyret inte längre in.

Därför funderar jag på vilken mindre ö jag ska placera handlingen istället. Villkoren som behöver uppfyllas är att ön är nominellt självständig men den lokala fursten i praktiken underställd riket, som i sin tur har långt gångna planer på att anlägga en flottbas på den strategiskt placerade holmen. Intrigen i sin tur kretsar kring det faktum att även om ritningarna har legat färdiga i en hel mansålder liksom alla nödvändiga avtal är påskrivna, så hindrar en liten men ack så viktig detalj fortfarande planerna från att sättas i verket. Det är detta problem karaktärerna ska åtgärda...

Några förslag på öar var äventyret skulle kunna utspela sig?
 
User avatar
Chrystiof
Site Admin
Posts: 115
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:22

Re: lämplig holme efterlyses

Sun 19 Aug 2012, 11:47

Om den inte nödvändigtvis måste ligga i Trakorien så skulle jag föreslå ön som ligger precis söder om "Västvidden" och nordväst om Bzegusta. När jag gjorde underlaget till Tobbe för kartan "slängde" jag in en ö där för just idéer som din.
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Sun 19 Aug 2012, 17:00

Intressant förslag... För du menar den ganska ansenliga bumlingen ca 160 mil väster om Palamux, va? Det skulle alltså potentiellt bli en ny trakorisk koloni, bara det retliga hindret kan röjas ur vägen.

Å andra sidan finns ju knappast någon reguljär sjötrafik så långt ut på Västvidden, väl? Min tanke med Myxa var ju annars att riket behöver ha beredskap på ön och att trakoriska örlogsfartyg och kanske ännu hellre mindre katamaraner behöver en säker hamn där de kan repareras efter stormar eller sammandrabbningar med pirater/smugglare. Behovet av något sådant ser jag inte riktigt mitt ute i ingenstans.

Vad sägs annars om det lilla bihang som ligger direkt väster om Bzegusta? (Det ser nästan ut som att öarna sitter ihop, och det kanske de också gör vid lågvatten?)
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Tue 21 Aug 2012, 18:18

Efter att ha drömt om ön ifråga inatt så tror jag visst att jag lägger "beslag på" den. :D (Synopsis kommer så småningom, Ligan.)

Något som slog mig idag är dock att öns befolkning torde ha någon koppling till det andra "Västerhavsfolket", det vill säga urbefolkningen på Bhannavil. Nu är jag grymt nyfiken på nästa roman, där ämnet visst kommer att belysas!
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: lämplig holme efterlyses

Tue 21 Aug 2012, 19:10

Något som slog mig idag är dock att öns befolkning torde ha någon koppling till det andra "Västerhavsfolket", det vill säga urbefolkningen på Bhannavil. Nu är jag grymt nyfiken på nästa roman, där ämnet visst kommer att belysas!
Bhannavilerna, vilka i form av folk kallades "Saniter" (ej att förblanda med Sanithsid) kom till Trakorien från okänd ort bortom Västerhavet på ett heligt uppdrag som de sumpade. Detta var i De grå eminensenas tid och misslyckandet har kopplingar till Laabnes fall och Krindenland. Därför är saniterna numera försvunna även om ortsnamnen lever kvar (jag har använt sanskrit för flera namn). Folket på ön ute i havet kan mycket väl vara av samma ursprung.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Tue 21 Aug 2012, 20:38

Kan saniterna kanske ha avseglat från nämnda ö? 160 (trakoriska) mil på öppen ocean torde vara värdig utmaning på eminensarnas tid?

Kopplingar till Bansikan/Trocuspa kan måhända också fungera? (Fast de behöver ju inte vara uttalade.)
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: lämplig holme efterlyses

Tue 21 Aug 2012, 21:08

Kan saniterna kanske ha avseglat från nämnda ö? 160 (trakoriska) mil på öppen ocean torde vara värdig utmaning på eminensarnas tid?

Kopplingar till Bansikan/Trocuspa kan måhända också fungera? (Fast de behöver ju inte vara uttalade.)
Jag undrar om jag inte redan har skrivit någonstans att bansikan anlände med saniterna så det kan man tänka sig. Trocuspa kan ju ha funnits redan hos jorerna men vara kulturellt sammansmält med en sanitisk krigsgud. Överhuvud taget så föreställer jag mig att de faktiska gudarna inte alltid överensstämmer med kyrkornas och prästernas nomenklatur. Jag har alltid tänkt mig att Shamash ofta sitter med ansiktet i händerna och suckar över vad olika dyrkare tillskriver honom.

Vad gäller saniterna så är mitt förslag att de i alla händelser passerade ön och kanske lämnade kolonister där. Sedan kan ju kvarvararna hävda att de är ursaniter och ha rätt eller fel. Jag ser helst att sanningen är höljd i historiens töcken.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Tue 21 Aug 2012, 21:36

Kloka ord, rakt igenom.
 
User avatar
Chrystiof
Site Admin
Posts: 115
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:22

Re: lämplig holme efterlyses

Wed 22 Aug 2012, 11:53

Riktigt coola idéer här!

Jag gillar tankarna kring en gammal högkultur belägen på en svåråtkomlig ö ute i Västvidden.
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: lämplig holme efterlyses

Wed 22 Aug 2012, 14:20

Med betoning på gammal högkultur. Som i före detta.

Tänker mig att man försökt avla på människor så som man gör på boskap, vilket resulterat i inavel. Samhället degenererar till klanstrukturer efter de egenskaper man valt att avla på.

Sedermera erövrades man av främmande folk, från Montorba närmare bestämt. Detta gav struktur i samhällskicket, men nu verkar de nya herrarna tappat intresset och gamla klanrivaliteter kommer till ytan.

I hemlighet gör flera utomstående makter anspråk på tronen, varför allianser knyts med olika klaner. Trakorierna har flera agenter på plats...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests