Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Järnmyrarna

Tue 14 Aug 2012, 22:06

En plats som blicken alltid söker sig på kartan är Järnmyrarna på Saphyna. Jag funderar på att kartlägga området litet och undrar nu vilken typ av malmbrytning egentligen pågår där?

Jag vill dra till minnes någon gammal historielektion där det omtalades att den första malmbrytningen i Sverige skedde i botten på sjöar eller kärr eller någonting i den stilen. I så fall måste malmen ligga tämligen blottlagd, om än under vatten. Vet någon vad jag pratar om eller är jag ute och cyklar?

Järnmyrarna verkar hur som helst vara ett tämligen sammanhållet område med järnfyndigheter. Jag föreställer att området är översvämmat - kanske av havsvatten? I så fall är det tidvattnet som drar med rost i havet, vilket gett kusten dess namn. Själva utvinningen kanske omfattar utdikning av malmfyndigheter - medels plank och sedan pumpar man ut det mesta av vattnet?

Vidare spekulerar jag i att området tillfaller Trakoriska riket och inte någon lokal adelsman. Jag har nämligen fått för mig att dylika förläningar snarare förekommer på nordsidan av ön (läs: Korjulme), men jag kan ju ha helt fel! I så fall kanske någon lokal myndighet tjänar på att sälja koncessioner för utvinningen. Genast kan man tänka sig konflikter mellan rivaliserande malmhandlare, mer eller mindre väletablerade under generationer. Nya aktörer har måhända trängt sig på...

Slutligen föreställer jag mig att näringen varit etablerad under flera århundraden, i en eller annan form. Däremot kanske det inte direkt förekommer fasta malmbruk, utan etableringarna är lite mindre men desto fler till antalet. Man flyttar antagligen till nya fält och låter vattnet återta gamla. Prospektering torde också vara väsentligt. Och så vidare.

Tankar, funderingar?
 
User avatar
Brior
Posts: 857
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Järnmyrarna

Wed 15 Aug 2012, 07:58

Du har helt rätt rörande malmbrytningen i Järnmyrarna Baldyr. Det du far efter är myrmalm http://sv.wikipedia.org/wiki/Myrmalm - jag satt nog på samma lektion. Man krafsade upp malmen från sjöbottnen med långa rakor från isen vintertid - detta pågick redan för ett par tusen år sedan om jag minns rätt. Nu fryser ju sällan Järnmyrarna på Saphyna så dikning och andra metoder måste antagligen till men principen är densamma.

Vad gäller näringen så låter det rimligt att trakoriska investerare har tagit över hanteringen - jag föreställer mig att man har en primus prokurator i Gazela för att hålla koll på denna och andra näringar i den malmrika trakten. Det mesta som du föreslår om näringen passar bra in. Arbetet utförs säkert till stor del av slavar medan den sävligare odlingen av frukt och spannmål som du säger fortfarande sköts av lokala saphynier.

Det finns en politisk dimension i området som inte motsvaras i det gamla spelet och som heller inte har behandlats så mycket ännu: Området runt Gazela räknas av ransarderna fortfarande som en del av deras land; där ligger i själva verket flera heliga platser tillägnade deras gudinna Subarda. De ursprungliga bosättningarna grundades av ransarder - därav de avvikande ortsnamnen i området jämfört med östra Saphyna. Klavykerna jagade dem därifrån men de har aldrig givit upp anspråken på området mellan floderna Gorchand och Ransavann. Detta har viss betydelse i den kommande romanen och därför kom vi överens om att flytta ett planerat äventyr till annan plats.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Järnmyrarna

Wed 15 Aug 2012, 11:40

Fråga: Vore det väldigt olämpligt att skriva ett äventyr i själva Järnmyrarna? Med tanke att eventuellt få det publicerat?

Annars kom jag genast att tänka på mosslik oxh andra gudaoffer i myren. Att platsen anses helig av Ransarderna passar också utmärkt, om så bara som historisk bakgrund.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Järnmyrarna

Wed 15 Aug 2012, 12:24

Fråga: Vore det väldigt olämpligt att skriva ett äventyr i själva Järnmyrarna? Med tanke att eventuellt få det publicerat?
Vi har redan flyttat bort ett planerat äventyr för publikation/tryck från området, så svaret är ja på den frågan.

Men vill du spela där så finns la inget hinder :)
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 857
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Järnmyrarna

Wed 15 Aug 2012, 13:44

Fråga: Vore det väldigt olämpligt att skriva ett äventyr i själva Järnmyrarna? Med tanke att eventuellt få det publicerat?

Annars kom jag genast att tänka på mosslik oxh andra gudaoffer i myren. Att platsen anses helig av Ransarderna passar också utmärkt, om så bara som historisk bakgrund.
Lite olämpligt tycker jag eftersom ett annat äventyr just flyttats därifrån. Kan man inte ta en annan myr? Jag tycker exempelvis att det kunde vara kul med ett äventyr i Trakoriens närområde på kontinenten. Alternativt kunde myren läggas i Miasmaträskens utkant på Saphyna. Varför inte låta Myggspyan ha sitt utflöde söderut mot Liljeviken. Där kan också finnas ransardiska fornlämningar eftersom de även var etablerade på ostsidan och grundade Tigôld och Gudiena.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Järnmyrarna

Wed 15 Aug 2012, 17:56

Intrigen kretsade nu kring malmbrytningen, men visst kan det finnas järn i andra myrar också. Om inte annat så på kontinenten. Å andra sidan finns det säkert ännu lämpligare platser i andra spelvärldar...

Tanken var inte att skriva ett generiskt fantasyäventyr, så jag nöjer mig nog vid att posta mitt uppslag här på forumet istället. Sedan återstår det att se om jag får någon användning för det själv. Annars kanske någon annan gläds åt dylikt vrakgods.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests