User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1633
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Civilisationernas ursprung

Sun 17 Apr 2011, 09:04

Finns det någonstans man kan läsa om civilisationernas ursprung i den Trakoriska övärlden (eller kommer det finnas med i nya spelet) ? Det finns på olika håll konstaterat att crurerna (och därmed ättlingarna kargomiter och somliga folk på Trinsmyra?) härstammar från högkulturen Yndar. Enligt gamla Ereb Altor så fanns även högkulturerna Golwynda och Melukha. Kan det vara så att folket som landsteg i Lasemos härstammar från något av dessa? Vart kommer övriga folk ifrån? Orghin Mereld Querdo Ransard Magilre m.fl.?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 861
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Civilisationernas ursprung

Sun 17 Apr 2011, 09:40

Som du säger så lever Crurernas ättlingar i Kargom medan folken på norra Trinsmyra är blandningar av Crurer, Orghiner och folk söderifrån. Barboskerna i Ziddisbar är ransardiska flyktingar som först bodde på Trinsmyra men sedan tvingades vidare. Söderifrån koloniserades öarna av folk från Jorpagna. Ett helt folk utvandrade till Treipo efter inbördeskrig i Jorpagna (ett land som ni av förklarliga skäl inte vet så mycket om eftersom det är nytt. Kontinenten har ju ritats om och heter Argond istället för Ereb. Mer om detta kommer.) Därifrån drog nybyggare till Lasemos varifrån resten av Palamux och sedan Paratorna koloniserades. Saphynerna är en blandning av jorer (från Lasemos och direkt från Treipo), ransarder (ön var under en tid under ransardiskt styre) och urfolk. Där finns också melukhiska inslag.

Allt detta blir lättare att diskutera när kartan över Argond blir tillgänglig. Den är dock inte helt klar.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests