Page 1 of 1

Fiasco Playset: Svavelvinter

Posted: Sun 29 Jul 2018, 23:22
by Henke
Har länge varit sugen på att skriva ett Fiasco-playset till Svavelvinter men gång på gång har jag fastnat av olika anledningar. Nu har jag kommit lite längre i idén och har skissat lite på olika Relationer, Platser, Behov och Objekt men behöver assistans för att komma vidare. Tanken med detta playset är inte att på något sätt försöka spela igenom äventyret i Fiasco-format utan att jag tycker att ön, och dess personer, organisationer och intriger är såpass intressanta att jag tror det finns mer att hämta än huvudintrigen. Detta betyder att jag bl.a. inte tycker det behöver vara tvingande att t.ex. de vandöda vaknar eller att Shagul träder fram ur sin grav (även om dessa alternativ är högst rimliga utifrån hur ett parti Fiasco brukar sluta).

Tacksam för alla eventuella förslag och annan input.

Relationer…
 1. Familj
  1. Syskon
  2. Förälder och barn
  3. Kmordadruid och förrädare
  4. Shagulit och novis
  5. Gifta
  6. Kvuver folkstam
 2. Skrå
  1. Magiker och lärling
  2. Drakjägare och väpnare
  3. Konkurrerande handelsmän
  4. Hantverkare och kund
  5. Arkeolog och assistent
  6. Prostituerad och kund
 3. Brott
  1. Dömda brottslingar i Slavlägret
  2. Tjuv och lärlig
  3. RhabdoRana-kultist och offer
  4. Gravplundrare och uppdragsgivare
  5. Prisjägare och pris
  6. Lagvrängare och klient
 4. Revolt
  1. Marjuri rebeller
  2. Trakoriska soldat och befäl
  3. Smugglare och Uppdragsgivare
  4. Krigsveteraner
  5. Förrymda fångar i slavlägret
  6. Slavdrivare och slav
 5. Religion och Svartkonst
  1. Kastykepräst och finansiär
  2. Shamashpräster
  3. Abzulvan-präst och Skapelsefientlig
  4. Ärkemagiker och klonad avbild
  5. ...
 6. Romans
  1. Artist och beundrare
  2. Hemlig romans
  3. Stalker och offer / Stalker and obsession
  4. ...
  5. ...
Behov…
 1. Fly från…
  1. …den levande statyn Nekromorbus
  2. …den förbannade ön
  3. …din överbeskyddande familj
  4. …din penningskuld
  5. …ditt löfte till rebellrörelsen
  6. …din dåliga investering
 2. Att finna …
  1. …bevis på shaguliterna svartkonst
  2. …bevis för Cruris högkultur
  3. …bevis för smuggelaffären
  4. …den stora kärleken
  5. …ditt försvunna syskon
  6. …ditt öde i den yttersta norden
 3. Hämnas på
  1. Trakoriska riket som ockuperar ön
  2. Isjätten Styrwåld som stulit ert utedass
  3. Den våldsamme slavdrivaren Abrelax
  4. Den girige handelsmannen Asimund Mogger
  5. Den förrädiske shaguliten Malek Mangus
  6. Kastykeprästen som lurade dig och din familj
 4. Skaffa respekt hos...
  1. ...mina överordnare
  2. ...mina underordnade
  3. ...mina konkurrenter
  4. ...draken Blatifagus
  5. ...rebellrörelsen
  6. ...smickelbrädespelarna på värdshuset
 5. Att bli rik...
  1. ...genom att hålla igång svaveltraden till varje pris
  2. ...genom utpressning
  3. ...genom att stjäla något eller någon åtråvärd
  4. ...genom att inkassera ditt arv
  5. ...genom att stjäla Blatifagus drakskatt
  6. ...genom ett attraktivt giftemål
 6. ???
  1. Att uppfylla profetian
  2. Att frita din fängslade ledare
  3. Att återupprätta ditt skamfilade rykte
  4. Att sabotera svaveltraden
  5. Frälsa öns barbariska urbefolkning
  6. ...
Platser / Locations
 1. Arhem
  1. Värdshuset Junkern Hildur
  2. Moggers Handelsbod
  3. Kmordakapellet
  4. I shaguliternas sjukstuga
  5. På banketten hos Prokuratorn
  6. Vid skjulen i hamnen
 2. Kmordahelgedomen
  1. Utkikstornet
  2. Bastun
  3. Gravkällaren
  4. Köket
  5. Bönesalen
  6. Gårdsplanen
 3. Svavellägret
  1. Rumperlaks laboratorium
  2. I slavbaracken
  3. Ute i träsket
  4. Soldatbarackerna
  5. Svavellagret
  6. Porten
 4. Järntornet
  1. Laboratoriet
  2. Matsalen
  3. Yttre Biblioteket
  4. Inre Biblioteket
  5. Gethornspasset
  6. Vid profeten Shaguls grav
 5. Kvicksilvergruvan
  1. Vid drakens smickelbräde
  2. I ett vattenfyllt schakt
  3. I drakvaktare Trodax torn
  4. Vid gruvöppningen
  5. ...
  6. ...
 6. ???
  1. Vid Jordblodskällan i Kung Ottars grav
  2. Vid svullna flodens strand (Dödsriket)
  3. Isjättarnas läger
  4. Rebellernas högkvarter
  5. Clusta Noba bansikanskola
  6. ...
Objekt…
 1. Magi
  1. Demonsvärdet Ebharing
  2. Amuletten Ezers huvud
  3. Svärdet Sturmendrang
  4. Stav med demonklo
  5. Svärdet Nabakos smidd ur en himlasten
  6. Rirbas allseende spegel
  7. Den levande dolken Demens
 2. En vagnslast…
  1. Svavel från fånglägret
  2. Kvicksilver från den förbjudna gruvan
  3. Paralyserande Gallsörpa
  4. Vau Tammas förbannade smuggelsvärd
  5. Mänskliga experiment från Shaguliternas sjukstuga
  6. Högexplosiv Cruta
 3. Besvärjelser
  1. Befalla Marduks luftandar
  2. Vandra i dödsriket
  3. Väcka de döda
  4. Frammana demon
  5. Befalla på Höga språket
  6. Befalla Shamashs sanning
 4. Bevis…
  1. … på shaguliternas vedervärdiga experiment
  2. … som leder till rebellernas gömställe
  3. … på en crurisk högkultur
  4. … på en konspiration mot Trakoriska riket
  5. ... på en arresteringsorder
  6. ... i form av ett kejserligt lejdebrev att ta befäl över kolonin
 5. Övrigt
  1. Klippkrälare
  2. Guld från Cruris gravfält
  3. Beroendeframkallande Opianderkrydda
  4. En stengroda
  5. Smickelbräde
  6. En röd scarf
  7. Statyn med nyckeln till Cruri
  8. Karta till Järntornet
  9. Den levande svanstoppen på en drake
  10. Dödligt gift från Traxilmes violetta sandöknar

Re: Fiasco Playset: Svavelvinter

Posted: Wed 08 Aug 2018, 18:21
by Baldyr
Rolig idé! Själv har jag funderat över Trakorien som fabel. Alltså furries, mer eller mindre. Alla folkslag är skulle då vara en djurart, ungefär som vargmännen alltså.

Apropå vargmän så har jag funderat på ett äventyr till Mutant: Genlab Alfa som utspelar sig i Vulferveden. En cross-over, alltså.

Re: Fiasco Playset: Svavelvinter

Posted: Sat 09 Mar 2019, 10:58
by Henke
Nu är Playsettet klart! Håll till godo!

https://1drv.ms/b/s!AlQcQb8jU8q6hKw2ZoXWBeFCbf0mCg

Re: Fiasco Playset: Svavelvinter

Posted: Sat 09 Mar 2019, 11:43
by Byrax
Snyggt!