Gunslinger
Topic Author
Posts: 21
Joined: Sun 01 Jul 2012, 22:40

Marino ab Vumbra

Mon 09 Jul 2012, 10:06

Kommer antagligen att bli en bifigur eller skuggmakt i mitt kommande Svavelvinterspelande.

Den Vumbriska undre världens okrönte kung, Marino, är vid första anblicken en belevad och civiliserad affärsman. Måhända med många skumma affärer, men vem har inte det? Men under ytan döljer sig en makthunger med få likar.

Ryktet på gatan gör gällande att det tidigare fanns fler i Vumbra som bar namnet Marino. Men alla dessa har nu bytt namn, flyttat eller råkat ut för olyckor. Numera vågar ingen ge sitt barn namnet Marino.

Marino smutsar aldrig ner sina egna händer utan har väldigt trogna medhjälpare som gör affärer, smugglar, stjäl, utpressar och mördar på hans order. Många har försökt köpa över dessa medhjälpare för att ta en del av Marinos kaka, men ingen har lyckats. Sanningen är att Marino har kommit över en formelbok med tankemagi. Utan egen magisk talang är han begränsad till de väldigt enkla formlerna. Detta ger honom en förmåga långt utöver vanliga gangsterbossar att avslöja förräderi och knyta sina underlydande till sig. Nära medhjälpare får regelbundet belönande tankar planterade i sina sinnen som de snabbt blir beroende av. De skickas regelbundet iväg på uppdrag bort från Vumbra för att de ska märka hur beroende de är av sina belöningar.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4512
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Marino ab Vumbra

Thu 12 Jul 2012, 17:49

Kul typ!

Kombinationen av affärsman, kriminell och magiker känns helt rätt i Trakorien. :)
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest