Jorgen_CAB
Topic Author
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 14:09

Okej, tänkte börja en tråd om lite seder och bruk angående vapen för att få igång en diskussion i ämnet, allt för att främja känslan av autenticitet i spel.

Dolken
Som vapen användes dolken mycket flitigt av alla. Den var lätt och kunde bäras under dygnets alla tider och var ett vapen som alla seriösa soldater bar med sig på alla sina eskapader. Den kunde även döljas om du hade sådana intentioner. Som vapen var den mycket effektiv mot både rustade och icke rustade fiender. Dess ringa storlek betydde att du kunde attackera glipor i en motståndares rustning, framförallt i strid där du var väldigt nära inpå din motståndare.

Du borde kunna använda dolken även vid fasthållningssituationer i spelat anser jag. En vettig taktik om du är beväpnad med en dolk och motståndaren är rustad är att grabba tag i honom och försöka lirka in dolken i en glipa i deras rustning.

Svärdet
Svärdet existerade ju i många olika storlekar, allt från det kort Romerska kortsvärdet Gladius till enorma tvåhandssvärd som de Tyska och Schweiziska legoknektarna använde sig av.

Gemensamt för i stort sett alla svärd var att de hade mycket dålig penetrations förmåga på rustningar, på sin höjd borde du kunna penetrera en lätt rustning, även en enkel ringbrynja är nog för att skydda sig mot de flesta svärdshugg. Mer moderna klingor med bättre järn/stål kunde göras såpass vassa och spetsiga att de med lätthet kunde stötas igenom en ringbrynja, men vid de laget användes inte längre ringbrynjor.

Romarnas Gladius är dock känt för att vara ett mycket effektivt dödligt vapen som med lätthet kunde tränga igenom en rustning. Tekniken med dem var just att stöta det mot motståndaren och penetrerar en glipa i dess rustning eller helt enkelt genom rustningen.

De mer klassiska svärden som nyttjade under medeltiden användes som ett sekundärt vapen i strid framför vapen som spjutet eller hillebarden som var ett bra mycket effektivare primärvapen på slagfältet.

Ett svärd som brukades till vardags av soldater eller adelsmän var normalt inte speciellt långa. Svärd som långsvärd var mycket otympliga verktyg att gå omkring med. Långsvärdet var uteslutande ett vapen som du använde i krigssituationer eller eventuellt i dueller. Som äventyrare bör du tänka på hur otympliga dessa vapen är att gå omkring med (om du envisas med att bära det på din egen kropp). De flesta borde resa med sina långsvärd fastsurrade på sina rid- eller packdjur, ungefär som med en tung rustning.

När det gäller användandet av svärd från hästryggen bör det anmärkas att det i praktiken är näst intill meningslöst att använda ett normalt svärd. För att effektivt nyttja ett vapen från hästryggen skulle jag anta att det måste ha en vapenlängd motsvarande 3, annars borde du inte vara berättigande av bonustärningen mot en person som står på marken, dock fungerar de bra om du vill attackera en annan ryttare.
Jag skulle vidare föreslå att det endast krävs Sten 2 att hantera ett slagsvärd i en hand när du sitter på hästryggen, känns logiskt för mig.

Stångvapen och spjut
Alla dessa vapen faller i princip under en och samma kategori. De är utformade med en lång stav varpå det sitter en vass spets av stål, i vissa fall kan de även ha piggar, yxblad eller liknande för att kunna penetrera rustning mer effektivt.

Spjutet fanns i många olika längder, från cirka två meter och upp till kanske fem meter (kallades då pikar). Spjutet har under alla tider varit det absolut mest betydelsefulla militära vapnet för fotsoldater. Det är ett fantastiskt vapen som är lika effektivt mot fientligt infanteri som det är mot fientligt kavalleri. De lite kortare spjuten kunde med lätthet hanteras med en hand och användes då med fördel tillsammans med en sköld. Om man använde längre spjut så fick du oftast försaka skölden eller binda fast den med remmar som skydd mot fientliga missilvapen.

Ett annat mycket effektivt vapen som började användas under medeltiden och som var populärt långt in på senmedeltiden var de tyngre stångvapnet typ hillebarden. Dessa krävde dock två händer, men i takt med att rustningarna blev tyngre så förlorade skölden sin roll på slagfältet i favör mot tyngre vapen. En hillebard torde också ha varit ett favoritvapen bland vaktstyrkor då man kunde utnyttja dess piggar för att hålla fast folk som försökte fly. Huruvida detta är sant vill jag låta vara osagt, men det låter troligt i alla fall.

Jag tror inte att varken spjutet eller hillebarden är ett vettigt standardvapen för en rollspelskaraktär, givet att de är så fruktansvärt långa och klumpiga. Inte ens för en ryttare. I krigssituationer är de givetvis användbara föremål, men inte annars.

Stridsyxor och Stridshammare
Dessa vapen är mycket effektiva på att tränga igenom tunga rustningar men är annars tunga och väldigt otympliga vapen. Du bör endast överväga dessa som vapen när du förväntar dig att du skall hamna i strid mot motståndare som bär tunga rustningar.

Dessa vapen är i regel tunga och dess balans ligger i själva toppen av vapnet för maximal penetration, de är främst avsedda att användas från hästryggen men kan givetvis användas på marken också. De användes flitigast av ryttare för att attackera andra tungt rustade ryttare. Infanterister skulle föredra en hillebard eller ett spjut, dessa är mycket mer effektiva vapen för sitt syfte.

Mindre yxor som en skogsyxa eller en vedyxa är ett effektivt vapen, men jag skulle snarare klassa dessa som ett tillhygge enligt reglerna.

Bågen
Bågen finns i mängder av olika storlekar och utföranden, gemensamt för dem alla är att de är mycket effektiva vapen i handen på någon som kan hantera dem.
Den vanliga jaktbågen har i regel en ganska kort räckvidd, troligen är det inte meningen att du skall nedlägga byten på längre avstånd än ett trettiotal meter som max (är ingen direkt expert på området).

De militära versionerna av bågen kan i regel skjutas på mycket långa avstånd och har mycket stor penetrationsförmåga. En engelsk långbåge kan ganska lätt penetrera en ringbrynja på upp till 200m avstånd, givet är det inte så lätt att träffa på det avståndet. Vissa andra mer avancerade bågar från andra kulturer har liknande egenskaper.

I Svavel Vinter så har långbågen en skada på ett, vilket jag personligen tycker är OK, förutom att det på ett dåligt sätt representerar dess penetrationsförmåga. En långbåge som träffar sitt mål bör ignorera lätt rustning. Personligen tänker jag låta all bågar av långbågens dignitet få en penetrations bonus på ett. Dvs den ger fortfarande bara ett i skada men när du jämför mot en rustning så räknar du skadan som ett mer. Detta är givetvis bara en rekommendation för vad jag anser är realistiskt.
Ett armborst gör två i skada och det tycker jag är rimligt då ett armborstslod är både tyngre och kraftigare än en pil från en båge.

Likt många andra vapen så är de flesta bågar mycket otympliga vapen. Jag skulle aldrig låta mina karaktärer springa runt med en långbåge som ett standardvapen, den är alldeles för otymplig, dessutom kan du inte låta en båge vara strängad under för lång tid för då förstör du dem (det är vad jag har lärt mig i alla fall).
Långbågen är ett militärt vapen som du plockar fram när du förväntar dig stridigheter. Om du äger en långbåge så ligger den mest troligt nedpackad i ett skyddande läderfodral tills den dag/tid då du tror dig ha nytta av den.
Skall du jaga (eller göra något liknande) då har du en jaktbåge (eller armborst) med dig, de är mycket mindre och smidigare.

Armborstet
Armborstet är ett mycket användbart vapen till väldigt många saker, allt från jakt till rena bataljer. Armborst finns i många olika storlekar, allt från de lätta jaktarmborsten till de tunga Arbalesten som främst används som försvar vid belägringar.

Som äventyrare skulle jag nog föredra ett armborst över en båge eftersom detta är användbart både som tillhygge och för att skjuta mot en fiende. Tillika är det fullt möjligt att böra det på sig under längre perioder utan att vara i vägen.

De lättare armborsten har fortfarande an brutal genomslagskraft i motsvarighet till en långbåge och kan laddas förhållandevis snabbt, inte jämförbart med en pilbåge förstås.

Armborstet är ett mycket favoriserat vapen av soldater, vakter och dylikt. Mest på grund av att det är lätthanterligt, litet och smidigt samt att det penetrerar i princip alla typer av rustning utan problem. Likt svärdet bör armborstet vara ett standardvapen hos de flesta stadsvakter.

Den absolut största fördelen av ett armborst över en långbåge var kostnaden att utbilda kompetenta skyttar. En soldat kan i princip lära sig att skjuta och hantera ett armborst på ett par veckor.

Rustningen
Givet är den lätta rustningen den absolut mest använda rustningstypen på Trakorien. Denna kan du gå omkring med en hel dag utan att bli utmattad av dess vikt eller obekväma passning. Den favoriseras av alla typer av soldater och vakter.

Den tunga rustningen är något du som äventyrare förmodligen inte kommer att använda speciellt ofta, den är ett rent krigsverktyg och skall enbart användas när du förväntar dig att du skall hamna i strid. En tung rustning kan ta upp emot en hel timme att bara ta på sig, beroende på vilken typ av rustning det rör sig om. Dessutom ger dessa rustningar utmattning efter varje scen.

I stridssituationer kan dock en tung rustning betyda mycket för en legosoldat, de som har råd använder givetvis en tung rustning vid drabbningar (eller i andra ärenden då det förväntas stridigheter).
Det är i princip omöjligt att göra några längre resor med en tung rustning på sig. Om du rider så är det mer troligt att du kan ha på dig din tunga rustning under längre tid, men även här är det ett problem.

Skölden
Ännu ett föremål som är helt dedikerat till striden och som en soldat i normala fall inte bär omkring på. Sköldar är i regel relativt tunga och väldigt otympliga. Det ger dock bäraren ett mycket gott skydd under en eventuell strid och är ett favoriserat defensivt vapen vid bataljer.
Taktiker som den populära sköldväggen är mycket effektiva vid drabbningar mellan trupper, det är dessutom väldigt svårt att slåss mot en fiende som är beväpnad med en sköld om inte du själv också bär på en, fördelarna är mycket stora. Dessutom skyddar den mycket väl mot projektilvapen, även armborstlod kan blockeras av en sköld om man har tur.

Jag rekommenderar att du som äventyrare surrar fast din sköld på ditt riddjur eller lämnar den hemma i stugan så länge du inte förväntar dig att hamna i strid.


Slutnot
Jag föreslår att alla typer av vapen, rustningar och föremål som långsvärd, långbåge, spjut, stångvapen, sköld, tung rustning alla ger en utmattningspoäng i scener där de används. Inte bara för att de nödvändigtvis är tunga utan för att de är i vägen. Utmattningen skall då symbolisera den energi som du hela tiden får lägga på att se till att du inte fastnar med dina skrymmande föremål överallt.
Givet får du bara en utmattningspoäng oavsett hur många av dessa otympliga föremål som du bör på (du bör kunna bära ett av dessa föremål i handen utan att få utmattning). Hur som helst, detta är en kort redogörelse för hur man i min mening bör förhålla sig till de olika vapen som är vanliga i Trakorien.
Last edited by Jorgen_CAB on Fri 27 Apr 2012, 14:49, edited 3 times in total.
 
Bladerunner_35
Posts: 94
Joined: Tue 24 Apr 2012, 18:46

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 14:30

Vad är det för källor du hämtar din kunskap ifrån?
 
Jorgen_CAB
Topic Author
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 14:47

Böcker!!! mängder av böcker... det finns många bra och intressanta böcker som hanterar allt från vapen, taktiker och ren krigshistoria.

Personligen gillar jag författare som John Keegan, han har skrivit många intressanta historieböcker. En bra bok om krigföring i allmänhet heter "A History of Warfare" skriven av just John Keegan.

Annars är jag väl bara rent historia intresserad. :)

En vanlig myt om svärd är ju vad den så kallade "blodrännan" har för funktion... sanningen är att dess enda funktion är att göra svärdet lättare. En sekundär funktion är att svärdet också blir mer böjligt med i princip samma hållfasthet.
 
Bladerunner_35
Posts: 94
Joined: Tue 24 Apr 2012, 18:46

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 15:27

Där ser man. Jag har själv läst Keegans magnum opus. Jag var mest nyfiken, droppa gärna någon mer bok som du tycker är riktigt bra. Det finns ju lite att välja bland....
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 15:39

Det är ju väldigt beroende på vilken kultur och period man talar om. På argond lär en stor kakbit av mänsklig historia och geografi finnas representerad i blandad och tillskruvad fantasiform.

Ett vapen jag efterlyser är den eleganta Patan. Vad hände med denna sydindiska klassiker? (Den som vill se en fräck Pata liksom en uppsjö av grymma vapen rekommenderas visit vid the Wallace Collection i Marylebone, London. Bland annat finns där Tipu Sultans fulla mundering med pata och allt, och mycket snygga indoiranska ringbrynjor). Kan inte påminna mig att de finns ens i bocken - inte kan Berättaren ha kasserat ett så klassiskt vapen!!
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Bladerunner_35
Posts: 94
Joined: Tue 24 Apr 2012, 18:46

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 16:21

Jag vill gärna också se en åtminstone något större variabel bland vapnen.

En husregel jag funderat på är att låta vapnets tyngd påverka mer än i nuläget. Exempelvis genom att det blir svårare att parera ett anfall från ett tungt vapen med ett lätt vapen, tvåhandssvärd < dolk.

Samtidigt är det också svårare att parera med ett tungt vapen som ju blir långsamt per definition.

Med ett så enkelt system som det Svavelvinter använder kan jag tycka att den största svårigheten ligger i att veta vad som bör lämnas abstrakt och vad som kan tillföra en extra dimension.

Generellt vill jag gärna att olika vapen ska ha olika betydelse i olika situationer och att rustning ska skydda olika bra mot olika vapen (ofta finns det ingen eller liten anledning att faktiskt använda exempelvis en dolk). Framför allt då en grov uppdelning i krossande och skärande. Mycket av detta finns ju redan medtaget i systemet vilket är glädjande.
 
Jorgen_CAB
Topic Author
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 16:21

Givet finns där en mängd olika exotiska vapen, men de flesta hamnar nog trotts allt rimligen inom kategorin, Svärd/Krossvapen/Yxor/Spjut/Stångvapen i någon form.

Givet kan vi lägga till andra mer exotiska vapen som kan vara vanligt förekommande i Trakorien, det är bara att lägga fram förslag på vad de är och hur de troligen brukades.

Den lista som jag presenterade är inte ämnad att vara helt uttömmande heller, mer som basen för en diskussion. ;)
 
Bladerunner_35
Posts: 94
Joined: Tue 24 Apr 2012, 18:46

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 16:27

En kul och enkel regler som rollspelet The One Ring använder sig av är att man genom att ta av sig sin hjälm återfår utmattning i striden samtidigt som man naturligtvis sänker sin rustningsfaktor.

Jag är inte säker på att något liknande skulle funka i Svavelvinter eftersom systemet är väldigt grovkornigt. Jag gillar ditt förslag om extra utmattning!
Last edited by Bladerunner_35 on Sat 28 Apr 2012, 11:38, edited 1 time in total.
 
Jorgen_CAB
Topic Author
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 16:35

I regel är det inte svårare att parera (undvika) ett tungt vapen, det faktum att det är tungt och långsamt gör det i allmänhet till ett sämre både offensivt och defensivt vapen. En yxa behöver nödvändigtvis inte vara speciellt mycket tyngre än ett svärd med dess obalans gör att de helt enkelt är mycket klumpigare i en stridssituation.

Jag har lagt till ett attribut till alla tyngre vapen som jag helt enkelt kallar "Klumpigt" viket innebär att de räknar sin vapenlängd som ett mindre än det som är skrivet. Ett annat attribut är penetrerande som jag beskrev ovan som jag också satt på vissa vapentyper som yxor/hammare osv...

Det viktiga är nog att man bortser från det regeltekniska och använder vapnen som de är tänkta och i rätt situationer så blir nog allt bra.
 
Jorgen_CAB
Topic Author
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Bruksvapen och hur de bärs!

Fri 27 Apr 2012, 16:43

Som berättare bör man också tänka på hur opraktiskt det i regel är att slåss med stora vapen inomhus om du inte har gott om plats, detsamma gäller vapentekniker som två vapen som behöver stort svängutrymme.

Båda dessa saker kan jag tala från egen erfarenhet med fäktning... ;)

Visst kan det vara dramatisk med en stor krigare som kommer in på värdshuset med sitt enorma slagsvärd i handen. Frågan är bara hur effektivt kan han svinga det därinne?
Det är ju saker som man ibland kan spela på som berättare och ge en spelare med dolk en rejäl bonus för.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests