User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Referensram?

Wed 25 Apr 2012, 14:07

Det känns inte som om det skulle vara så kul att vara en "kommersiell" magiker och slunga ett par besvärjelser varje vecka/dag men lite då och då går det snett och allt mellan himmel och jord kan hända.
Just min syn på saken Jorgen. Inte minst i romanerna är felprocenten ganska hög när det gäller magi, inte sällan med förödande konsekvenser.
 
Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Referensram?

Wed 25 Apr 2012, 14:58

Sedan har du alltid problemet med hur kortsynta människor kan vara...

En präst har under tio års tid besökt en by och välsignat deras skördar. Varje år är deras åkrar överfyllda med grödor och deras djur feta och produktiva. Den elfte gången går allt galet och istället ruttnar allt bort, hälften av byns invånare blir sjuka och några dör i svält. När prästen kommer tillbaka för tolfte gången (helt ovetandes om vad som hänt) så välkomnas han med ett varmt bål på byns torg. ;)
 
Bladerunner_35
Topic Author
Posts: 94
Joined: Tue 24 Apr 2012, 18:46

Re: Referensram?

Wed 25 Apr 2012, 22:11

Det känns inte som om det skulle vara så kul att vara en "kommersiell" magiker och slunga ett par besvärjelser varje vecka/dag men lite då och då går det snett och allt mellan himmel och jord kan hända.
Just min syn på saken Jorgen. Inte minst i romanerna är felprocenten ganska hög när det gäller magi, inte sällan med förödande konsekvenser.
Jag har ju som sagt faktiskt inte läst igenom grundboken grundligt men vill ändå kommentera detta då det är något jag tycker väldigt få, om några rollspel, tänkt igenom.

Att det är förenat med livsfara eller allmänt riskabelt är inte tillräckligt. Möjligen kan normer, tabun och en stark religiös hållning alternativt stark statsmakt förklara varför inte magi används mer men i allmänhet är det väl ändå oftast så att att detta aldrig stoppat människans nyfikenhet/girighet/strävan?

Se exempelvis diverse hyrsvärd och legkoknektar som trots uppenbar fara för liv och lem ändå finns i relativt överflöd. Se Santa Maria och Columbus vars sjömän riskerade att åka över världens kant men som ändå satte segel.

Detta blir än tydligare i samhällen som mer eller mindre baseras på pengar och handel, som Trakorien eller Italien eller Spanien.

Naturligtvis är det sällan så enkelt då det säkerligen finns gott om exempel på det motsatta. Men i en värld, där det dessutom finns någon slags vetenskaplighet, där magi faktiskt kan påvisas och fungera - där har jag svårt köpa att det inte får långt- och djupgående följder.

Tänk er en amiral med tillgång till någon som kan få fiendesidans skepp att uppslukas av vågorna.
Eller en general som kan ge order med omedelbar verkan till sina armedivisioner på flera mils avstånd.
En hertig som kan avvärja ett bondeuppror genom att bekämpa masssvälten på magisk väg.

Kanske är det alltför farligt och därmed alltför dyrt för att användas på ovanstående sätt men jag är övertygad om att finns det bara tillräckligt med pengar att tjäna, där är det alltid någon som är beredd att gå lite längre för att skaffa sig en konkurrensfördel.

Och trollkarlar kan säkert hamna i skuld hos någon på samma sätt som vanliga dödliga....
 
Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Referensram?

Wed 25 Apr 2012, 22:48

Det går ju aldrig att tala i absoluta termer men jag är ganska säker på att de magiker som sätter i system att använda besvärjelser bör vara väldigt få.

Det är förhållandevis stor chans att det går fel och en magiker som ofta praktiserar sin magi där andra människor lever kommer förr eller senare att kastas ut. Det är inte ovanligt att besvärjelser får oanade sekundära konsekvenser även om de lyckas, enligt listan av misslyckanden som inte är speciellt förlåtande. Om vi också utgår från att du måste slå minst "en" sexa för att undgå ett missöde så är sannolikheten att det sker trotts allt mycket stor (rent mattematiskt).
Vi får ju nästan anta att en magiker som använder sina talanger ofta inte har råd att ödsla med sina ödestärningar hur som helst heller.

Jag kan se hur mycket erfarna magiker skulle kunna skapa mäktiga föremål som de skulle kunna tjäna pengar på relativt riksfritt. Men om vi ser till hur många magikunniga personer där finns och hur många av dessa som besitter tillräckligt hög kunskap och sedan ha kommersiella ambitioner samtidigt så tror jag att vi är nere på färre än en på miljonen i alla fall. ;)

Om du är magiker så tror jag att där finns bra mycket säkrare sätt att använda din magi för att tjäna pengar. Vet inte riktigt vad begränsningen för Jordmagi är, men rent teoretiskt borde väl de kunna förvandla sten till guld om de så önskar, även om sådan magi naturligtvis skulle vara skapelsevidrig, men de skulle i alla fall bli rika. ;)
Last edited by Jorgen_CAB on Thu 26 Apr 2012, 07:47, edited 1 time in total.
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Referensram?

Wed 25 Apr 2012, 23:10

Naturligtvis är det sällan så enkelt då det säkerligen finns gott om exempel på det motsatta. Men i en värld, där det dessutom finns någon slags vetenskaplighet, där magi faktiskt kan påvisas och fungera - där har jag svårt köpa att det inte får långt- och djupgående följder.
<...>
Och trollkarlar kan säkert hamna i skuld hos någon på samma sätt som vanliga dödliga....
Jag förstår inte riktigt vad du ser som problemet. Magi används ju de facto i världen, också för kommersiella syften, men har aldrig kommit till institutionaliserad användning - är det den saken du vänder dig mot? Skillnaden mot vetenskap är att magin inte låter sig förutses med orsak-verkan på samma sätt utan till och med inbjuder till ironisk felvridning därför att de krafter som utnyttjas ofta är intelligenta och motsätter sig att utnyttjas. Lägg därtill att skapelsegudarna förmodligen tar varje tillfälle att näpsa skapelsestörande magi.

Vad gäller skuldsatta magiker så finns ju just detta scenario i romanen Svavelvinter där vindhäxan Silvia Miranda hjälper Baldyr Brummare med hans affärer för att betala tillbaka en spelskuld. Det går inget vidare vilket framgår av romanen.

Kort sagt: Vad är problemet?
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Referensram?

Thu 26 Apr 2012, 10:00

Ett inlägg från regelmakaren - magi har hög felprocent i spelet också, och varje misslyckande medför att besvärjelsen slår fel på något sätt - aldrig bara att inget händer.
När det kommer till skapelsestörande magi kan den medföra förödande "kosmiska bakslag" med extra svåra effekter.
Så att använda magi i systematiserat kommersiellt syfte torde vara mycket riskabelt - helt bortsett från att magiker är ytterst sällsynta.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests