Page 1 of 1

Trakorisk Tideräkning

Posted: Wed 13 Apr 2011, 12:20
by Henke
Vet inte om någon varit inne på detta tidigare men finns det någon officiell tideräkning som man kommer kunna använda sig av? Själv har jag än så länge valt att använda Kronolaabens invigelse i Tricilve som år 0. Har också funderat på att göra profeten Golabags födelse till nollpunkt och även hört bud om att använda den Kastykelska omvändelsen som utgångspunkt? Förstår givetvis om olika folk använder olika sätt att räkna men hade ändå varit bra med något att gå efter...

Synpunkter, Förslag eller ev. avgörande svar från Berättaren själv?

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Wed 13 Apr 2011, 14:08
by Brior
Detta finns väl utarbetat i speltexter skrivna av den gode Björkebeningen. Vet inte om han är här redan, men annars ska jag lura hit honom och redogöra för saken. Som du misstänker finns det olika sätt att räkna tiden, men ett av dem räknar år från tredje konfluxen och ett annat från kronolabens födelse. Det skiljer 1203 år mellan dessa händelser.

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Sat 16 Apr 2011, 08:10
by Birkebeineren
På uppmaning skall jag försöka upplysa vad vi kommit fram till annorstades:
Som referens i spelet används Kronolabtid, före och efter Kronolabens invigning (f.Kron./e.Kron.). Ingame ser det annorlunda ut.

På Paratorna räknar man åren som Omvänd tid efter den Kastykiska omvändelsen 300 f.Kron. Händelser som utspelat sig tidigare än detta anges med Långräkning som utgår från den Tredje Konfluxen 1203 f.Kron. och var de gamla klavykernas kalender.

Spelets nu och Svavelvinterns slut är år 8 e.Kron. vilket på Paratorna blir 308 Omvänd tid (och 1211 Långräknad).
Mer kommer förhoppningsvis uppenbaras när spelet kommer ut men om någon undrar över detaljer eller vill ha mer exakta fördjupningar är det bara att fråga! :)

/Birke

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Sat 16 Apr 2011, 08:35
by Henke
På uppmaning skall jag försöka upplysa vad vi kommit fram till annorstades:
Som referens i spelet används Kronolabtid, före och efter Kronolabens invigning (f.Kron./e.Kron.). Ingame ser det annorlunda ut.

På Paratorna räknar man åren som Omvänd tid efter den Kastykiska omvändelsen 300 f.Kron. Händelser som utspelat sig tidigare än detta anges med Långräkning som utgår från den Tredje Konfluxen 1203 f.Kron. och var de gamla klavykernas kalender.

Spelets nu och Svavelvinterns slut är år 8 e.Kron. vilket på Paratorna blir 308 Omvänd tid (och 1211 Långräknad).
Mer kommer förhoppningsvis uppenbaras när spelet kommer ut men om någon undrar över detaljer eller vill ha mer exakta fördjupningar är det bara att fråga! :)

/Birke
Hej Birke och tack för svaret!

Så Kronolaab-tid blir endast en SL-term? Omvänd tid låter kul. Betyder detta att platser som inte är kolonier till trakorierna istället använder sig av klavykernas kalender?

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Sat 16 Apr 2011, 08:49
by Brior
Så Kronolaab-tid blir endast en SL-term? Omvänd tid låter kul. Betyder detta att platser som inte är kolonier till trakorierna istället använder sig av klavykernas kalender?
I ett mail till Birkebeineren så sade jag just att Nya Sfären propagerar för Kronolabtid på Paratorna. Alltså finns den i spelet även om den ännu inte har slagit igenom och ogillas av kejsarsidan.

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Sat 16 Apr 2011, 10:11
by Birkebeineren
Betyder detta att platser som inte är kolonier till trakorierna istället använder sig av klavykernas kalender?
Det förekommer säkerligen andra sätt att lokalt datera åren men Långräkningen kan ses som ett arv från den klavykiska högkulturen som det är vanligt att användas sig av för icke-trakorier. Omvänd tid är dock dominerande som tidsangivelse i den trakoriska övärlden.

Som kuriosa kan nämnas att på Trinsmyra finns det kretsar som envist refererar till vad som för tillfället blir kung Ogoberyd IIs 127 regeringsår när skrivelser skall utfästas trots att kungen vart han nu regerade dog för över sjuttio å sedan. På Saphyna tänker de färraste länger än till nästa mål mat.

Från ovanstående omtalade diskussion med Brior:
Precis, och enligt tidigare diskussioner slutar romanen Svavelvinter år 308 Omvänd tid vilket gäller som officiell tideräkning i Trakoriska kejsarriket (eller 1211 Långräknad om man tänker som de gamla klavykerna) och år 8 efter Kronolaben (e.Kron.) enligt Nya Sfärens nya sätt (vilket även fungerar som referens vid spelkonstruerandet).

Svavelvinter slutar år på senhösten 308 Omvänd tid
Slaktare små börjar framåt sommaren 309 Omvänd tid

Re: Trakorisk Tideräkning

Posted: Sat 16 Apr 2011, 13:20
by Henke
Tackar för redogörelsen!