Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Istället för fyrfaldiga humoralteorin

Wed 24 Feb 2016, 17:23

Spelet bygger som bekant på den i settingen etablerade läran om de fyra bloden, vilken i sin tur hjälpligt går att spåra till den antika humoralteorin. Settingen har som bekant även en trefaldig förklaringsmodell för världen som reflekteras i såväl banzikans tre ideal som spagyrikernas tre grundämnen (vilka alltså skiljer sig från alkemisternas fyra element, vilka alltså korrelerar med de fyra bloden, ovan). Som alternativ modell för temperamenten skulle man kunna snegla på de tre doshornainom Ayurveda.
Image

Dels funderar jag på att (i framtiden) bygga om reglerna och då skulle tre egenskaper möjligen kunna fungera lika bra som fyra. Och dels är det spännande att introducera olika förklaringsmodeller för spelarna, speciellt om deras karaktärer är mystiker och ockultister som söker sanningar som kanske inte ens finns där.
Image
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Istället för fyrfaldiga humoralteorin

Wed 24 Feb 2016, 22:06

Det där låter bra att spinna runt med i lärda samtal. Alltid bra att ha lite monologer till hands som mystiker, vandringsmunkar och eremiter kan dra för rollpersonerna när de stöter på dem.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests